Avízo Katolíckych novín č. 51-52

Vianočné dvojčíslo s prílohou Vianoce a kalendárom na rok 2019 prináša: Téma • sviatočná vianočná liturgia • každý betlehem má svoj príbeh • projekt Vianočná pošta • význam spevu kalendy, ktorá oznamuje narodenie Ježiša • sväté obrázky v kalendároch Spolku svätého Vojtecha • spomienky na českého kardinála Josefa Berana Rozhovor • s talianskym kňazom a … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č. 50

Reportáž týždňa Rubrika približuje, ako veriaci v Hubošovciach neďaleko Sabinova slávia roráty. Duchovná obnova Prináša tretí diel duchovnej obnovy s blahoslavenou Annou Kolesárovou pod názvom: Láska prichádza ako dar. Téma Vysvetľuje, prečo v prvej Československej republike chceli náboženstvo nahradiť humanizmom. Rozhovor Rubrika predstavuje učiteľku Luciu Dovalovú, ktorá sa v Badíne so žiakmi tamojšej základnej školy … Čítaj ďalej…

Vianočné spovedanie v dekanáte Detva 2018

16.12.2018 nedeľa 13,45– 14.30        Farnosť Očová Filiálka Dúbravy 15.00  –   16.00  Farnosť Zvolenská Slatina Filiálka Vígľaš                                                                    20.12.2018 štvrtok 16.00 – 17.00 Farnosť Vígľašská Huta – Kalinka Filiálka Klokoč 21.12.2018 piatok 17.30 – 18.30 Farnosť Stožok 22.12.2018 sobota 10.00 – 11.30 Farnosť Hriňová 13.00 – 14.00 13.00 – 14.00 Farnosť Detvianská Huta Filiálka Látky 15.00 – 16.30 15.00 … Čítaj ďalej…

Upevňovanie zväzkov lásky a pokoja v medziľudských vzťahoch

Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska Upevňovanie zväzkov lásky a pokoja v medziľudských vzťahoch   Drahí bratia a sestry! Pred niekoľkými chvíľami sme na adventnom venci zapálili prvú sviecu. Pri jeho požehnaní sme prosili, aby tak ako na ňom bude pribúdať svetlo, rástla aj naša láska k Pánu Ježišovi. Advent je očakávaním Kristovho príchodu. Tešíme sa na Narodenie Pána … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č. 48

Reportáž týždňa Rubrika mapuje Dni Dôvery (23. až 25. novembra) v Pezinku, na ktorých boli prítomní aj bratia z Taizé. Duchovná obnova Prináša prvú časť adventnej duchovnej obnovy z pera Pavla Hudáka, rektora Pastoračného centra blahoslavenej Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom, ktorá má názov: Láska prichádza ako pokoj. Listáreň Odpovedá na otázku, aký je … Čítaj ďalej…

Zasvätenie ľudského pokolenia Božskému srdcu

K. Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, zhliadni na nás, pokorne kľačiacich pred tvojim oltárom: Ľ. Tvoji sme a tvoji chceme zostať. K. Aby sme sa mohli s tebou ešte vrúcnejšie spojiť, Ľ. každý z nás sa dnes dobrovoľne zasväcuje tvojmu najsvätejšiemu Srdcu. K. Mnohí ľudia ťa doteraz nepoznali, mnohí pohrdli tvojimi prikázaniami a odmietli ťa. Ľ. Zmiluj … Čítaj ďalej…

Nedeľa Krista Kráľa – odpustky

Nasledujúca nedeľa (25.11.2018) sa nazýva aj nedeľa Krista Kráľa. V túto nedeľu je možné získať úplné odpustky, ak sa zúčastníme pre vyloženou Oltárnou Sviatosťou verejného recitovania modlitby „Ježišu, vykupiteľ ľudského pokolenia.“ Taktiež je k odpustkom potrebné splniť tradičné podmienky ako sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitbu na úmysel sv. otca. Okrem toho ako vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č. 47

Rozhovor týždňa Katolícke noviny sa rozprávajú s popredným slovenským výtvarníkom Miroslavom Cipárom, ktorého vyše šesťdesiat ilustrácií zdobí najnovšie vydanie Goetheho veľdiela Faust. Kniha vyšla v Spolku svätého Vojtecha. Dielo slávnostne predstavili verejnosti v utorok 13. novembra v Mirbachovom paláci v Bratislave. Téma Pripomína štvrťstoročie od znovupostavenia a znovuposvätenia morového stĺpa v historickom jadre Trnavy. Duchovná … Čítaj ďalej…