Avízo Katolíckych novín č.8/2020

Duchovná obnova Katolícke noviny pri príležitosti sviatku Katedry svätého Petra, apoštola, vysvetľujú, čo znamená učiteľský úrad Cirkvi. Rozhovor týždňa Profesorka Emília Hrabovec rozpráva o tom, aký význam bude mať pre historikov sprístupnenie archívnych dokumentov z obdobia pontifikátu pápeža Pia XII. vo vatikánskych archívoch. Téma Predstavuje príbeh manželov Jany a Pavla Špačekovcov, pre ktorých je rodinné … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č.7/2020

Duchovná obnova Katolícke noviny vysvetľujú, prečo máme problém s odpúšťaním. Téma týždňa Psychológ Máriom Schwarzom sa zameriava na to, ako zvládnuť manželské problémy. Reportáž Katolícky kňaz Marián Vivodík približuje život mužov v Útulku svätého Martina v Jaslovských Bohuniciach. Rozhovor Katolícke noviny sa rozprávajú s nitrianskym kanonikom, penitenciárom Jozefom Dvorským, ktorý svoje onkologické ochorenie považuje za … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č.6/2020

Duchovná obnova Katolícke noviny rozoberajú Ježišove slová: Vy ste soľ zeme a svetlo sveta. Téma Predstavuje mladú generáciu farmaceutov, ktorá chce ostať verná morálnym hodnotám i v bielom plášti. Listáreň Odpovedá na otázku, či kňaz počas obdobia chrípok nemôže vyzvať veriacich, aby sa zdržali podania si rúk na znak pokoja. Téma Približuje životný príbeh kňaza … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č.5/2020

Duchovná obnova Katolícke noviny vysvetľujú, prečo Cirkev v svojom spoločenstve potrebuje ľudí, ktorí sa podľa vzoru Krista snažia žiť v chudobe, čistote a poslušnosti. Ich svedectvo má v živote Cirkvi nezastupiteľné miesto. Reportáž týždňa Rubrika približuje prácu ľudí z Domova svätého Jána z Boha v Bratislave. Katolícke noviny sa s nimi vybrali do Pentagonu, známeho … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č.4/2020

Duchovná obnova Katolícke noviny vysvetľujú, ako súvisí sviatok Obrátenia svätého apoštola Pavla s modlitbami za jednotu kresťanov. Rozhovor týždňa Katolícke noviny prinášajú rozhovor s biblistom Róbertom Lapkom o novom preklade Jánovho evanjelia. Reportáž Rubrika predstavuje Arménsko, ktoré je malou krajinou, ale s veľkou vierou. Rozhovor Rubrika prináša rozhovor s protosynkelom Prešovskej archieparchie Ľubomírom Petríkom o … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č.3/2020

Duchovná obnova Katolícke noviny vysvetľujú, prečo je našou povinnosťou vydávať svedectvo o nebeskom Otcovi. Téma Približuje tri kritériá, podľa ktorých si Katolícka cirkev vyberá svojich svätých. Na povýšenie k úcte oltára sú potrebné tri veci: kandidát musí byť mŕtvy, musí sa udiať zázrak na príhovor kandidáta a podstúpiť kánonický proces. Téma týždňa Pozýva zapojiť sa … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č.2/2020

Duchovná obnova Katolícke noviny približujú, prečo sme krstom ponorení do Božej lásky. Téma Spomína na katolíckeho kňaza Augustína Dršku, ktorý nerobil rozdiely medzi ľuďmi a obetoval sa pre nich. Rozhovor týždňa Katolícke noviny sa rozprávajú s Ľubicou Gálisovou o probléme týrania starších ľudí. Listáreň Vysvetľuje, čo sú takzvané tridentské sväté omše a za akých podmienok … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č.1/2020

Duchovná obnova Katolícke noviny sa zameriavajú na jednotu Cirkvi a na slová Panny Márie: „Urobte všetko, čo vám povie.“ Téma Prináša prehľad najvýznamnejších udalostí v Katolíckej cirkvi počas uplynulého roka. Reportáž Približuje evanjelizačnú akciu Svetlo v tmách. Počas dvoch večerov dobrovoľníci vyjdú do ulíc a pozývajú do kostola náhodných chodcov. Listáreň Odpovedá na otázku, či … Čítaj ďalej…

Pastierky list – Božia logika je iná ako logika sveta

Drahí bratia a sestry, milí chlapci a dievčatá, srdečne vás pozdravujeme z biskupského úradu!   Opäť slávime Vianoce, deň narodenia Božieho Syna Ježiša Krista. Aby toto naše „opäť“ bolo prejavom vnútornej radosti, a nie unaveného povzdychu „zas“, musíme sa otvoriť istej duchovnej jednoduchosti a pravde. Ide o jednoduchosť dieťaťa, ktoré vie žasnúť a dôverovať, ktoré ešte nezmalomyseľnelo.  Len ten … Čítaj ďalej…