Avízo Katolíckych novín č.46/2019

Katolícke noviny sa venujú tridsiatemu výročiu nežnej revolúcie, ktorá v roku 1989 znamenala pád totalitného režimu v bývalom Československu. Rozhovor týždňa Katolícke noviny prinášajú rozhovor s pražským pomocným biskupom Václavom Malým, ktorý sa stal neodmysliteľnou osobnosťou novembrových dní v roku 1989. Téma Predstavuje životný príbeh 92-ročného kňaza Jozefa Sliepku. Duchovná obnova Zameriava sa na ľudskú … Čítaj ďalej…

Na počiatku bolo Slovo

Pozývame Vás na odbornú prednášku Mgr. Eleny Šubiakovej na tému našich patrónov sv. Cyrila a Metoda a ich misiu na Slovensku. Príďte si vypočuť fakty a odhaliť poklad, ktorý nám Slovákom bol v minulosti Bohom darovaný. Prednáška bude v nedeľu  1.12.2019 o 15:00 v kostole Povýšenia sv. kríža vo Zvolenskej Slatine.

Avízo Katolíckych novín č.45/2019

Príloha Katolícke noviny prinášajú špeciálnu 24-stranovú prílohu k 170. výročiu vzniku Katolíckych novín. Téma Rubrika prináša rozhovor s nitrianskym biskupom Viliamom Judákom o období totalitného režimu, keď boli aj Katolícke noviny nástrojom propagandy. Reportáž týždňa Pozýva na návštevu miest v Budapešti, kde pred 170 rokmi vznikli a potom sa tvorili Katolícke noviny. Listáreň Riaditeľ Spolku … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č.44/2019

Duchovná obnova Katolícke noviny vysvetľujú, prečo spoločenstvo svätých nie je žiadny abstraktný pojem. Označuje skutočné osoby spojené putom reálnych vzťahov. Rozhovor týždňa Psychologička Mária Hatoková rozpráva o smrti a umieraní. Téma Rubrika v rozhovore so psychologičkou Ivicou Uhríkovou približuje, prečo potrebujeme k životu aj smútenie. Reportáž Katolícke noviny pozývajú na návštevu Náhorného Karabachu. Súťaž Katolícke … Čítaj ďalej…

Nebezpečenstvo Halloweenu

Halloween je náboženský, nie však kresťanský deň a čím ďalej obľúbenejší sviatok, ktorý však v sebe skrýva veľké nebezpečenstvo. V nasledujúcich riadkoch vysvetlíme prečo. Halloween sa rozvinul na Britských ostrovoch dávno pred narodením Pán Ježiša. Súvisel s koncom leta a nástupom zimy, čo si vyžadovalo obety. 31. októbra bola noc teroru. Ľudia verili, že v … Čítaj ďalej…

Ako môžeme dušiam v očistci pomáhať?

Hlavne svätou omšou , ktorú nemôže nič nahradiť. 2. november je sviatkom všetkých verných zosnulých. Vtedy je kňazom dovolené slúžiť tri sv. omše za zomrelých. (Už Tertulián v 2. storočí spomínal aj výročné spomienkové bohoslužby.) Zmiernym utrpením . Každé utrpenie, či telesné alebo duševné, ktoré obetujeme za duše v očistci, im prináša veľkú úľavu. Ruženec je po … Čítaj ďalej…

Sviečka za nenarodené deti

Občianske združenie Fórum života aj tento rok organizuje pravidelnú zbierku. Poznáte ju ako Sviečku za nenarodené deti. Kúpou malej sviečky spravíte naraz niekoľko veľkých krokov: finančne podporíte projekty konkrétnej pomoci Fóra života: napríklad projekt Zachráňme životy, v ktorom pomáhajú tehotným ženám, ktoré sa rozhodli dieťa si nechať a neísť na potrat; alebo projekt Kontaktno-informačných centier … Čítaj ďalej…

Odpustky pre duše v očistci

V piatok (1.11.2019) a celú nasledujúcu oktávu je možnosť získať úplné odpustky, ktoré môžu byť pripočítané iba dušiam v očistci. Potrebné je: Odpustky 1.11. – 2.11.2019 – Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých (2.11.) nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č.43/2019

Duchovná obnova Katolícke noviny vysvetľujú, prečo si nesmieme namýšľať, že sme spravodliví. Ako sa uchrániť duchovnej pýchy a pocitu morálnej nadradenosti, ktorá je taká nesympatická nášmu Pánovi? Rozhovor Germanista Ján Čakanek rozpráva o slovenských prekladoch Goetheho Fausta. Téma týždňa Približuje, ako a prečo boli hroby v Liptovských Sliačoch v minulosti jedinečne vyzdobené. Misie Predstavujú misie … Čítaj ďalej…

Ekumenická pobožnosť vo Zvolenskej Slatine 2019

V piatok 1.11.2019 máme slávnosť a prikázaný sviatok Všetkých svätých. Práve v tento deň v minulosti bývali v našej obci ekumenické pobožnosti s bratmi evanjelikmi. Po dohode s evanjelickým pánom farárom Branislavom Kováčom a v spolupráci s obecným úradom vo Zvolenskej Slatine budeme pokračovať v tejto tradícii. V stredu 1.11.2019 sa budeme katolíci a evanjelici spolu modliť v katolíckom kostole zo začiatkom o 10:30. Po ekumenickej pobožnosti spolu prejdeme na obecný … Čítaj ďalej…