KNIHA: 40 dní duchovného boja

Je čas rozhodnúť sa, či chceš splynúť s davom a nechať sa unášať ľahkým prúdom pôžitkov tohto sveta, alebo vystúpiš z davu odhodlaný žiť v pravde Božích prikázaní a prisľúbených milostí. Keď sa rozhodneš pre Boha, počítaj s tým, že ťa čaká ťažký boj – boj s mocnosťami zla, ktoré využijú všetky prostriedky aj inteligenciu … Čítaj ďalej…

Ďalšie uvoľnenia opatrení od 14.6.-20.6.2021

Podľa platného covid semafórusa menia podmienky účasti veriacich na sv. omšiach. Od pondelka 14.6.2021 vo farnosti Zvolenská Slatina, ktorá spadá do Zvolenského okresu a teda do žltej farby je možná účasť 50% kapacity kostola miest na sedenie. V kostole vo Vígľaši, ktorý patrí do Detvianskeho okresu a je v žltej semafórovej farbe je možná účasť 50% kapacity kostola miest na sedenie. … Čítaj ďalej…

Odprosujúca modlitba na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

18Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Najmilší Ježišu predpísanej na slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.   ODPROSUJÚCA MODLITBA NA SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO Najmilší Ježišu, ty skusuješ toľkú nevšímavosť, ľahostajnosť, opovrhnutie a nevďačnosť za lásku preukazovanú ľuďom! Hľa, my, sklonení pred tvojim oltárom, usilujeme sa osobitnou pobožnosťou … Čítaj ďalej…

21 dní s Michalom Archanjelom

Svätý Michal Archanjel je jasným a nepopierateľným víťazom nad satanom. Po tom, čo viedol 21-dňový zápas voči kniežaťu Perzského kráľovstva, aby oslobodil požehnanie proroka Daniela (porov. Dn 10, 11 – 14), svätý Michal Archanjel je ochotný a pripravený bojovať po našom boku za oslobodenie aj nášho požehnania a naplnenia plánov, ktorým bránia neviditeľné sily zla. V spoločnosti … Čítaj ďalej…

Ďalšie uvoľnenia opatrení

Podľa platného covid semafórusa menia podmienky účasti veriacich na sv. omšiach. Od pondelka 31.5.2021 vo farnosti Zvolenská Slatina, ktorá spadá do Zvolenského okresu a teda do oranžovej farby je možná účasť 25% kapacity kostola miest na sedenie. V kostole vo Vígľaši, ktorý patrí do Detvianskeho okresu a je v žltej semafórovej farbe je možná účasť 50% kapacity kostola miest … Čítaj ďalej…

Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza

„Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí v júli 2012 v liste adresovanom konferenciám biskupov oznámila rozhodnutie pápeža Benedikta XVI. povoliť konferenciám biskupov, ktoré o to požiadajú, zapísať do ich partikulárnych kalendárov sviatok „Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza“ na štvrtok po slávnosti Zoslania Ducha Svätého. Na Slovensku sa teda bude odteraz každý rok vo štvrtok po Zoslaní … Čítaj ďalej…

Slávnosť ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO

Slávnosť ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO, čiže Turíc, je apoštolského pôvodu. Už svätý Pavol píše: „V Efeze zostanem až do Turíc“ (1 Kor 16, 8). Aj najstarší cirkevní spisovatelia spomínajú tento sviatok (Tertulián, Origenes, apokryf Listy apoštolov z roku 130). Sviatok má vigíliu, ktorá mala v Gelaziánskom i Gregoriánskom sakramentári 4 čítania, od 12. storočia to bolo … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č.18/2021

Duchovná obnova Katolícke noviny vysvetľujú, prečo je Kráľovná mája Matkou Cirkvi i Pomocnicou kresťanov. Téma Približuje životný príbeh dvoch talianskych kňazov Pina Puglisiho a Peppeho Dianu, ktorí sa stali obeťami mafie. Téma týždňa Rubrika predstavuje farnosť svätého Floriána v Košútoch a prináša rozhovor s kňazom Pavlom Mikolášom o duchovnej službe v Hasičskom a záchrannom zbore. … Čítaj ďalej…

Mariánsky mesiac máj

Mesiac máj je oddávna mesiacom Panny Márie. Iniciátorom mariánskeho mesiaca máj v modernom chápaní, čiže s pobožnosťami na každý deň, bol jezuita Dionisi svojím dielom Mese di Maria vytlačenom vo Verone r. 1725. Pápeži, napríklad Pius VII., Gregor XVI. a Pius IX. obdarúvali májové pobožnosti odpustkami. Pobožnosti v mesiaci máj odporúčali vo svojich dokumentoch najmä … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č.17/2021

Duchovná obnova Katolícke noviny vysvetľujú, akým inšpiratívnym príkladom je pre nás svätý Jozef, ktorý poznal tvrdú prácu. Z domova / Téma Katolícke noviny informujú o vysviacke Petra Beňa za pomocného biskupa Nitrianskej diecézy a predstavujú jeho erb. Téma týždňa Kňaz Ján Majerník približuje miesta, ktoré podľa tradície navštívila Svätá rodina v Egypte. Rozhovor Katolícke noviny … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č.16/2021

Duchovná obnova Katolícke noviny vysvetľujú, prečo je dôležitá modlitba za dobrých pastierov v kňazskej službe. Reportáž týždňa Rubrika prináša reportáž z farnosti Blatné neďaleko Senca, ktorej obyvatelia si pred vyše sedemsto rokmi vybrali za patróna svätého Vojtecha Kultúra Prináša recenziu na knihu Danice Olexovej Príbehy spod akácie. Rozhovor Katolícke noviny ponúkajú rozhovor s psychiatrom Michalom … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č.15/2021

Duchovná obnova Rubrika pripomína, že zmŕtvychvstalý Kristus ponúka pokoj aj v neistote vyplývajúcej zo súčasnej pandémie. Téma Približuje, ako sa nedeľa stala dňom odpočinku. Stalo sa to presne pred 1700 rokmi, keď rímsky cisár Konštantín Veľký ustanovil nedeľu ako deň pracovného voľna. Rozhovor týždňa Katolícke noviny pri príležitosti stého výročia začiatku pastoračnej činnosti redemptoristov na … Čítaj ďalej…

ÚPLNÉ ODPUSTKY v nedeľu Božieho milosrdenstva

Každý, kto si v 2. veľkonočnú nedeľu – nedeľu Božieho milosrdenstva pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole alebo v kaplnke nábožne uctí tento obraz a splní predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov (svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca) a pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím v Boha a pridá k tomu … Čítaj ďalej…

Veľkonočná vigília

Podľa pradávnej tradície táto noc je očakávaním Pána79 a vigília, ktorá sa v nej slávi, pripomína svätú noc, v ktorú Pán vstal z mŕtvych, a pokladá sa za „matku všetkých svätých vigílií“. V nej totiž Cirkev bdie, očakáva Pánovo zmŕtvychvstanie a slávi ju sviatosťami kresťanského zasvätenia.81 1. Čo znamená nočný ráz Veľkonočnej vigílie „Celá slávnosť … Čítaj ďalej…

Piatok Pánovho umučenia a smrti

V tento deň, keď „bol obetovaný Kristus, náš veľkonočný Baránok“,83 Cirkev rozjíma o umučení a smrti svojho Pána a Ženícha a uctieva kríž, a tak si pripomína svoj pôvod z boku Krista spiaceho na kríži a prosí za spásu celého sveta. Cirkev v tento deň podľa pradávnej tradície neslávi Eucharistiu; sväté prijímanie sa veriacim dáva … Čítaj ďalej…