Prihláška na prvé sv. prijímanie 2022/2023

Tak ako každý rok aj v školskom roku 2022/2023 bude v našej farnosti „Prvé sväté prijímanie“. Prihlášky si deti môžu zobrať hodine náboženstva, poprípade tí, ktorí ich nemajú si ich môžu zobrať v sakrestii kostola. Aby dieťa mohlo ísť na prvé sväté prijímanie musí: Chodiť na náboženstvo V nedeľu a prikázané sviatky na sv. omše. K tomu som … Čítaj ďalej…

Harmonogram prípravy prvého sv. prijímania 2022

Dátum Miesto Akcia 30.1.2022 Kostoly Stretnutie s rodičmi 31.1.2020 Zvolenská Slatina Katechéza 1.2.2022 Vígľaš Katechéza 14.2.2022 Zvolenská Slatina Katechéza 15.2.2022 Vígľaš Katechéza 28.2.2022 Zvolenská Slatina Katechéza 1.3.2022 Vígľaš Katechéza 14.3.2022 Zvolenská Slatina Katechéza 15.3.2022 Vígľaš Katechéza 28.3.2022 Zvolenská Slatina Katechéza 29.3.2022 Vígľaš Katechéza 11.4.2022 Zvolenská Slatina Katechéza 12.4.2022 Vígľaš Katechéza 25.4.2022 Zvolenská Slatina Katechéza 26.4.2022 Vígľaš … Čítaj ďalej…

Harmonogram prípravy prvého sv. prijímania 2020

Dátum Čas Miesto Akcia 19.1.2020 Po sv. omšiach Kostol Stretnutie s rodičmi 22.1.2020 17:45 – 18:30 Zvolenská Slatina Katechéza s deťmi 23.1.2020 17:45 – 18:30 Vígľaš Katechéza s deťmi 5.2.2020 17:45 – 18:30 Zvolenská Slatina Katechéza s deťmi 6.2.2020 17:45 – 18:30 Vígľaš Katechéza s deťmi 19.2.2020 17:45 – 18:30 Zvolenská Slatina Katechéza s deťmi 20.2.2020 17:45 – 18:30 Vígľaš Katechéza … Čítaj ďalej…

Deväť prvých piatkov

Ježiš dal 12 veľkých prisľúbení prostredníctvom Sv. Margita Mária Alacoque tým, ktorí si vykonajú pobožnosť deviatich prvých piatkov. Teda deväť mesiacov po sebe pôjdu na sv. prijímanie na prvý piatok v mesiaci. Najväčším prisľúbením je, že v hodine smrti bude Ježiš pri tom, kto si aspoň raz v živote pobožnosť dobre vykoná. Ak prerušíš deväťmesačnú … Čítaj ďalej…

Druhá katechéza prvoprijímajúcich detí

Druhá katechéza prvoprijímajúcich detí bude v stredu o 17:45 na fare vo Zvolenskej Slatine pre deti zo ZŠ Zvolenská Slatina a vo štvrtok o 17:45 v pastoračnom centre pod kostolom vo Vígľaši pre deti zo ZŠ vo Vígľaši. Je to stretnutie na jednu vyučovaciu hodinu teda na 45 min, do 18:30. Harmonogram stretávania sa detí bol pre jarným prázdniny upravený … Čítaj ďalej…

Základné modlitby

Prežehnanie sa V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný, daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. … Čítaj ďalej…