Avízo Katolíckych novín č. 34

Duchovná obnova Katolícke noviny sa zameriavajú na príklad lásky a starostlivosti mamy Margity – matky svätého Jána Bosca. Téma týždňa Katolícke noviny spolu s kňazom Jánom Formánkom, ktorý bol pred 50 rokmi vymenovaný do redakčnej rady obrodených Katolíckych novín, spomínajú na august 1968. Téma Rubrika prináša rozhovor s legendou slovenského športu Jánom Zacharom. V auguste … Čítaj ďalej…

Pastiersky list k príprave na blahorečenie Božej služobnice Anny Kolesárovej

Drahí bratia a sestry v Kristovi! Každý deň máme osobnú skúsenosť zápasu medzi dobrom a zlom. Sú chvíle, kedy v tomto zápase zlyhávame, ako sme to dnes počuli v príbehu o pokúšaní v raji (Gn 3, 9-15). Vtedy sa v nás prejavuje zranená prirodzenosť ako dôsledok dedičného hriechu. A sú aj chvíle, kedy s pomocou Božou víťazíme a patríme do Ježišovej rodiny – do rodiny tých, ktorí … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č. 33

Duchovná obnova Katolícke noviny sa venujú významu Nanebovzatia Panny Márie. Nanebovzatie Panny Márie je posledný zo záväzných článkov katolíckej viery, ktorý bol slávnostne vyhlásený pápežom Piom XII. v roku 1950. Reportáž týždňa Približuje atmosféru na multižánrovom kresťanskom festivale Campfest, ktorý sa konal 2. až 5. augusta na Liptove na Ranči Kráľova Lehota. Téma Približuje umeleckohistorické … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č. 32

Duchovná obnova Katolícke noviny sa zameriavajú na adoráciu ako na čas, ktorý intenzívne venujeme Pánovi. Téma týždňa Predstavuje kňazov, ktorých tajne vysvätil biskup Peter Dubovský. Rozhovor Rubrika prináša rozhovor s multiinštrumentalistom Michalom Smetankom, ktorý je i výrobcom tradičných drevených hudobných nástrojov a najmä milovníkom zvukov. Téma Približuje myšlienky teoretického fyzika, vedca Stephena Hawkinga. Listáreň Venuje … Čítaj ďalej…

Vo farskej záhrade

Farnosť Zvolenská Slatina organizuje dňa 18.8.2018 akciu s názvom „Vo farskej záhrade“. Bude to stretnutie v našej farskej záhrade, kde budú vystupovať rôzne spevácke zbory, bude prebiehať hovorené slovo a ďalší program. Celá akcia bude prebiehať ako poďakovanie za minuloročný duchovný boj v ktorom Boh ukázal svoju moc. Všetci ste srdečne pozvaní.

Avízo Katolíckych novín č. 31

Príloha Katolícke noviny prinášajú špeciálnu osemstranovú prílohu Krížovky a pobavenie; lúštitelia sa môžu zapojiť do súťaže o hodnotné ceny. Reportáž týždňa Mapuje národné stretnutie mládeže P18 v Prešove. Duchovná obnova Katolícke noviny sa zameriavajú na silný duchovný rozmer hrdinov z románov z prostredia divokého západu. Rozhovor Rubrika prináša rozhovor s lekárom Jozefom Benkovičom o nelátkových … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č. 30

Duchovná obnova Katolícke noviny sa zameriavajú na to, ako v lete klimatizovať dušu a nespáliť vzťahy. Téma týždňa Predstavuje skautské organizácie, ktoré v súčasnosti pôsobia na Slovensku: Slovenský skauting, Zväz skautov maďarskej národnosti a Federácia skautov Európy. Téma Prináša rozhovor so sprievodcom pútnikov, kňazom Jánom Majerníkom o pútnických miestach v Libanone. Téma Približuje zaujímavosti o … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č. 29

Reportáž týždňa Rubrika ponúka reportáž z mariánskej púte v Topoľčiankach. Téma Zameriava sa na športovo-duchovné prežívanie nedele na Slovensku. Duchovná obnova Katolícke noviny sa venujú mariánskej úcte vyjadrenej v škapuliari Panny Márie. Reportáž Približuje históriu kláštora uršulínok v Bratislave. Rozhovor Rubrika prináša rozhovor s košickým emeritným arcibiskupom Alojzom Tkáčom. Listáreň Vysvetľuje, prečo je svätá omša … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č. 28

Téma týždňa Rubrika pri príležitosti nedožitých 90. narodenín Anny Kolesárovej približuje čitateľom prierez procesom blahorečenia, ale aj životom slovenskej mučeníčky čistoty. Duchovná obnova Katolícke noviny sa pri príležitosti 90. výročia narodenia Anny Kolesárovej rozprávajú s kňazom Pavlom Hudákom. Reportáž Rubrika mapuje najväčšiu púť na Slovensku. 7. – 8. júla zavítalo do Levoče okolo pol milióna … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č. 26

Príloha Katolícke noviny prinášajú špeciálnu 24-stranovú magazínovú prílohu Leto so zaujímavými témami, reportážami a rozhovormi. Súťaže Katolícke noviny pozývajú všetkých čitateľov zapojiť sa do letnej súťaže s názvom: Svätý Páter Pio a výročné aktuality 2018. Štartuje tiež prázdninovú súťaž pre deti a celú rodinu s názvom: Po indiánskych stopách. Hracie karty k súťažiam nájdete ako … Čítaj ďalej…