Farské oznamy 11. týždeň cez rok B

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 11. cezročnom týždni rok B 18.6. – 24.6.2018 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 18.6.2018 18:00 Zvolenská Slatina + rodičia Mária a Ján Výbohoví Pondelok 11. týždňa cez rok Utorok 19.6.2018 18:00 Vígľaš Za zdravie a BP pre synov Utorok 11. týždňa cez rok … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č. 24

Téma týždňa Predstavuje troch otcov, ktorí sa rozhodli ostať s deťmi na rodičovskej dovolenke a manželkám umožniť, aby pracovali. Duchovná obnova Katolícke noviny sa zameriavajú na to, že každý kresťan sa krstom stal reprezentantom Božieho kráľovstva a mal by prezentovať Božie kráľovstvo. Listáreň Vysvetľuje, prečo má Preblahoslavená Panna Mária titul Matka Cirkvi. Rozhovor Rubrika prináša … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 10. týždeň cez rok B

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 10. cezročnom týždni rok B 11.6. – 17.6.2018 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 11.6.2018 18:00 Zvolenská Slatina + Zuzana a Peter Ľalíkoví a dcéra Mária Sv. Barnabáša, apoštola (sp) Utorok 12.6.2018 18:00 Vígľaš + Miroslav, 1. výr. Utorok 10. týždňa cez rok Streda … Čítaj ďalej…

Najsvätejšie Kristovo telo a krv – Pastiersky list

Drahí bratia a sestry, srdečne vás všetkých pozdravujem. My, veriaci vieme, že najväčšou udalosťou v dejinách ľudstva je vykúpenie, oslobodenie človeka z otroctva hriechu a jeho zmierenie s Bohom – jeho večná spása. Toto vykupiteľské dielo vykonal Pán Ježiš. Jeho pozemský život sa začal pred dve tisíc rokmi v betlehemskej maštali a skončil na jeruzalemskej Golgote v nevýslovných bolestiach smrťou na kríži. … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 9. týždeň cez rok B

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 9. cezročnom týždni rok B 4.6. – 10.6.2018 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 4.6.2018 18:00 Zvolenská Slatina Poďakovanie za 80 rokov životy Anny a 30 rokov života vnučky Katky Pondelok 9. týždňa cez rok Utorok 5.6.2018 18:00 Vígľaš Za živých a zosnulých členov … Čítaj ďalej…

Zabezpečenie ochrany osobných údajov

Zabezpečenie ochrany osobných údajov  Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike   Čl. I Základné ustanovenia 1) Účelom tohto dokumentu je preukázať, že spracúvanie osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike sa vykonáva v súlade s aktuálne platnou právnou úpravou, najmä Zákonom 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 8. týždeň cez rok B

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 8. cezročnom týždni rok B 28.5. – 3.6.2018 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 28.5.2018 18:00 Zvolenská Slatina Za živých a zosnulých členov ruže č.2 vo Zvolenskej Slatine Pondelok 8. týždňa cez rok Utorok 29.5.2018 18:00 Vígľaš + syn Miroslav a starí rodičia z oboch … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č. 21

Reportáž týždňa Pozýva na návštevu Hlohovca, ktorému vtláčajú svoju pečať františkáni. Duchovná obnova Katolícke noviny sa v záverečnej časti seriálu o základoch kresťanstva zameriavajú na Najsvätejšiu Trojicu ako na nádherné tajomstvo. Téma Približuje históriu mesta Kežmarok, ktoré je vzácnou perlou pod Tatrami. Téma Vysvetľuje, prečo si treba dávať pozor na glaukóm, teda na zelený zákal. … Čítaj ďalej…