Avízo Katolíckych novín č.16/2021

Duchovná obnova Katolícke noviny vysvetľujú, prečo je dôležitá modlitba za dobrých pastierov v kňazskej službe. Reportáž týždňa Rubrika prináša reportáž z farnosti Blatné neďaleko Senca, ktorej obyvatelia si pred vyše sedemsto rokmi vybrali za patróna svätého Vojtecha Kultúra Prináša recenziu na knihu Danice Olexovej Príbehy spod akácie. Rozhovor Katolícke noviny ponúkajú rozhovor s psychiatrom Michalom … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č.15/2021

Duchovná obnova Rubrika pripomína, že zmŕtvychvstalý Kristus ponúka pokoj aj v neistote vyplývajúcej zo súčasnej pandémie. Téma Približuje, ako sa nedeľa stala dňom odpočinku. Stalo sa to presne pred 1700 rokmi, keď rímsky cisár Konštantín Veľký ustanovil nedeľu ako deň pracovného voľna. Rozhovor týždňa Katolícke noviny pri príležitosti stého výročia začiatku pastoračnej činnosti redemptoristov na … Čítaj ďalej…

ÚPLNÉ ODPUSTKY v nedeľu Božieho milosrdenstva

Každý, kto si v 2. veľkonočnú nedeľu – nedeľu Božieho milosrdenstva pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole alebo v kaplnke nábožne uctí tento obraz a splní predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov (svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca) a pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím v Boha a pridá k tomu … Čítaj ďalej…

Veľkonočná vigília

Podľa pradávnej tradície táto noc je očakávaním Pána79 a vigília, ktorá sa v nej slávi, pripomína svätú noc, v ktorú Pán vstal z mŕtvych, a pokladá sa za „matku všetkých svätých vigílií“. V nej totiž Cirkev bdie, očakáva Pánovo zmŕtvychvstanie a slávi ju sviatosťami kresťanského zasvätenia.81 1. Čo znamená nočný ráz Veľkonočnej vigílie „Celá slávnosť … Čítaj ďalej…

Piatok Pánovho umučenia a smrti

V tento deň, keď „bol obetovaný Kristus, náš veľkonočný Baránok“,83 Cirkev rozjíma o umučení a smrti svojho Pána a Ženícha a uctieva kríž, a tak si pripomína svoj pôvod z boku Krista spiaceho na kríži a prosí za spásu celého sveta. Cirkev v tento deň podľa pradávnej tradície neslávi Eucharistiu; sväté prijímanie sa veriacim dáva … Čítaj ďalej…

Večerná omša na pamiatku Pánovej večere

„Svätou omšou slávenou vo večerných hodinách na Zelený štvrtok Cirkev vstupuje do Veľkonočného trojdnia a spomína na tú Poslednú večeru, pri ktorej Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, v bezhraničnej láske k svojim, čo boli vo svete, obetoval Bohu Otcovi svoje telo a krv pod spôsobmi chleba a vína, podal ich apoštolom, aby … Čítaj ďalej…

Na Zelený štvrtok si pripomíname ustanovenie Oltárnej sviatosti a sviatosti kňazstva

Vo Veľkom týždni Rímskokatolícka cirkev slávi tajomstvá spásy, ktoré uskutočnil Kristus v posledných dňoch svojho života. Veľký týždeň sa začal Kvetnou nedeľou, čiže Nedeľou utrpenia Pána, v ktorej sa spája predzvesť kráľovského triumfu Ježiša Krista so zvesťou o jeho umučení. Veľkonočné trojdnie sa začína večernou omšou na pamiatku Pánovej večere (vo štvrtok 9. apríla 2020). … Čítaj ďalej…

Úplné odpustky vo Veľkonočnom trojdní

Vo Veľkonočnom trojdní je možnosť získať úplné odpustky. Musia byť splnené zvyčajné podmienky (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca – a vylúčenie akejkoľvek pripútanosti  aj v ľahkom hriechu): Ďalej je nutné splniť: Zelený štvrtok – pri verejnej adorácii Najsvätejšej sviatosti na recitovaním alebo spevom Tantum ergo. Veľký piatok – poklony kríža pri liturgickom slávení. … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č.12/2021

Duchovná obnova Katolícke noviny vysvetľujú, prečo a akým spôsobom nás oslovuje mlčiaci Ježiš. Téma týždňa Predstavuje novú kalváriu na Kysuciach, ktorá si ctí odkaz predkov. Na sviatok Sedembolestnej Panny Márie požehnali minulý rok kalváriu v Krásne nad Kysucou. Rozhovor Katolícke noviny sa rozprávajú s pátrom verbistom Stanislavom Krajňákom o jeho statočnom otcovi Jozefovi Krajňákovi. Mladým … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č.11/2021

Duchovná obnova Katolícke noviny vysvetľujú, prečo život zo sebadarovania dáva zmysel. Reportáž týždňa Predstavuje farnosť Svit, ktorú ochraňuje svätý Jozef. Rozhovor Katolícke noviny sa rozprávajú s odborníkom na biblistiku Jozefom Jančovičom o svätom Jozefovi. Misie Približujú misijné pôsobenie Petra Majerníka v Tanzánii. Rozhovor Rubrika prináša rozhovor s košickým pomocným biskupom Markom Forgáčom o tom, ako … Čítaj ďalej…

Zbierka na pomoc prenasledovaných kresťanov a utečencov

Návšteva pápeža Františka v Iraku (5. – 8. marec 2021) opäť upriamuje pozornosť nielen katolíkov celého sveta na situáciu našich bratov a sestier, žijúcich v krajinách Blízkeho východu, ktorí žijú v skutočne náročných podmienkach z dôvodu dlhotrvajúcich ozbrojených konfliktov a nestabilnej spoločensko-ekonomickej situácii hlavne v Iraku a v Sýrii. Konferencia biskupov Slovenska vyhlásila na 5. pôstnu nedeľu, 21. marca 2021, zbierku na pomoc … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č.10/2021

Duchovná obnova Katolícke noviny vysvetľujú, kde môže kresťan uprostred Pôstneho obdobia nájsť duchovnú radosť. Téma Približuje pontifikáty Benedikta XVI. a Františka. Od 11. januára 2021 je emeritný pápež Benedikt XVI. dlhšie na dôchodku, ako bol na Petrovom stolci. Rozhovor týždňa Katolícke noviny prinášajú rozhovor s jezuitom Jánom Benkovským o spáse ako dare Božej blízkosti. Misie … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č.9/2021

Duchovná obnova Katolícke noviny vysvetľujú, ako Ježiš uzdravuje vzťah medzi mužom a ženou. Téma týždňa Približuje aktuálnu situáciu a život kresťanov v Iraku, ktorý začiatkom marca navštívi pápež František. Rozhovor Katolícke noviny prinášajú rozhovor s odborníkom na liturgiku Štefanom Fábrym o tom, ako misál, breviár a katechizmus ovplyvnili život Cirkvi. Misie Rubrika prináša rozhovor s … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č.8/2021

Rozhovor Katolícke noviny prinášajú rozhovor s provinciálom Spoločnosti Božieho Slova na Slovensku Pavlom Krutákom. Duchovná obnova Približuje osobnosť svätého Jozefa v biblických faktoch. Téma týždňa Ponúka rady pátra Jozefa Šuppu, ako si môžeme urobiť duchovné cvičenia počas pandémie aj sami doma. Misie Pozývajú zapojiť sa do pomoci ľuďom, ktorí sú prenasledovaní pre svoju vieru. Téma … Čítaj ďalej…