Ako vybaviť

Krst Krst môžu vybavovať rodičia krsteného dieťaťa (aspoň jeden z rodičov). Je potrebné priniesť kópiu rodného listu. Rodičia si musia vybrať krstných rodičov, ktorí majú sv. prijímanie a birmovku. Rodičia a krstní rodičia sa zúčastnia krstného poučenia podľa dohody s kňazom. Krstí sa v sobotu 8:30 kostol vo Zvolenskej Slatine a 9:00 kostol vo Vígľaši. … Čítaj ďalej…