Avízo Katolíckych novín č.31/2020

Reportáž týždňa Rubrika pozýva na návštevu farnosti svätého Ignáca z Loyoly v Leopoldove. Duchovná obnova Katolícke noviny uvažujú o jednej zo zásadných otázok našej existencie – ako zabezpečiť obživu pre celú ľudskú populáciu. Rozhovor P. farár Jozef Vadkerti približuje vzácne fresky v Kostole sv. Mikuláša v Bratislave – Podunajských Biskupiciach. Reportáž Predstavuje unikátne spoločenstvo ľudí … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č.30/2020

Reportáž týždňa Katolícke noviny prinášajú reportáž z farnosti svätého Jakuba v Kysuckom Novom Meste. Duchovná obnova Približuje kult svätého Jakuba v biblických súvislostiach. Rozhovor Rubrika prináša rozhovor s provinciálom jezuitov na Slovensku, pátrom Jozefom Šofrankom. Reportáž Predstavuje Gabrielu Čechovičovú, ktorá sa venuje pestovaniu i spracovaniu maku. Misie Martina Grochálová sa delí s čitateľmi o veselé … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č.29/2020

Duchovná obnova Katolícke noviny vysvetľujú, prečo máme po hriechu vždy príležitosť na pokánie. Posolstvo o Božej milosrdnej, odpúšťajúcej a zachraňujúcej láske patrí medzi najfascinujúcejšie pravdy radostnej zvesti – evanjelia. Téma týždňa Približuje morálnu autoritu blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča. Rozhovor Rubrika ponúka rozhovor s diplomatom Petrom Stanom, hlavným hovorcom pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku Európskej … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č.28/2020

Duchovná obnova Katolícke noviny sa venujú dynamike Božej komunikácie. Božia komunikácia s človekom existovala už predtým, ako bolo napísané Sväté písmo, a pokračuje dodnes. Rozhovor týždňa Katolícke noviny sa rozprávajú s Antonom Adamom o jeho ceste ku kňazstvu a o sociálnom učení Jána Pavla II. Reportáž Pozýva na Beckov a Čachtický hrad. Téma Predstavuje spolupracovníkov, … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č.27/2020

Duchovná obnova Katolícke noviny približujú, ako svätí Cyril a Metod naplnili odkaz apoštolských kniežat Petra a Pavla. Téma Vysvetľuje, aký význam malo uznanie cyrilo-metodskej staroslovienčiny za liturgický jazyk Cirkvi. Téma týždňa Spomína na návštevu Jána Pavla II. na Slovensku v roku 1995. Reportáž Pozýva na návštevu brazílskeho São Paula, ktoré je dôkazom, že aj v … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č.26/2020

Súťaže Katolícke noviny pozývajú všetkých čitateľov zapojiť sa do vedomostnej súťaže Leto 2020 – Oslávme naše výročia. Výhercov čakajú hodnotné ceny. Katolícke noviny štartujú aj prázdninovú súťaž pre deti Leto s Bibliou. Hracie karty k obidvom súťažiam a tiež prvé otázky, úlohy a kupóny sú uverejnené v aktuálnom čísle. Čitateľská anketa Katolícke noviny uverejňujú výsledky … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č.25/2020

Duchovná obnova Katolícke noviny vysvetľujú prepojenie Božského Srdca Ježišovho a starostlivých sŕdc otcov rodín. Reportáž týždňa Pozýva na návštevu farnosti v Partizánskom, ktorú spravuje farár Vladimír Farkaš. Téma Približuje biblické texty, ktoré hovoria o chorobách a epidémiách. Rozhovor Rubrika prináša rozhovor so slovenským kňazom Jozefom Gumenickým, ktorý misijne pôsobí v Českej republike. Rozhovor Katolícke noviny … Čítaj ďalej…

Odprosujúca modlitba na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

18Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Najmilší Ježišu predpísanej na slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.   ODPROSUJÚCA MODLITBA NA SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO Najmilší Ježišu, ty skusuješ toľkú nevšímavosť, ľahostajnosť, opovrhnutie a nevďačnosť za lásku preukazovanú ľuďom! Hľa, my, sklonení pred tvojim oltárom, usilujeme sa osobitnou pobožnosťou … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č.24/2020

Duchovná obnova Katolícke noviny pri príležitosti slávnosti Božieho tela upozorňujú na reálnu prítomnosť Spasiteľa sveta v Oltárnej sviatosti. Téma týždňa Približuje eucharistický zázrak, ktorý sa udial v meste Sokółka na severovýchode Poľska. Téma Pripomína Svetový deň darcov krvi a vysvetľuje, akú strategickú funkciu určil Boh tejto tekutine v ľudskom tele. Rozhovor Rubrika prináša rozhovor s … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č.23/2020

Duchovná obnova Katolícke noviny vysvetľujú význam sviatku Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza. Téma Predstavuje viaceré slovenské i zahraničné filmy, ktoré vznikli vo Vysokých Tatrách. Téma týždňa Rubrika prináša rozhovor s bibliografom, literárnym historikom a teatrológom Michalom Kováčom Adamovom. Rozhovor Detská psychiatrička Anna Kováčová-Habovštiaková rozpráva o rodičovskej bitke, agresivite detí aj o ich … Čítaj ďalej…