Zvolenská Slatina

Virtuálna prehliadka kostola Povýšenia sv. kríža vo Zvolenskej Slatine Na mieste dnešného rímskokatolíckeho kostola stál bohostánok pravdepodobne už v 13. stor. Keďže sa stratili kroniky z tohto obdobia, je známe len to, že bol zasvätený pamiatke Povýšenia Svätého Kríža. V roku 1467 bol prestavaný na gotický chrám, celý postavený z kamenných kvádrov, so štvorcovou loďou … Čítaj ďalej…