Farské oznamy 16týždeň cez rok C

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 16. cezročnom týždni rok C 22.7 – 28.7.2019 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 22.7.2019 18:00 Zvolenská Slatina + brat Ondrej a švagrina Anna Sv. Márie Magdalény (sv) Utorok 23.7.2019 18:00 Vígľaš + Pavel + Ján a Vilma, Jozef a Magdaléna Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 15. týždeň cez rok C

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 15. cezročnom týždni rok C 15.7 – 21.7.2019 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 15.7.2019 18:00 Zvolenská Slatina + Pavel Výboh a za zdravie a PB pre Júliu Výbohovú Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi (sp) Utorok 16.7.2019 18:00 Vígľaš + Pavel a rodičia z oboch strán a za … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 14. týždeň cez rok C

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 13. cezročnom týždni rok C 8.7 – 14.7.2019 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 8.7.2019 18:00 Zvolenská Slatina + rodičia Juraj a Mária Noskoví a starí rodičia z oboch strán Pondelok 14. týždňa cez rok Utorok 9.7.2019 18:00 Vígľaš + Juraj + rodičia a starí rodičia … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 13týždeň cez rok C

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 13. cezročnom týždni rok C 1.7 – 7.7.2019 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 1.7.2019 18:00 Zvolenská Slatina + Ladislav Pondelok 13. týždňa cez rok Utorok 2.7.2019 18:00 Vígľaš + rodičia Pavol a Katarína Volkoví Návšteva Panny Márie (sv) Streda 3.7.2019 18:00 Zvolenská … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 12. týždeň cez rok C

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 12. cezročnom týždni rok C 24.6 – 30.6.2019 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 24.6.2019 18:00 Zvolenská Slatina + Pavol a Mária Václavíkoví + starí rodičia Krahulcoví a Bartkoví Narodenie sv. Jána Krstiteľa (sl) Utorok 25.6.2019 18:00 Vígľaš + Ján a Pavel Martinka Utorok … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 11. týždeň cez rok C

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 11. cezročnom týždni rok C 17.6 – 23.6.2019 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 17.6.2019 18:00 Zvolenská Slatina + Emília a deti Ján a Emília Pondelok 11. týždňa cez rok Utorok 18.6.2019 18:00 Vígľaš + Katarína, Pavel, Mária, Juraj a Imrich Utorok 11. týždňa … Čítaj ďalej…

Nedeľa Zoslania Ducha Svätého

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 10. cezročnom týždni rok C 10.6 – 16.6.2019 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 10.6.2019 18:00 Zvolenská Slatina + Mária, Štefan, Anna a Ondrej Votívna sv. omša o Duchu Svätom Utorok 11.6.2019 18:00 Vígľaš Poďakovanie za 75 rokov života Emílie Sv. Barnabáša, apoštola (sp) … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 7. veľkonočný týždeň rok C

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 7. veľkonočnom týždni rok C 3.6 – 9.6.2019 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 3.6.2019 18:00 Zvolenská Slatina + Jozef a Zuzana a syn Jozef Jablonkoví Sv. Karola Lwangu a spol., mučeníkov (sp) Utorok 4.6.2019 18:00 Vígľaš + rodičia Hodúľoví a Lievajoví Utorok po 7. veľkonočnej … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 6. veľkonočný týždeň rok C

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 6. veľkonočnom týždni rok C 27.5 – 2.6.2019 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 27.5.2019 18:00 Zvolenská Slatina + Martin, Margita a syn Martin Pondelok po 6. veľkonočnej nedeli Utorok 28.5.2019 18:00 Vígľaš + manžel Mikuláš a rodičia Utorok po 6. veľkonočnej nedeli Streda … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 5. veľkonočný týždeň rok C

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 5. veľkonočnom týždni rok C 20.5 – 26.5.2019 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 20.5.2019 18:00 Zvolenská Slatina + Jozef a Július + Mária Pondelok po 5. veľkonočnej nedeli Utorok 21.5.2019 18:00 Vígľaš   Utorok po 5. veľkonočnej nedeli Streda 22.5.2019 18:00 Zvolenská … Čítaj ďalej…