Avízo Katolíckych novín č. 16

Duchovná obnova Katolícke noviny sa v cykle o základoch kresťanstva zameriavajú na to, že pre každého veriaceho je dôležité poznať vyznania či symboly viery. Téma Venuje sa problematike Alzheimerovej choroby. Téma týždňa Vysvetľuje, že rovnako správna miera aktivity a pasivity v záhrade prospieva zemi. Čítame si Dostojevského Rubrika ponúka úryvok z diela Fiodora Michajloviča Dostojevského … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č. 15

Duchovná obnova Katolícke noviny otvárajú cyklus o základoch kresťanskej viery. Pavol Zahatlan v prvej časti píše, že dvere viery sú stále otvorené. Téma týždňa Historička Anna Jakubcová, ktorá sa zameriava na dejiny zdravotníctva a medicíny opisuje vývoj liečebných metód a praktík. Téma Venuje sa osobnosti Jána Lazoríka. Známy etnograf bol celoživotným bojovníkom za tradičnú kultúru … Čítaj ďalej…

Nedeľa Božieho milosrdenstva

Každý, kto si v nedeľu Božieho milosrdenstva pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole alebo v kaplnke nábožne uctí tento obraz a splní predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov (sv. Spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel sv. Otca) a pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím v Boha a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie … Čítaj ďalej…

Veľká noc – prameň nádeje (Pastiersky list)

(Pastiersky list Banskobystrickej diecézy) Drahí bratia a sestry, srdečne vás všetkých pozdravujem. Slávime Veľkú noc, oslavujeme Kristovo zmŕtvychvstanie – najväčšie kresťanské sviatky. Pán Ježiš, ktorého v piatok odsúdili, zbičovali, ukrižovali, prebodli kopiou a mŕtveho pochovali, ten vstal; sám vyšiel z hrobu živý, ako sme počuli v dnešnom evanjeliu. Ježiš nás svojou smrťou a zmŕtvychvstaním vykúpil: oslobodil svet od hriechu, zla          a smrti. … Čítaj ďalej…

Veľkonočná vigília

Podľa pradávnej tradície táto noc je očakávaním Pána79 a vigília, ktorá sa v nej slávi, pripomína svätú noc, v ktorú Pán vstal z mŕtvych, a pokladá sa za „matku všetkých svätých vigílií“. V nej totiž Cirkev bdie, očakáva Pánovo zmŕtvychvstanie a slávi ju sviatosťami kresťanského zasvätenia.81 1. Čo znamená nočný ráz Veľkonočnej vigílie „Celá slávnosť … Čítaj ďalej…