KÁZEŇ: Panny Márie Bohorodičky

Audio kázeň na slávnosť Panny Márie Bohorodičky Lk 2,16-21 Pastieri sa poponáhľali do Betlehema a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach. Keď ich videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati. A všetci, ktorí to počúvali, divili sa nad tým, čo im pastieri rozprávali. Ale Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich. Pastieri sa … Čítaj ďalej…

Farské oznamy v 2. Vianočnom týždni rok A

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 2. vianočnom týždni rok A 2.1. – 8.1.2023 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 2.1.2023 17:00 Zvolenská Slatina Za zdravie duše, ducha i tela a PB pre Matúša a Luciu Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánzského, biskupov (sp) Utorok 3.1.2023 17:00 Vígľaš + Elena Hrončeková, … Čítaj ďalej…

KÁZEŇ: Narodenie Pána

Audio kázeň na slávnosť Narodenia Pána Lk 2,15-20 Keď anjeli odišli od pastierov do neba, pastieri si povedali: „Poďme teda do Betlehema a pozrime, čo sa to stalo, ako nám oznámil Pán.“ Poponáhľali sa a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach. Keď ich videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati. A všetci, ktorí to počúvali, divili sa … Čítaj ďalej…

Farské oznamy v 1. Vianočnom týždni rok A

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 1. vianočnom týždni rok A 26.12. – 1.1.2023 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 26.12.2022 8:00 Vígľaš + Anna Kohútová  Sv. Štefana, prvého mučeníka (sv) 9:30 Zvolenská Slatina + Štefan a Mária Halajoví a zosnulí z rodiny Pavlendovej Utorok 27.12.2022 17:00 Vígľaš + manžel … Čítaj ďalej…

KÁZEŇ: 4. adventná nedeľa rok A

Audio kázeň na 4. adventnú nedeľu rok A Mt 1,18-24 S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť. Ako o tom uvažoval, zjavil … Čítaj ďalej…

Farské oznamy na 4. adventný týždeň rok A

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 4. adventnom týždni rok A 19.12. – 25.12.2022 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 19.12.2022 17:00 Zvolenská Slatina + Martin, 1.výr. Pondelok po 4. adventnej nedeli Utorok 20.12.2022 17:00 Vígľaš Poďakovanie za 80 rokov života Petra a zdravie a BP pre rodinu … Čítaj ďalej…

KÁZEŇ: 3. adventná nedeľa rok A

Audio kázeň na 3. adventná nedeľa rok A Mt 11,2-11 Ján bol v žalári. Keď počul o Kristových skutkoch, poslal k nemu svojich učeníkov opýtať sa: „Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?“ Ježiš im odpovedal: „Choďte a oznámte Jánovi, čo počujete a čo vidíte: Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa … Čítaj ďalej…

Farské oznamy na 3. adventný týždeň rok A

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 3. adventnom týždni rok A 12.12. – 18.12.2022 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 12.12.2022 17:00 Zvolenská Slatina + manžel Anton a rodičia z oboch strán Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej (ľs) Utorok 13.12.2022 17:00 Vígľaš + manžel Peter a rodičia Peter a Magdaléna, Peter, nedož. … Čítaj ďalej…

KÁZEŇ: Nepoškvrnené počatie Preblahoslavenej Panny Márie

Audio kázeň na sviatok Nepoškvrnené počatie Preblahoslavenej Panny Márie Lk 1,26-38 Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas‘, milosti plná, Pán s tebou.“ Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: … Čítaj ďalej…

Oznam pre birmovancov

Najbližšie stretnutie birmovancov bude v pondelok 5.12.2022 o 17:45 v kostole vo Vígľaši a v piatok 9.12.2022 o 17:45 v kostole vo Zvolenskej Slatine. Bude test z toho, čo ste sa naučili. Treba aby ste si doniesli pero. Viac informácii ako aj zhrnutie katechéz nájdete na faraslatina.sk. 

Vianočné spovedanie v dekanáte Detva 2022

11.12.2022 nedeľa 13:45–14:30        Farnosť Očová Filiálka Dúbravy 15:00–16:00  Farnosť Zvolenská Slatina Filiálka Vígľaš                                                                    15.12.2022 štvrtok 16:00–17:00 Farnosť Vígľašská Huta – Kalinka Filiálka Klokoč 16.12.2022 piatok 17:30–18:15 Farnosť Stožok 17.12.2022 sobota 10:00–11:30 Farnosť Hriňová 13:00–14:00 13:00–14:00 Farnosť Detvianská Huta Filiálka Látky 15:00–16:00 15:00–16:30 Farnosť Kriváň                   Filiálka Korytárky 18.12.2022 nedeľa 14:00 Farnosť Detva 

KÁZEŇ: 2. adventná nedeľa rok A

Audio kázeň na 2. adventnú nedeľu rok A Mt 3,1-12 V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ a hlásal v judejskej púšti: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“ To o ňom povedal prorok Izaiáš: „Hlas volajúceho na púšti: ‚Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!‘“ Ján nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. Potravou mu boli kobylky a lesný med. … Čítaj ďalej…

Farské oznamy na 2. adventný týždeň rok A

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 2. adventnom týždni rok A 5.12. – 11.12.2022 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 5.12.2022 17:00 Zvolenská Slatina + rodičia Konôpkoví, syn a manžel Pondelok po 2. adventnej nedeli Utorok 6.12.2022 17:00 Vígľaš + rodičia Nosáľoví a Podolcoví   Sv. Mikuláša, biskupa … Čítaj ďalej…

Farské oznamy na 1. adventný týždeň rok A

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 1. adventnom týždni rok A 28.11. – 4.12.2022 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 28.11.2022 17:00 Zvolenská Slatina + rodičia Vojtech a Magdaléna a starí rod. z oboch strán Pondelok po 1. adventnej nedeli Utorok 29.11.2022 17:00 Vígľaš + Mária a Dioniz a ich dcéra Mária … Čítaj ďalej…

Oznam pre birmovancov

Ôsma katechéza pre birmovancov bude v pondelok 21.11.2022 o 17:45 v kostole vo Vígľaši a v piatok 25.11.2022 o 17:45 v kostole vo Zvolenskej Slatine. Taktiež pripomínam birmovancov, aby vytrvali v prvých piatkoch, ktoré sú podmienkou k prijatiu sviatosti birmovania. Viac informácii ako aj zhrnutie katechéz nájdete na faraslatina.sk. 

KÁZEŇ: 34. nedeľa cez rok C

Audio kázeň na 34. nedeľu cez rok C Lk 23,35b-43 Poprední muži sa posmievali Ježišovi a vraveli: „Iných zachraňoval, nech zachráni aj seba, ak je Boží Mesiáš, ten vyvolenec.“ Aj vojaci sa mu posmievali. Chodili k nemu, podávali mu ocot a hovorili: „Zachráň sa, ak si židovský kráľ!“ Nad ním bol nápis: „Toto je židovský kráľ.“ A jeden zo … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 34. týždeň cez rok C

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 34. cezročnom týždni rok C 21.11. – 27.11.2022 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 21.11.2022 17:00 Zvolenská Slatina + Ján Ľalík, sestra Mária a rodičia Peter a Zuzana Obetovanie preblahoslavenej Panny Márie (sp)     Utorok 22.11.2022 17:00 Vígľaš + rodičia Ondrej a Emília a ich … Čítaj ďalej…

Zasvätenie ľudského pokolenia Božskému srdcu

K. Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, zhliadni na nás, pokorne kľačiacich pred tvojim oltárom: Ľ. Tvoji sme a tvoji chceme zostať. K. Aby sme sa mohli s tebou ešte vrúcnejšie spojiť, Ľ. každý z nás sa dnes dobrovoľne zasväcuje tvojmu najsvätejšiemu Srdcu. K. Mnohí ľudia ťa doteraz nepoznali, mnohí pohrdli tvojimi prikázaniami a odmietli ťa. Ľ. Zmiluj … Čítaj ďalej…

Prihláška na prvé sv. prijímanie 2022/2023

Tak ako každý rok aj v školskom roku 2022/2023 bude v našej farnosti „Prvé sväté prijímanie“. Prihlášky si deti môžu zobrať hodine náboženstva, poprípade tí, ktorí ich nemajú si ich môžu zobrať v sakrestii kostola. Aby dieťa mohlo ísť na prvé sväté prijímanie musí: Chodiť na náboženstvo V nedeľu a prikázané sviatky na sv. omše. K tomu som … Čítaj ďalej…