Avízo Katolíckych novín č. 28

Téma týždňa Rubrika pri príležitosti nedožitých 90. narodenín Anny Kolesárovej približuje čitateľom prierez procesom blahorečenia, ale aj životom slovenskej mučeníčky čistoty. Duchovná obnova Katolícke noviny sa pri príležitosti 90. výročia narodenia Anny Kolesárovej rozprávajú s kňazom Pavlom Hudákom. Reportáž Rubrika mapuje najväčšiu púť na Slovensku. 7. – 8. júla zavítalo do Levoče okolo pol milióna … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č. 26

Príloha Katolícke noviny prinášajú špeciálnu 24-stranovú magazínovú prílohu Leto so zaujímavými témami, reportážami a rozhovormi. Súťaže Katolícke noviny pozývajú všetkých čitateľov zapojiť sa do letnej súťaže s názvom: Svätý Páter Pio a výročné aktuality 2018. Štartuje tiež prázdninovú súťaž pre deti a celú rodinu s názvom: Po indiánskych stopách. Hracie karty k súťažiam nájdete ako … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č. 24

Téma týždňa Predstavuje troch otcov, ktorí sa rozhodli ostať s deťmi na rodičovskej dovolenke a manželkám umožniť, aby pracovali. Duchovná obnova Katolícke noviny sa zameriavajú na to, že každý kresťan sa krstom stal reprezentantom Božieho kráľovstva a mal by prezentovať Božie kráľovstvo. Listáreň Vysvetľuje, prečo má Preblahoslavená Panna Mária titul Matka Cirkvi. Rozhovor Rubrika prináša … Čítaj ďalej…

Najsvätejšie Kristovo telo a krv – Pastiersky list

Drahí bratia a sestry, srdečne vás všetkých pozdravujem. My, veriaci vieme, že najväčšou udalosťou v dejinách ľudstva je vykúpenie, oslobodenie človeka z otroctva hriechu a jeho zmierenie s Bohom – jeho večná spása. Toto vykupiteľské dielo vykonal Pán Ježiš. Jeho pozemský život sa začal pred dve tisíc rokmi v betlehemskej maštali a skončil na jeruzalemskej Golgote v nevýslovných bolestiach smrťou na kríži. … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č. 21

Reportáž týždňa Pozýva na návštevu Hlohovca, ktorému vtláčajú svoju pečať františkáni. Duchovná obnova Katolícke noviny sa v záverečnej časti seriálu o základoch kresťanstva zameriavajú na Najsvätejšiu Trojicu ako na nádherné tajomstvo. Téma Približuje históriu mesta Kežmarok, ktoré je vzácnou perlou pod Tatrami. Téma Vysvetľuje, prečo si treba dávať pozor na glaukóm, teda na zelený zákal. … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č. 20

Reportáž týždňa Katolícke noviny si pripomínajú život a osobnosť kňaza Alexandra Šindelára. Duchovná obnova V ďalšej časti cyklu o základoch kresťanstva sa rubrika zameriava na Božie know-how. Rozhovor Kňaz Juraj Sedláček rozpráva o odpustení. Rozhovor Rubrika prináša rozhovor s benediktínom Michalom Mária Kukučom, ktorý je jedným z najznámejších vlogerov. Pod menom Mních s kamerou ukazuje … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č. 19

Reportáž týždňa Katolícke noviny približujú príchod relikvií svätej Rity do Košíc. Duchovná obnova Zameriava sa na Božiu všemohúcnosť. Rozhovor Pri príležitosti Dňa matiek rubrika prináša rozhovor s pediatričkou Alicou Kubinskou, ktorá stála pri zrode niekoľko tisíc nových ľudských životov. Téma Zameriava sa na mediálny problém súčasnosti, ktorým sú falošné správy. Misie Predstavujú životný príbeh betlehemskej … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č. 18

Duchovná obnova Katolícke noviny sa v Cykle o základoch kresťanstva zameriavajú na Boha ako nášho Otca. Reportáž týždňa Približujú históriu litovského Múzea obetí genocíd. Listáreň Odpovedá na otázku, na čo sa používajú finančné prostriedky vyberané do zvončeka. Téma Vysvetľuje, prečo vám drevo v čakárni spomalí tep a odbúra stres. Príkladom je čakáreň v Národnom onkologickom … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č. 17

Duchovná obnova Katolícke noviny sa v Cykle o základoch kresťanstva zameriavajú na to, že Boh je Stvoriteľ a náš Otec. Téma týždňa Venuje sa aktuálnej situácii v ťažko skúšanej Sýrii. Listáreň Vysvetľuje, ako treba chápať neurotechnológie. Téma Približuje, ako môže Sväté písmo v piktogramoch pomôcť deťom so zdravotným postihnutím. Téma Zaostruje na zaujímavý projekt, ktorý … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č. 16

Duchovná obnova Katolícke noviny sa v cykle o základoch kresťanstva zameriavajú na to, že pre každého veriaceho je dôležité poznať vyznania či symboly viery. Téma Venuje sa problematike Alzheimerovej choroby. Téma týždňa Vysvetľuje, že rovnako správna miera aktivity a pasivity v záhrade prospieva zemi. Čítame si Dostojevského Rubrika ponúka úryvok z diela Fiodora Michajloviča Dostojevského … Čítaj ďalej…