Avízo Katolíckych novín č.29/2019

Reportáž týždňa Zameriava sa na rybu ako symbol kresťanstva. V minulosti označovala tajné miesta, kde sa schádzali prví kresťania. V svojej podstate bola aj kryptogramom. Grécke slovo ichthys nieslo skrytý význam Ježiš Kristus, Boží Syn, Spasiteľ. Duchovná obnova Katolícke noviny upozorňujú, že aj počas prázdnin a dovoleniek potrebujeme duchovne načerpať. Téma Vysvetľuje, ako možno vyvážiť … Čítaj ďalej…

HRDÍ NA RODINU 2019

Bratislava, Rudnayovo nám. pri katedrále sv. Martina, 20. júla 2019 o 14:30 hod Pre každého kto si myslí, že otec a mama sú to najlepšie pre deti! Poslaním akcie je rozšíriť na Slovensku radosť, ktorú môže dať rodina a manželstvo deťom a manželia medzi sebou navzájom. Ukázať, že deti potrebujú lásku mamy a otca viac ako veci, či … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č.28/2019

Reportáž týždňa Katolícke noviny mapujú celonárodnú púť k sv. Cyrilovi a Metodovi, ktorá sa konala 5. júla v Nitre. Duchovná obnova Približuje význam svätého Benedikta z Nursie pre Európu. Téma Rubrika prináša rozhovor so 78-ročnou lekárkou Annou Uhrovou, ktorá svoj život zasvätila skautingu. Reportáž Pozýva do latinskoamerickej Kolumbie. Listáreň Odpovedá na otázku, ako je to … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č.27/2019

Reportáž týždňa Pozýva na návštevu Kňazského seminára svätého Gorazda v Nitre. Duchovná obnova Katolícke noviny približujú duchovný odkaz svätých slovanských vierozvestov Cyrila a Metoda. Téma Spomína na talianskeho režiséra Franca Zeffirelliho, ktorý okrem iného natočil seriál Ježiš Nazaretský. Reportáž Pozýva do farnosti Svinica, ktorá sa nachádza približne 20 kilometrov na východ od Košíc. Mladým Rubrika … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č.26/2019

Súťaže Katolícke noviny pozývajú všetkých čitateľov zapojiť sa do letnej súťaže s názvom: Leto so svätými – od Košíc po Libanon. Vyžrebovaných výhercov čakajú hodnotné ceny za vyše 4300€. Štartuje tiež prázdninovú súťaž pre deti a celú rodinu s názvom: Leto s Andrejom. Hracie karty k súťažiam nájdete ako prílohu vnútri novín. Duchovná obnova Vysvetľuje, … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č.25/2019

Téma týždňa Katolícke noviny približujú novú exhortáciu pápeža Františka s názvom Christus vivit – Kristus žije, ktorá v týchto dňoch vychádza v slovenskom preklade v Spolku svätého Vojtecha. Svoj pohľad na ňu ponúka hovorca Konferencie biskupov Slovenska Martin Kramara. Duchovná obnova Vysvetľuje, prečo Eucharistia úzko súvisí s kultom a so spiritualitou človeka. Téma Rubrika prináša … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č.24/2019

Duchovná obnova Katolícke noviny vysvetľujú, prečo veríme v trojjediného Boha. Rozhovor Rubrika prináša rozhovor s uznávaným slovenským biblistom Jozefom Jančovičom, ktorý dlhé roky popularizuje Sväté písmo. Téma týždňa Katolícke noviny prinášajú rozhovor s bohoslovcom Róbertom Holečkom. Reportáž Pozýva na návštevu indonézskeho ostrova Flores. Mladým Rubrika vysvetľuje, prečo by si chlapci a dievčatá mali vybrať patróna … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č.23/2019

Téma týždňa Katolícke noviny spolu s Dominikom Romanom Letzom OP spomínajú na pátra Juraja Akvinasa Gaburu OP, ktorý na konci marca odišiel do Pánovho domu vo veku 104 rokov. Duchovná obnova Katolícke noviny vysvetľujú, prečo máme prosiť o dary Ducha Svätého. Zo sveta Rubrika informuje o apoštolskej ceste pápeža Františka v Rumunsku. Téma Prináša rozhovor … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č.22/2019

Príloha Katolícke noviny prinášajú osemstranovú prílohu s informáciami o novokňazoch zo všetkých diecéz Slovenska s termínmi vysviacok a primičných sv. omší. Téma týždňa Približuje životný odkaz biskupa Pavla Hnilicu, ktorý nikoho neodmietol a Boh ho nikdy neopustil. Listáreň Rubrika odpovedá na otázku, ako by mal veriaci človek počas svätej omše prežívať moment pri pozdvihovaní; a … Čítaj ďalej…

Oprava kostola vo Zvolenskej Slatine

Začala sa rekonštrukcia fasády kostola vo Zvolenskej Slatine. Bude prebiehať v dvoch fázach. Na jar bude odstránená stará omietka a dá sa nová a na jeseň bude kostola vymaľovaný. Preto vás chcem poprosiť o finančnú podporu opravy kostola. Za vaše dary úprimne Pán Boh zaplať. Číslo účtu IBAN: SK37 0900 0000 0000 7162 8890