Katolícke noviny 20/2022

Téma týždňa/Reportáž/Rozhovor Katolícke noviny zaostrujú na integráciu utečencov z Ukrajiny na Slovensku. Pomocnú ruku im podávajú aj v Centre solidarity v Bratislave-Petržalke. Tiež sa rozprávajú s riaditeľom Bratislavskej arcidiecéznej charity Borisom Hrdým. Listáreň Odpovedá na otázku, akou formou sa do pomoci utečencom z Ukrajiny zapája Cirkev na Slovensku. Profil Približuje príbeh Ukrajinky Ľubky Susly, ktorá … Čítaj ďalej…

Katolícke noviny 19/2022

Téma/Duchovná obnova Katolícke noviny sa tematicky venujú ekológii a starostlivosti o náš spoločný domov. Vysvetľujú, aký vzťah by mal mať kresťan ku klimatickej zmene Reportáž Katolícke noviny predstavujú Spojenú školu svätého Jána Pavla II. v Poprade, ktorá získala titul Zelená škola. Rozhovor Klimatológ Pavol Šťastný rozpráva o tom, aká je v súčasnosti reálna možnosť ovplyvniť … Čítaj ďalej…

ÚPLNÉ ODPUSTKY: Nedeľa Božieho milosrdenstva

Každý, kto si v 2. veľkonočnú nedeľu – nedeľu Božieho milosrdenstva pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole alebo v kaplnke nábožne uctí tento obraz a splní predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov (svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca) a pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím v Boha a pridá k tomu … Čítaj ďalej…

Veľkonočná vigília

Podľa pradávnej tradície táto noc je očakávaním Pána79 a vigília, ktorá sa v nej slávi, pripomína svätú noc, v ktorú Pán vstal z mŕtvych, a pokladá sa za „matku všetkých svätých vigílií“. V nej totiž Cirkev bdie, očakáva Pánovo zmŕtvychvstanie a slávi ju sviatosťami kresťanského zasvätenia. 1. Čo znamená nočný ráz Veľkonočnej vigílie „Celá slávnosť … Čítaj ďalej…

Piatok Pánovho umučenia a smrti

V tento deň, keď „bol obetovaný Kristus, náš veľkonočný Baránok“,83 Cirkev rozjíma o umučení a smrti svojho Pána a Ženícha a uctieva kríž, a tak si pripomína svoj pôvod z boku Krista spiaceho na kríži a prosí za spásu celého sveta. Cirkev v tento deň podľa pradávnej tradície neslávi Eucharistiu; sväté prijímanie sa veriacim dáva … Čítaj ďalej…

Na Zelený štvrtok si pripomíname ustanovenie Oltárnej sviatosti a sviatosti kňazstva

Vo Veľkom týždni Rímskokatolícka cirkev slávi tajomstvá spásy, ktoré uskutočnil Kristus v posledných dňoch svojho života. Veľký týždeň sa začal Kvetnou nedeľou, čiže Nedeľou utrpenia Pána, v ktorej sa spája predzvesť kráľovského triumfu Ježiša Krista so zvesťou o jeho umučení. Veľkonočné trojdnie sa začína večernou omšou na pamiatku Pánovej večere. Podstatou Zeleného štvrtka, ktorý slávime … Čítaj ďalej…

Úplné odpustky vo Veľkonočnom trojdní

Vo Veľkonočnom trojdní je možnosť získať úplné odpustky. Musia byť splnené zvyčajné podmienky (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca – a vylúčenie akejkoľvek pripútanosti  aj v ľahkom hriechu): Ďalej je nutné splniť: Zelený Pánovej večere – pri verejnej adorácii Najsvätejšej sviatosti na recitovaním alebo spevom Tantum ergo. Piatok utrpenia Pána – poklony kríža pri … Čítaj ďalej…

KNIHA: Duchovný boj púštnych otcov

Knihu Duchovný boj púštnych otcov nájdete na Zachej.sk. Aké fascinujúce je pravé kresťanstvo! Cesta duchovného života, ktorej cieľom je zjednotenie sa s Bohom v mystickej kontemplácii, je to najúžasnejšie dobrodružstvo, aké zažijeme na zemi. Prístup na ňu má každý kresťan, ktorý si z nej urobí opravdivú vášeň – namiesto toho, aby vnímal kresťanstvo len ako … Čítaj ďalej…

Veľkonočná spoveď

Po viac ako dvoch rokoch bude opäť hromadná Veľkonočná sv. spoveď, kde prídu spovedať všetci kňazi dekanátu Detva. Preto ste všetci pozvaný dobre sa pripraviť na blížiace sa Veľkonočné sviatky a vykonať si dobrú spoveď. Spovedať sa bude v nedeľu 4.2022 od 15:00 do 16:00 v kostoloch vo Zvolenskej Slatine a Vígľaši.   

Úkon zasvätenia Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie

Ó, Mária, Matka Božia a naša Matka, k tebe sa utiekame v tejto hodine úzkosti. Ty si Matka, miluješ nás a poznáš nás:  nie je pred tebou skryté nič z toho, čo máme na srdci. Matka milosrdenstva, mnohokrát sme zakúsili tvoju prozreteľnú nehu, tvoju prítomnosť, ktorá nám prináša pokoj, pretože nás vždy vedieš k Ježišovi, … Čítaj ďalej…

Katolícke noviny 12/2022

Téma Katolícke noviny sa tematicky venujú ženám a službe žien v Cirkvi. Duchovná obnova Približuje biblické príbehy vnútorne silných žien. Profil Katolícke noviny predstavujú lekárku Ivetu Križalkovičovú, ktorá je záchranárkou Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby. Listáreň Vysvetľuje, aké miesto a úlohy môže a má zastávať žena v liturgii. Kultúra Rubrika prináša rozhovor s nevidiacou Želmírou Zemčákovou … Čítaj ďalej…

Katolícke noviny 11/2022

Téma Katolícke noviny sa venujú vojnovému konfliktu na Ukrajine. Rozhovor Rubrika ponúka rozhovor s odborníkom na problematiku extrémnych ideológií, vojen a revolúcií Tomášom Zálešákom. Duchovná obnova Približuje históriu slávenia starobylého sviatku Zvestovania Pána, ktorý na kresťanskom Východe slávili už vo štvrtom storočí. Príbehy Rubrika ponúka príbehy slovenských misionárov, ktorí ľudí na Ukrajine neopustili ani v … Čítaj ďalej…

Katolícke noviny 10/2022

Téma Katolícke noviny sa tematicky venujú aktuálnemu vojnovému konfliktu na Ukrajine. Približujú, akú pomoc poskytuje utečencom Katolícka cirkev na Slovensku. Rozhovor Rubrika ponúka rozhovor s politológom Tomášom Jahelkom z Trnavskej univerzity. Duchovná obnova Vysvetľuje, že Boží pokoj existuje aj uprostred chaosu a skúšky. Profil Katolícke noviny uverejňujú priame svedectvo gréckokatolíckeho kňaza Jána Burdu, ktorý slúži … Čítaj ďalej…

Katolícke noviny 9/2022

Téma / Rozhovor Katolícke noviny sa tematicky zameriavajú na výsledky sčítania obyvateľov. Na túto tému prinášajú rozhovor s profesorom Jozefom Jarabom. Duchovná obnova V rubrike sa sčítaniu obyvateľstva venuje predseda Konferencie biskupov Slovenska, bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Aktuálne Katolícke noviny sa venujú aktuálnemu vojnovému konfliktu na Ukrajine. Svätý Otec František vyzval veriacich i neveriacich … Čítaj ďalej…

Krížové cesty v pôste a úplné odpustky

V stredu 2.3.2022 popolcovou stredou začína pôstne obdobie.  Kto v tomto období koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby sa pohyboval od jedného zastavenia k druhému a rozjímal o umučení a smrti Pána Ježiša. Ak sa koná pobožnosť verejne, stačí, ak sa pohybuje ten, … Čítaj ďalej…

Dobrý a preláskavý Ježišu

Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Modlitba k (nášmu) Ukrižovanému Pánovi Ježišovi Kristovi: Dobrý a preláskavý Ježišu, pred tvojou tvárou padám na kolená a s celou vrúcnosťou duše ťa prosím a žiadam, aby … Čítaj ďalej…

Povinná účasť na sv. omšiach

S veľkou vďakou voči Pánu Bohu môžeme konštatovať, že V Európe aj na Slovensku sa postupne zlepšuje pandemická situácia.  Zlepšenie situácie a vypnutie núdzového stavu ma vedie k tomu, aby som ako ordinár zrušil dišpenz od povinnej účasti na svätej omši v nedeľu a v prikázaný sviatok. Tento dišpenz ruším od Prvej pôstnej nedele (6.3.2022). Ďakujem všetkým, ktorí sa pričinili (zachovávaním … Čítaj ďalej…

Katolícke noviny 8/2022

Duchovná obnova Katolícke noviny sa tematicky venujú pôstu, ktorý by mal byť predovšetkým o premene srdca. Téma Známe osobnosti prezradili, aké sú ich pôstne predsavzatia. Profil Katolícke noviny približujú súčasnú dramatickú situáciu chudobných obyvateľov Madagaskaru, kde pôsobí slovenský misionár páter Jaroslav Jaššo, CM. Rozhovor Odborník v oblasti morálnej teológie Vladimír Thurzo vysvetľuje, aké miesto má … Čítaj ďalej…