Avízo Katolíckych novín č.14/2020

Duchovná obnova Katolícke noviny vysvetľujú, prečo je Kvetná nedeľa vstupnou bránou do Veľkého týždňa. Téma týždňa Rubrika spomína na pápeža Jána Pavla II. a na jeho vrúcny vzťah k mladým ľuďom. Téma Približuje životný príbeh sestry Dárie Miezgovej. Téma Predstavuje niektoré slovenské mestá, kde slávenie pobožností krížových ciest v uliciach je tradícia, ktorú však tento … Čítaj ďalej…

Slovenskí biskupi rozhodli o predĺžení trvania opatrení až do odvolania

Slovenskí biskupi rozhodli, že vzhľadom na pokračujúci zákaz zhromažďovania a trvanie opatrení, ktoré zaviedli inštitúcie verejnej správy, zostáva v platnosti aj rozhodnutie o neslávení verejných bohoslužieb, a to až do odvolania. Preto treba rešpektovať doteraz vydané inštrukcie a riadiť sa pokynmi jednotlivých biskupských úradov. Tie kňazom, zasväteným osobám a veriacim poskytnú ďalšie potrebné usmernenia týkajúce … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č.13/2020

Duchovná obnova Katolícke noviny vysvetľujú, prečo v živote nemôžeme urobiť nič múdrejšie, než sa s úplnou dôverou odovzdať Bohu. Tak to urobila Panna Mária a učí to aj nás. Téma týždňa Pripomína pätnásť rokov od smrti pápeža Jána Pavla II. Téma Prináša príbeh manželov a špeciálnych pedagógov Žofie a Rudolfa Salčákovcov. Keď si zakladali rodinu, … Čítaj ďalej…

Biskupi prijali pozvanie pápeža, veriacich volajú k modlitbe Otčenáš

Bratislava 24. marca (TK KBS) Európski biskupi prijali pozvanie pápeža spojiť sa v stredu 25. marca napoludnie v modlitbe Otčenáš a prosiť za odvrátenie pandémie. Predseda Rady európskych biskupských konferencií (CCEE) janovský arcibiskup kardinál Angelo Bagnasco reagoval, že sa bude v Janove o dvanástej hodine modliť v spojení so Svätým Otcom, a prosí, aby sa … Čítaj ďalej…

Svätý Otec František: V núdzi bez spovedníka si vzbuďme dokonalú ľútosť

Vatikán 20. marca (RV) Ako sa zmieriť s Bohom v čase, keď nemáme možnosť pristúpiť k sviatostnej spovedi? Na túto otázku dal v piatok 20. marca odpoveď pápež František pri rannej homílii v Dome sv. Marty. Veriacim pripomenul učenie Katechizmu Katolíckej cirkvi o sile dokonalej ľútosti. Salus animarum – spása duší – je najvyšším zákonom … Čítaj ďalej…

Udeľovaní mimoriadnych odpustkov veriacim v aktuálnej situácii pandémie spôsobenej chorobou Covid-19

Dekrét Apoštolskej penitenciárie o udeľovaní mimoriadnych odpustkov veriacim v aktuálnej situácii pandémie spôsobenej chorobou Covid-19    Cirkev, podľa príkladu svojho božského Učiteľa, mala vždy na srdci pomoc chorým. Ako uviedol Ján Pavol II. zmysel ľudského utrpenia je dvojaký: „Je nadprirodzený, lebo je zakotvený v božskom tajomstve vykúpenia sveta; súčasne je aj hlboko ľudský, lebo človek v ňom … Čítaj ďalej…

Biskupi rozhodli, že verejné bohoslužby sa nebudú sláviť až do 31. marca

Bratislava 20. marca (TK KBS) Verejné bohoslužby sa na Slovensku nebudú sláviť až do konca marca. Rozhodnutie prijaté Konferenciou biskupov Slovenska kvôli šíreniu ochorenia COVID-19 sa predlžuje do 31. marca 2020. Biskupi na tento čas veriacich dišpenzujú od účasti na nedeľnej svätej omši. Píše sa to v stanovisku KBS, ktoré vám prinášame v plnom znení. … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č.12/2020

Rozhovor Katolícke noviny uverejňujú základné informácie o koronavíruse. V rozhovore s profesorom Vladimírom Krčmérym vysvetľujú, prečo je koronavírus a jeho šírenie nebezpečné. Duchovná obnova Približuje identitu svätého Jozefa. Rozhovor týždňa Pri príležitosti Svetového dňa Downovho syndrómu, (21. marca), rubrika prináša rozhovor s profesorkou Máriou Šustrovou. Téma Predstavuje osobnosť a odkaz svätého Jána Sarkandera, patróna spovedníkov … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č.11/2020

Duchovná obnova Katolícke noviny vysvetľujú, ako môže duša prostredníctvom pokánia uhasiť svoj smäd po Bohu a láske. Reportáž týždňa Predstavuje farnosť na sídlisku Rozkvet v Považskej Bystrici. Téma Rubrika prináša rozhovor s Miroslavom a Vilmou Cipárovcami o ich šesťdesiatročnom manželstve. Kultúra Rubrika ponúka rozhovor s výtvarníčkou Dorotou Sadovskou, ktorá je autorkou pôstneho plátna s názvom … Čítaj ďalej…