Novéna k Národnému pochodu za život (1.deň)

Krátka pro-life novéna Prvý DEŇ 11.9.2015 Za uznanie človeka na Boží obraz Božie slovo hovorí: „A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril.“ (Gn 1, 27) Litánie, ktoré sa prednášajú každý deň novény Pane zmiluj sa. Pane zmiluj sa. Kriste zmiluj sa. Kriste zmiluj sa. Pane zmiluj sa. … Čítaj ďalej…

Novéna k Národnému pochodu za život (2.deň)

Krátka pro-life novéna Druhý DEŇ 12.9.2015 Za uznanie rodiny ako základnej jednotky spoločnosti Božie slovo hovorí: „Poponáhľali sa a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach.“ (Lk 2, 16) Litánie, ktoré sa prednášajú každý deň novény Pane zmiluj sa. Pane zmiluj sa. Kriste zmiluj sa. Kriste zmiluj sa. Pane zmiluj sa. Pane zmiluj sa. Boh, … Čítaj ďalej…

Novéna k Národnému pochodu za život (3.deň)

Krátka pro-life novéna Tretí DEŇ 13.9.2015 Za ochranu každého ľudského života Božie slovo hovorí: „Pán povedal Kainovi: „Kde je tvoj brat Ábel?“ On však odvetil: „Neviem. Či som ja strážca svojho brata?“„ (Gn 4, 9) Litánie, ktoré sa prednášajú každý deň novény Pane zmiluj sa. Pane zmiluj sa. Kriste zmiluj sa. Kriste zmiluj sa. Pane zmiluj sa. … Čítaj ďalej…

Novéna k Národnému pochodu za život (4.deň)

Krátka pro-life novéna Štvrtý DEŇ 14.9.2015 Za tých, ktorí sa starajú o chorých Božie slovo hovorí: „No prišiel k nemu istý cestujúci Samaritán a keď ho uvidel, bolo mu ho ľúto. Pristúpil k nemu, nalial mu na rany oleja a vína a obviazal mu ich; vyložil ho na svoje dobytča, zaviezol ho do hostinca a staral sa oň.“ (Lk … Čítaj ďalej…

Novéna k Národnému pochodu za život (5.deň)

Krátka pro-life novéna Piaty DEŇ 15.9.2015 Za tých, ktorým je zverená verejná služba Božie slovo hovorí: „My silnejší sme povinní znášať slabosti slabých a nehľadať záľubu sami v sebe.“ (Rim 15, 1) Litánie, ktoré sa prednášajú každý deň novény Pane zmiluj sa. Pane zmiluj sa. Kriste zmiluj sa. Kriste zmiluj sa. Pane zmiluj sa. Pane zmiluj sa. … Čítaj ďalej…

Novéna k Národnému pochodu za život (6.deň)

Krátka pro-life novéna Šiesty DEŇ 16.9.2015 Za tých, ktorým je zverený úrad v cirkvi Božie slovo hovorí: „Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia?“ (Mt 5, 13) Litánie, ktoré sa prednášajú každý deň novény Pane zmiluj sa. Pane zmiluj sa. Kriste zmiluj sa. Kriste zmiluj sa. Pane zmiluj sa. Pane zmiluj sa. Boh, … Čítaj ďalej…

Novéna k Národnému pochodu za život (7.deň)

Krátka pro-life novéna Siedmy DEŇ 17.9.2015 Za tých, ktorí najviac potrebujú odpustenie a uzdravenie Božie slovo hovorí: „v Ráme počuť vzdychanie, prehorký plač, Ráchel narieka nad svojimi deťmi, nedá sa potešiť nad deťmi, pretože ich niet.“ (Jer 31, 15) Litánie, ktoré sa prednášajú každý deň novény Pane zmiluj sa. Pane zmiluj sa. Kriste zmiluj sa. Kriste zmiluj … Čítaj ďalej…

Novéna k Národnému pochodu za život (8.deň)

Krátka pro-life novéna Ôsmy DEŇ 18.9.2015 Za tých, ktorí nedoceňujú význam staroby a utrpenia Božie slovo hovorí: „Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji podľa svojho slova.“ (Lk 2, 29) Litánie, ktoré sa prednášajú každý deň novény Pane zmiluj sa. Pane zmiluj sa. Kriste zmiluj sa. Kriste zmiluj sa. Pane zmiluj sa. Pane zmiluj sa. Boh, Otec … Čítaj ďalej…

Novéna k Národnému pochodu za život (9.deň)

Krátka pro-life novéna Deviaty DEŇ 19.9.2015 Za zosnulých Božie slovo hovorí: „Smrť pohltilo víťazstvo. Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Smrť, kdeže je tvoj osteň?“ (1Kor 15, 54-55) Litánie, ktoré sa prednášajú každý deň novény Pane zmiluj sa. Pane zmiluj sa. Kriste zmiluj sa. Kriste zmiluj sa. Pane zmiluj sa. Pane zmiluj sa. Boh, Otec na nebi, zmiluj … Čítaj ďalej…