Avízo Katolíckych novín č. 7

Duchovná obnova Katolícke noviny sa venujú významu a zmyslu kresťanského pôstu. Popolcovou stredou sa začína liturgicky silné obdobie, voľne označované Pôst. Rozhovor týždňa Rubrika prináša rozhovor s bratislavským arcibiskupom metropolitom Stanislavom Zvolenským a so žilinským biskupom Tomášom Galisom pri príležitosti 10. výročia vzniku Bratislavskej arcidiecézy a Žilinskej diecézy. Téma Pripomína si protinacistické odbojové hnutie Biela … Čítaj ďalej…

Dobrý a preláskavý Ježišu

Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Dobrý a preláskavý Ježišu, pred Tvojou tvárou padám na kolená a s celou vrúcnosťou duše Ťa prosím a žiadam: dobrotivo do môjho srdca vtlač city živej viery, … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č. 5

Reportáž týždňa Katolícke noviny predstavujú činnosť Komunity Kráľovnej pokoja v Močenku. Duchovná obnova Zameriava sa na odkaz svätého Jána Bosca v živote blahoslaveného Titusa Zemana. Reportáž Pozýva na návštevu kostolov na ďalekom severe Európy. Mladým Predstavuje odkaz, ktorý svojou športovou kariérou zanechala brazílska futbalová legenda Ronaldinho. Rozhovor Rubrika ponúka rozhovor s Oľgou Kabátovou o povolaní … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č. 4

Apoštolská cesta Katolícke noviny mapujú 22. zahraničnú apoštolskú cestu pápeža Františka v Čile a v Peru. Rozhovor týždňa Katolícke noviny sa pri príležitosti Svetového dňa pomoci malomocným rozprávajú s lekárom Vladimírom Krčmérym. Téma Zameriava sa na osmičkové roky v našich dejinách. Duchovná obnova Venuje sa téme obrátenia ako osobnej cesty človeka k svätosti. Mladým Približuje … Čítaj ďalej…

Nicejsko-carihradské vyznanie viery

Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného. Verím v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi; Boha z Boha, Svetlo zo Svetla, pravého Boha z Boha pravého, splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom. Skrze neho bolo všetko stvorené. On pre nás … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č. 3

Duchovná obnova Katolícke noviny sa zameriavajú na to, aký význam má dnes heslo svätého Ignáca z Loyoly: Všetko na väčšiu česť a slávu Božiu. Rozhovor týždňa Rubrika prináša rozhovor s Danielom Arasom z Pápežskej univerzity Santa Croce v Ríme o médiách a komunikácii. Téma Ponúka rozhovor s výtvarníčkou Danielou Olejníkovou, ktorá je jednou z najvýraznejších … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č. 2

Duchovná obnova Katolícke noviny sa zameriavajú na tanec v živote veriaceho človeka. Téma týždňa Predstavuje príbeh Iránca Armina, ktorý prišiel do Rakúska v čase najväčšej utečeneckej krízy v roku 2015 a minulý rok prijal krst. Téma Približuje knihu Pápež Luciani. Kronika úmrtia od Stefanie Falascovej o pápežovi Jánovi Pavlovi I. Listáreň Vysvetľuje, prečo sa obraciame … Čítaj ďalej…

Pastiersky list Banskobystrickej diecézy

Drahí bratia a sestry, srdečne a radostne vás všetkých pozdravujem. Dnešná slávnosť – Zjavenie Pána – nás vedie k úvahe, čo toto slávenie znamená osobne pre mňa: čo mi dá, čo z neho môžem mať. Veríme, že Kristus Pán sa vždy zjavuje v srdci toho, kto ho úprimne hľadá.  Sprievodcom našej úvahy bude text proroka Izaiáša: „Nad tebou vzíde Pán a jeho … Čítaj ďalej…