PASTIERSKY LIST: Slávnosť Panny Márie Bohorodičky – naše šťastie

Slávnosť Panny Márie Bohorodičky – naše šťastie  Drahí bratia a sestry, na prahu nového roku 2023 vás so svojimi najbližšími spolupracovníkmi srdečne a rád pozdravujem. Dnes si viac ako inokedy podávame ruky a vinšujeme si „šťastie“. Je to krásny zvyk a naša kresťanská viera ho ešte umocňuje, pretože nás vedie k tomu najväčšiemu šťastiu – ku spáse. Dnes, na … Čítaj ďalej…

PASTIERSKY LIST: Veľká noc – dôležitosť modlitby

Drahí bratia a sestry, srdečne vás všetkých pozdravujeme z biskupského úradu! Slávime Veľkú noc, slávime spásne víťazstvo Krista Pána nad zlom a smrťou, ale – žiaľ – nemôžeme sa tomuto sláveniu oddať úplne. Nedovoľuje nám to vojna na Ukrajine a jej vážne dôsledky, ktoré silne pociťujeme aj my na Slovensku. Napadne nás pritom myšlienka: „Kde je to Božie … Čítaj ďalej…

PASTIERKY LIST: Rok sv. Františka Xaverského

v Banskobystrickom biskupstve: 12. marca 2022 – 12. marca 2023 Drahí bratia a sestry, srdečne a rád vás všetkých so svojimi najbližšími spolupracovníkmi pozdravujem z príležitosti vyhlásenia Roka sv. Františka Xaverského. František Xaverský, španielsko-baskický svätec, jezuitský kňaz zo 16. stor., je pokladaný za najväčšieho misionára Katolíckej cirkvi. On je patrónom nášho Banskobystrického biskupstva od jeho založenia pápežom Piom VI. … Čítaj ďalej…

PASTIERSKY LIST: Slávnosť Narodenia Pána – Vianoce 2021

Drahí bratia a sestry, srdečne a rád vás všetkých so svojimi najbližšími spolupracovníkmi pozdravujem v tomto sviatočnom čase. Opäť slávime Vianoce s ich podstatným odkazom – „Boh tak miloval svet, že poslal naň svojho milovaného Syna“ (por. Jn 3, 16). Každý, kto je smutný, kto nejako trpí, kto je opustený a sám – nech precíti a zažije blízkosť milujúceho Boha … Čítaj ďalej…

PASTIERSKY LIST: Na Prvú adventnú nedeľu 2021

Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska na Prvú adventnú nedeľu 2021 Drahí bratia a sestry. Srdečne vás pozdravujeme a prihovárame sa vám na Prvú adventnú nedeľu, ktorou začíname nový liturgický rok. Advent je obdobím prípravy na slávenie Vianoc.  Je to čas očakávania, že sa duchovne stretneme s Ježišom Kristom. Preto sa tešíme a náležite chystáme. Čím lepšia bude naša príprava, … Čítaj ďalej…

PASTIERSKY LIST: Pri príležitosti návštevy Svätého Otca Františka na Slovensku

Drahí bratia a sestry! Príprava na návštevu známych osobností si vždy vyžaduje veľké organizačné nasadenie značného počtu ľudí, a to pred zrakmi celej spoločnosti.  Prirodzenou súčasťou sú aj výmeny názorov;  nechýbajú napätia ani otázniky, ktoré vyplývajú z postupujúceho času a vývoja konkrétnej situácie. Potom však nastáva moment, keď si všetci ľudia dobrej vôle uvedomia, že príchod očakávaného hosťa … Čítaj ďalej…

PASTIERSKY LIST: Pri príležitosti návštevy Svätého Otca Františka na Slovensku

Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;  taká, ktorá by nás potešila, povzbudila, spojila naprieč celou spoločnosťou? V týchto dňoch takáto správa prišla: Svätý Otec František sa chystá na návštevu Slovenska. Prijal … Čítaj ďalej…

PASTIERKSY LIST: Veľká noc – Ježiš nám dáva nádej

Drahí bratia a sestry, milá mládež, srdečne vás všetkých pozdravujem! Viac ako rok prežívame epidemickú situáciu. Všetci sme z toho smutní a unavení. Predsa však, my veriaci, máme dnes dôvod na radosť. Pán Ježiš vstal z mŕtvych, zvíťazil nad zlom, hriechom a smrťou – a povoláva nás k účasti na jeho víťazstve. Čo to pre nás znamená? V prvom rade ide o … Čítaj ďalej…

PASTIERSKY LIST: k stému výročiu vysviacky biskupov a pri príležitosti sčítania obyvateľstva

Drahí bratia a sestry, v  našom živote sú vzácne výročia, ktoré sa stávajú výzvou. Výzvou zastaviť sa, stíšiť sa a zamyslieť  i  veľkodušne „chváliť slávnych mužov“ – pre ich činy, múdrosť, udatnosť a obetavosť –  ako nám to pripomínajú už starozákonné knihy (porovnaj Knihu  Sirachovcovu 44,1-5,12). Výročia a jubileá sú v našich životoch dôležité na oživenie pamäti, ocenenie hodnôt, … Čítaj ďalej…

Veľká noc – dôležitosť Ježišovho zmŕtvychvstania

Drahí bratia a sestry, srdečne vás všetkých pozdravujem! Prežívame mimoriadnu situáciu doma i vo svete vyvolanú veľkou epidémiou. Táto vážna situácia sa mení zo dňa na deň, z týždňa na týždeň a predstavuje istý obraz pozemskej nestálosti a pominuteľnosti. Prosím, skúsme práve v tejto neľahkej chvíli, nakoľko sa to len dá, obrátiť svoju pozornosť na veľkú nemeniteľnú pravdu a pevnú … Čítaj ďalej…

PASTIERSKY LIST – Rok Božieho slova

 Drahí bratia a sestry, dnešná nedeľa je začiatkom Adventu aj celého cirkevného čiže liturgického roka. Kresťanský Advent je predovšetkým o večnom Božom Slove. O Slove, ktoré sa v lone Panny Márie stalo telom a svojím narodením prišlo uskutočniť našu spásu. Advent je teda o oslave Ježišovho fyzického narodenia a zároveň aj o našej príprave na jeho druhý príchod. Súčasný svet nás chce presvedčiť, … Čítaj ďalej…