Harmonogram prípravy prvého sv. prijímania 2020

Dátum Čas Miesto Akcia 5.6.2020 19:00 Kostol Stretnutie s rodičmi 10.6.2020 18:45 – 19:30 Zvolenská Slatina Katechéza s deťmi 11.6.2020 18:45 – 19:30 Vígľaš Katechéza s deťmi 17.6.2020 18:45 – 19:30 Zvolenská Slatina Katechéza s deťmi 18.6.2020 18:45 – 19:30 Vígľaš Katechéza s deťmi 25.6.2020 18:45 – 19:30 Vígľaš Nácvik obradu 27.5.2020 9:00 – 11:00 Vígľaš Spoveď 28.6.2020 10:30 Vígľaš … Čítaj ďalej…

Harmonogram prípravy prvého sv. prijímania 2020

Dátum Čas Miesto Akcia 19.1.2020 Po sv. omšiach Kostol Stretnutie s rodičmi 22.1.2020 17:45 – 18:30 Zvolenská Slatina Katechéza s deťmi 23.1.2020 17:45 – 18:30 Vígľaš Katechéza s deťmi 5.2.2020 17:45 – 18:30 Zvolenská Slatina Katechéza s deťmi 6.2.2020 17:45 – 18:30 Vígľaš Katechéza s deťmi 19.2.2020 17:45 – 18:30 Zvolenská Slatina Katechéza s deťmi 20.2.2020 17:45 – 18:30 Vígľaš Katechéza … Čítaj ďalej…

Deväť prvých piatkov

Ježiš dal 12 veľkých prisľúbení prostredníctvom Sv. Margita Mária Alacoque tým, ktorí si vykonajú pobožnosť deviatich prvých piatkov. Teda deväť mesiacov po sebe pôjdu na sv. prijímanie na prvý piatok v mesiaci. Najväčším prisľúbením je, že v hodine smrti bude Ježiš pri tom, kto si aspoň raz v živote pobožnosť dobre vykoná. Ak prerušíš deväťmesačnú … Čítaj ďalej…

Druhá katechéza prvoprijímajúcich detí

Druhá katechéza prvoprijímajúcich detí bude v stredu o 17:45 na fare vo Zvolenskej Slatine pre deti zo ZŠ Zvolenská Slatina a vo štvrtok o 17:45 v pastoračnom centre pod kostolom vo Vígľaši pre deti zo ZŠ vo Vígľaši. Je to stretnutie na jednu vyučovaciu hodinu teda na 45 min, do 18:30. Harmonogram stretávania sa detí bol pre jarným prázdniny upravený … Čítaj ďalej…

Základné modlitby

Prežehnanie sa V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný, daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. … Čítaj ďalej…