OZNÁMENIE DŇA VEĽKEJ NOCI

Milí bratia a sestry, Pánova sláva sa nám zjavila a vždy sa bude zjavovať medzi nami, až kým on sám nepríde. V rytmoch a striedaní času si pripomíname a prežívame tajomstvá spásy. Centrom celého liturgického roka je posvätné Trojdnie ukrižovaného, pochovaného a vzkrieseného Pána, ktoré vrcholí v nedeľu na Veľkú noc – v tomto roku … Čítaj ďalej…

Vianočné spovedanie v dekanáte Detva 2022

11.12.2022 nedeľa 13:45–14:30        Farnosť Očová Filiálka Dúbravy 15:00–16:00  Farnosť Zvolenská Slatina Filiálka Vígľaš                                                                    15.12.2022 štvrtok 16:00–17:00 Farnosť Vígľašská Huta – Kalinka Filiálka Klokoč 16.12.2022 piatok 17:30–18:15 Farnosť Stožok 17.12.2022 sobota 10:00–11:30 Farnosť Hriňová 13:00–14:00 13:00–14:00 Farnosť Detvianská Huta Filiálka Látky 15:00–16:00 15:00–16:30 Farnosť Kriváň                   Filiálka Korytárky 18.12.2022 nedeľa 14:00 Farnosť Detva 

Zasvätenie ľudského pokolenia Božskému srdcu

K. Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, zhliadni na nás, pokorne kľačiacich pred tvojim oltárom: Ľ. Tvoji sme a tvoji chceme zostať. K. Aby sme sa mohli s tebou ešte vrúcnejšie spojiť, Ľ. každý z nás sa dnes dobrovoľne zasväcuje tvojmu najsvätejšiemu Srdcu. K. Mnohí ľudia ťa doteraz nepoznali, mnohí pohrdli tvojimi prikázaniami a odmietli ťa. Ľ. Zmiluj … Čítaj ďalej…

Odpustky pre duše v očistci

V utorok (1.11.2022) a celú nasledujúcu oktávu je možnosť získať úplné odpustky, ktoré môžu byť pripočítané iba dušiam v očistci. Potrebné je: Odpustky 1.11. – 2.11.2022 – Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých (2.11.) nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, … Čítaj ďalej…

KNIHA: Stretnutia s dušami z očistca

Mária Anna Lindmayrová (1657 – 1726), karmelitánka z mníchovského kláštore Najsvätejšej Trojice bola veľká žena, ktorá vo svojej láske k Bohu, askéze a v úsilí o cnostný život prijala hrdinský záväzok obety za duše v očistci. Záväzok, ktorý ju fyzicky presahoval. To, čím bola svätá Brigita pre Švédsko a jeho kráľovský dom, tým bola táto skromná, … Čítaj ďalej…

KNIHA: Večný život pod drobnohľadom

  Mnohí katolíci opúšťajú Cirkev a hľadajú útočisko vo východných náboženstvách, pretože hľadajú duchovnosť s väčšou hĺbkou, než akú nachádzajú v katolíckej tradícii. Nemusia však hľadať inde. Ralph Martin vytvoril klenot medzi príručkami pre tých, ktorí sa chcú vydať na cestu svätosti, a to skvelým štýlom a jazykom, ktorý je zrozumiteľný a zaujme aj moderného čitateľa. Každý, … Čítaj ďalej…

Katolícke noviny 20/2022

Téma týždňa/Reportáž/Rozhovor Katolícke noviny zaostrujú na integráciu utečencov z Ukrajiny na Slovensku. Pomocnú ruku im podávajú aj v Centre solidarity v Bratislave-Petržalke. Tiež sa rozprávajú s riaditeľom Bratislavskej arcidiecéznej charity Borisom Hrdým. Listáreň Odpovedá na otázku, akou formou sa do pomoci utečencom z Ukrajiny zapája Cirkev na Slovensku. Profil Približuje príbeh Ukrajinky Ľubky Susly, ktorá … Čítaj ďalej…

Katolícke noviny 19/2022

Téma/Duchovná obnova Katolícke noviny sa tematicky venujú ekológii a starostlivosti o náš spoločný domov. Vysvetľujú, aký vzťah by mal mať kresťan ku klimatickej zmene Reportáž Katolícke noviny predstavujú Spojenú školu svätého Jána Pavla II. v Poprade, ktorá získala titul Zelená škola. Rozhovor Klimatológ Pavol Šťastný rozpráva o tom, aká je v súčasnosti reálna možnosť ovplyvniť … Čítaj ďalej…

ÚPLNÉ ODPUSTKY: Nedeľa Božieho milosrdenstva

Každý, kto si v 2. veľkonočnú nedeľu – nedeľu Božieho milosrdenstva pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole alebo v kaplnke nábožne uctí tento obraz a splní predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov (svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca) a pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím v Boha a pridá k tomu … Čítaj ďalej…

Veľkonočná vigília

Podľa pradávnej tradície táto noc je očakávaním Pána79 a vigília, ktorá sa v nej slávi, pripomína svätú noc, v ktorú Pán vstal z mŕtvych, a pokladá sa za „matku všetkých svätých vigílií“. V nej totiž Cirkev bdie, očakáva Pánovo zmŕtvychvstanie a slávi ju sviatosťami kresťanského zasvätenia. 1. Čo znamená nočný ráz Veľkonočnej vigílie „Celá slávnosť … Čítaj ďalej…

Piatok Pánovho umučenia a smrti

V tento deň, keď „bol obetovaný Kristus, náš veľkonočný Baránok“,83 Cirkev rozjíma o umučení a smrti svojho Pána a Ženícha a uctieva kríž, a tak si pripomína svoj pôvod z boku Krista spiaceho na kríži a prosí za spásu celého sveta. Cirkev v tento deň podľa pradávnej tradície neslávi Eucharistiu; sväté prijímanie sa veriacim dáva … Čítaj ďalej…

Na Zelený štvrtok si pripomíname ustanovenie Oltárnej sviatosti a sviatosti kňazstva

Vo Veľkom týždni Rímskokatolícka cirkev slávi tajomstvá spásy, ktoré uskutočnil Kristus v posledných dňoch svojho života. Veľký týždeň sa začal Kvetnou nedeľou, čiže Nedeľou utrpenia Pána, v ktorej sa spája predzvesť kráľovského triumfu Ježiša Krista so zvesťou o jeho umučení. Veľkonočné trojdnie sa začína večernou omšou na pamiatku Pánovej večere. Podstatou Zeleného štvrtka, ktorý slávime … Čítaj ďalej…

Úplné odpustky vo Veľkonočnom trojdní

Vo Veľkonočnom trojdní je možnosť získať úplné odpustky. Musia byť splnené zvyčajné podmienky (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca – a vylúčenie akejkoľvek pripútanosti  aj v ľahkom hriechu): Ďalej je nutné splniť: Zelený Pánovej večere – pri verejnej adorácii Najsvätejšej sviatosti na recitovaním alebo spevom Tantum ergo. Piatok utrpenia Pána – poklony kríža pri … Čítaj ďalej…

KNIHA: Duchovný boj púštnych otcov

Knihu Duchovný boj púštnych otcov nájdete na Zachej.sk. Aké fascinujúce je pravé kresťanstvo! Cesta duchovného života, ktorej cieľom je zjednotenie sa s Bohom v mystickej kontemplácii, je to najúžasnejšie dobrodružstvo, aké zažijeme na zemi. Prístup na ňu má každý kresťan, ktorý si z nej urobí opravdivú vášeň – namiesto toho, aby vnímal kresťanstvo len ako … Čítaj ďalej…

Veľkonočná spoveď

Po viac ako dvoch rokoch bude opäť hromadná Veľkonočná sv. spoveď, kde prídu spovedať všetci kňazi dekanátu Detva. Preto ste všetci pozvaný dobre sa pripraviť na blížiace sa Veľkonočné sviatky a vykonať si dobrú spoveď. Spovedať sa bude v nedeľu 4.2022 od 15:00 do 16:00 v kostoloch vo Zvolenskej Slatine a Vígľaši.   

Úkon zasvätenia Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie

Ó, Mária, Matka Božia a naša Matka, k tebe sa utiekame v tejto hodine úzkosti. Ty si Matka, miluješ nás a poznáš nás:  nie je pred tebou skryté nič z toho, čo máme na srdci. Matka milosrdenstva, mnohokrát sme zakúsili tvoju prozreteľnú nehu, tvoju prítomnosť, ktorá nám prináša pokoj, pretože nás vždy vedieš k Ježišovi, … Čítaj ďalej…

Katolícke noviny 12/2022

Téma Katolícke noviny sa tematicky venujú ženám a službe žien v Cirkvi. Duchovná obnova Približuje biblické príbehy vnútorne silných žien. Profil Katolícke noviny predstavujú lekárku Ivetu Križalkovičovú, ktorá je záchranárkou Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby. Listáreň Vysvetľuje, aké miesto a úlohy môže a má zastávať žena v liturgii. Kultúra Rubrika prináša rozhovor s nevidiacou Želmírou Zemčákovou … Čítaj ďalej…

Katolícke noviny 11/2022

Téma Katolícke noviny sa venujú vojnovému konfliktu na Ukrajine. Rozhovor Rubrika ponúka rozhovor s odborníkom na problematiku extrémnych ideológií, vojen a revolúcií Tomášom Zálešákom. Duchovná obnova Približuje históriu slávenia starobylého sviatku Zvestovania Pána, ktorý na kresťanskom Východe slávili už vo štvrtom storočí. Príbehy Rubrika ponúka príbehy slovenských misionárov, ktorí ľudí na Ukrajine neopustili ani v … Čítaj ďalej…

Katolícke noviny 10/2022

Téma Katolícke noviny sa tematicky venujú aktuálnemu vojnovému konfliktu na Ukrajine. Približujú, akú pomoc poskytuje utečencom Katolícka cirkev na Slovensku. Rozhovor Rubrika ponúka rozhovor s politológom Tomášom Jahelkom z Trnavskej univerzity. Duchovná obnova Vysvetľuje, že Boží pokoj existuje aj uprostred chaosu a skúšky. Profil Katolícke noviny uverejňujú priame svedectvo gréckokatolíckeho kňaza Jána Burdu, ktorý slúži … Čítaj ďalej…