Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Komisia pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví a Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov, ktoré materiály k Týždňu modlitieb za jednotu kresťanov spoločne pripravujú, navrhli na týchto osem dní cestu modlitby zloženú z biblických citátov z 15. kapitoly Jánovho evanjelia. Prvý deň sa … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č.2/2021

Rozhovor týždňa Katolícke noviny si pripomínajú sedemdesiat rokov od vykonštruovaného monsterprocesu s biskupmi Jánom Vojtaššákom, Michalom Buzalkom a Pavlom Petrom Gojdičom. Udalosti z januára 1951 približuje historik, profesor Róbert Letz Téma Rubrika uverejňuje v plnom znení pastiersky list, ktorým sa Konferencia biskupov Slovenska prihovorila veriacim na Nový rok 2021. Duchovná obnova Upozorňuje na to, že … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č.1/2021

Téma Katolícke noviny prinášajú prehľad najvýznamnejších udalostí v Katolíckej cirkvi na Slovensku i vo svete za uplynulý rok, ktorý bol poznačený pandémiou koronavírusu. Téma týždňa Predstavuje novú encykliku pápeža Františka s názvom Fratelli tutti – Všetci bratia. Duchovná obnova Pozýva uvažovať o prelomoch času. Téma Približuje vzácne spomienky Veroniky Kukučkovej na jej rodného brata – … Čítaj ďalej…

OZNÁMENIE DŇA VEĽKEJ NOCI

Milí bratia a sestry, Pánova sláva sa nám zjavila a vždy sa bude zjavovať medzi nami, až kým on sám nepríde. V rytmoch a striedaní času si pripomíname a prežívame tajomstvá spásy. Centrom celého liturgického roka je posvätné Trojdnie ukrižovaného, pochovaného a vzkrieseného Pána, ktoré vrcholí v nedeľu na Velkú noc – v tomto roku … Čítaj ďalej…

Nový rok 2021 – rok sčítania obyvateľstva

Drahí bratia a sestry! Dnes je Nový rok 2021. Tento deň je u nás významovo veľmi bohatý. Je cirkevnou slávnosťou Panny Márie Bohorodičky a svetovým dňom modlitieb za pokoj. Z občianskeho hľadiska je začiatkom nového kalendárneho roka aj Dňom vzniku Slovenskej republiky. Možno nájsť spoločného menovateľa, ktorým by sa dali tieto rozdielne významy dnešného dňa … Čítaj ďalej…

PASTIERSKY LIST: Vianoce – Narodenie Pána

Drahí veriaci, milí bratia a sestry, všetkých vás srdečne pozdravujem. S celým kresťanským svetom – a s mnohými ľuďmi dobrej vôle – radostne oslavujeme narodenie Pána Ježiša, oslavujeme Vianoce. V duchu voláme tak, ako bolo počuť na betlehemských nivách pred dve tisíc rokmi: „Dnes sa nám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán!“ (por. Lk … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č.51-52/2020

Vianočné dvojčíslo s prílohou Vianoce a kalendárom na rok 2021 prináša: Duchovná obnova • 40. výročie vyhlásenia sv. Cyrila a Metoda za spolupatrónov Európy • nech vianočné motívy nie sú gýčom emócií Téma • čo hovorí o slávení Vianoc Biblia • životný príbeh troch mužov, ktorých spájal spoločný znak – nekompatibilní s totalitným režimom v … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č.50/2020

Duchovná obnova Katolícke noviny sa venujú slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Téma týždňa Pozýva zapojiť sa do pomoci pri obnove nitrianskej kalvárie. Rozhovor Katolícke noviny sa rozprávajú s jasovským opátom Ambrózom Martinom Štrbákom, OPraem, o významnom 900-ročnom jubileu premonštrátov. Kultúra Predstavuje nové vydanie Nového zákona, ktoré aktuálne ponúka Spolok svätého Vojtecha. Misie Približujú projekt s … Čítaj ďalej…

Loretánsky jubilejný rok – úprava Loretánskych litánií – tri nové invokácie

Dňa 1.11.2019 v Bazilike Svätého domu v Lorete vykonal regens Apoštolskej penitenciárie Mons. Krzysztof Nykiel slávnostné vyhlásenie Loretánskeho jubilejného roka „Panny Márie Kráľovnej a Nebeskej brány“. Loretánsky jubilejný rok trvá od 8.12.2019 do 10.12.2020. V rámci Loretánskeho jubilejného roka „Panny Márie Kráľovnej a Nebeskej brány“ prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí kard. Robert … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č.49/2020

Duchovná obnova Katolícke noviny povzbudzujú k tomu, aby sme aj po ukončenom Roku Božieho slova naďalej používali Sväté písmo ako spoľahlivý návod na život. Téma týždňa Vysvetľuje, prečo v biblických číslach netreba hľadať presnosť. Rozhovor Katolícke noviny sa rozprávajú s kňazom Jánom Vallom, ktorý je zanietený filatelista a propagátor známok s kresťanskou tematikou. Rozhovor Rubrika … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č.48/2020

Duchovná obnova Katolícke noviny sa venujú nastávajúcemu Adventnému obdobiu. Téma týždňa Približuje, prečo sa aj kňazi stali členmi odberných tímov v rámci celoplošného testovania na COVID-19. Rozhovor Katolícke noviny sa rozprávajú s kapucínskym bratom Ondrejom Lazárom Tkáčom. Téma Predstavuje životný príbeh 93-ročného etnomuzikológa, publicistu a zbormajstra Ondreja Dema. Mladým Rubrika predstavuje životný príbeh blahoslaveného mladíka. … Čítaj ďalej…

Zasvätenie ľudského pokolenia Božskému srdcu

K. Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, zhliadni na nás, pokorne kľačiacich pred tvojim oltárom: Ľ. Tvoji sme a tvoji chceme zostať. K. Aby sme sa mohli s tebou ešte vrúcnejšie spojiť, Ľ. každý z nás sa dnes dobrovoľne zasväcuje tvojmu najsvätejšiemu Srdcu. K. Mnohí ľudia ťa doteraz nepoznali, mnohí pohrdli tvojimi prikázaniami a odmietli ťa. Ľ. Zmiluj … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č.47/2020

Duchovná obnova Venuje sa slávnosti Krista Kráľa. Reportáž týždňa Pozýva na návštevu vojenskej farnosti v obci Kuchyňa na Záhorí. Rozhovor Katolícke noviny sa rozprávajú s horolezcom, horským vodcom, inštruktorom paraglajdingu, parašutizmu či lyžovania Vladom Zbojom. Fotoreportáž Rubrika prostredníctvom fotografií približuje gotickú krásu Katedrály svätej Alžbety v Košiciach. Misie Približujú pastoračnú prácu pátra Jozefa Romana, SVD, … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č.46/2020

Reportáž týždňa Katolícke noviny prinášajú svedectvá a spomienky na zosnulého biskupa Štefana Sečku. Duchovná obnova Približuje, ako nové trendy ovplyvňujú chápanie a praktizovanie duchovného života našej mládeže. Téma Vysvetľuje, prečo sú náboženstvo a veda vo veľmi úzkom vzťahu. Mladým Rubrika predstavuje zaujímavú iniciatívu s názvom Pošli dobro, ktorá spočíva v tom, že mladí ľudia píšu … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č.45/2020

Duchovná obnova Katolícke noviny vysvetľujú, prečo sa treba modliť za duše v očistci. Reportáž týždňa Pozýva na návštevu do farnosti Kúty, ktorá je úzko spojená so zakladateľom Spolku svätého Vojtecha Andrejom Radlinským. Téma Rubrika prináša rozhovor s redemptoristom Rastislavom Dluhým, ktorý spolu s pátrom Petrom Hertelom z Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa už dva roky pôsobí v … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č.44/2020

Duchovná obnova Venuje sa téme svätosti, ktorá je projektom pre všetkých. Rozhovor týždňa Katolícke noviny sa rozprávajú s prorektorom pre vonkajšie vzťahy Univerzity Komenského v Bratislave Radom Masarykom o tom, ako v čase pandémie prebieha dištančné vzdelávanie na vysokých školách a aká budúcnosť čaká akademickú obec v najbližšej dobe. Téma Rubrika rozoberá význam vysielania svätých … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č.43/2020

Téma týždňa Katolícke noviny spomínajú na kardinála Jána Chryzostoma Korca, od ktorého smrti 24. októbra uplynie 5 rokov. Duchovná obnova Približuje pojem učeníctva. Reportáž Rubrika pozýva do obce Čierna Voda, neďaleko Bratislavy, kde sa nachádza kostol s patrocíniom Jána Pavla II. Téma Prednosta Neurologickej kliniky Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice v Bratislave Peter Valkovič … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č.42/2020

Príloha Katolícke noviny prinášajú špeciálnu Misijnú prílohu, ktorá obsahuje modlitbu na Misijný mesiac október 2020, články o aktivitách Pápežských misijných diel či o živote kresťanov na Srí Lanke a misijný kvíz o hodnotné ceny. Reportáž týždňa Pozýva do farnosti Dolný Kubín. Duchovná obnova Katolícke noviny vysvetľujú, že každý z nás má individuálne misijné pozvanie. Misie … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č.41/2020

Téma týždňa Vysvetľuje, ako sa možno čo najlepšie skoncentrovať na svätej omši a ako zvládnuť spirituálnu koncentráciu, aby nám aktivity duchovného života prinášali primeraný úžitok. Duchovná obnova Katolícke noviny približujú život výnimočne nadanej a vzdelanej rehoľníčky – svätej Hildegardy z Bingenu. Reportáž Predstavuje miesta vo francúzskych a talianskych Alpách, ktoré zaujmú aj pútnikov. Najväčšie európske … Čítaj ďalej…