Farské oznamy 5. pôstny týždeň rok A

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 5. pôstnom týždni rok A 27.3. – 2.4.2023 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 27.3.2023 18:00 Zvolenská Slatina + Ján, Jozef a Martin a rodičia z oboch strán Pondelok po 5. pôstnej nedeli Utorok 28.3.2023 18:00 Vígľaš Za zdravie a BP pre rodinu    Utorok … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 4. pôstny týždeň rok A

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 4. pôstnom týždni rok A 20.3. – 26.3.2023 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 20.3.2023 17:00 Zvolenská Slatina + Zuzana Hanulíkova a Mária Mišíková Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie (sl)         Utorok 21.3.2023 17:00 Vígľaš Poďakovanie za 80 rokov života Anny    … Čítaj ďalej…

KÁZEŇ: 3. pôstna nedeľa rok A

Audio kázeň na 3. pôstnu nedeľu rok A Jn 4, 5-15. 19b-26. 39a. 40-42 Ježiš prišiel do samarijského mesta menom Sychar neďaleko pozemku, ktorý dal Jakub svojmu synovi Jozefovi. Tam bola Jakubova studňa. Ježiš unavený z cesty sadol si k studni. Bolo okolo poludnia. Tu prišla po vodu istá Samaritánka. Ježiš jej povedal: „Daj sa mi napiť!“ … Čítaj ďalej…

Veľkonočné spovedanie 2023 v dekanáte Detva

Nedeľa 26.3.2023 15:00 – 16:00 Farnosť Zvolenská Slatina Farnosť Očová Filiálka Vígľaš Filiálka Dúbravy Štvrtok 30.3.2023 16:00 – 17:00 Farnosť Vígľašská Huta – Kalinka 17:00 – 18:00 Filiálka Klokoč Piatok 31.3.2023 18:30 – 19:00 Farnosť Stožok Sobota 1.4.2023 9:00 – 9:45 Farnosť Detvianka Huta Filiálka Látky 10:30 – 11:45 Farnosť Hriňová 14:00 – 15:00 Farnosť … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 3. pôstny týždeň rok A

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 3. pôstnom týždni rok A 13.3. – 19.3.2023 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 13.3.2023 17:00 Zvolenská Slatina + Ondrej a Magdaléna, Ondrej a Anna Pondelok po 3. pôstnej nedeli         Utorok 14.3.2023 17:00 Vígľaš + Pavel a Margita, Ján a Magdaléna a starí rodičia z oboch … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 2. pôstny týždeň rok A

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 2. pôstnom týždni rok A 6.3. – 12.3.2023 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 6.3.2023 17:00 Zvolenská Slatina + Matúš Pondelok po 2. pôstnej nedeli         Utorok 7.3.2023 17:00 Vígľaš Poďakovanie za 40 rokov života Branislava   Utorok po 2. pôstnej … Čítaj ďalej…

KÁZEŇ: 1. pôstna nedeľa rok A

Audio kázeň na Prvú pôstnu nedeľu rok A Mt 4,1-11 Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal. A keď sa štyridsať dní a štyridsať nocí postil, napokon vyhladol. Tu pristúpil pokušiteľ a povedal mu: „Ak si Boží Syn, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby.“ On odvetil: „Napísané je: ‚Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 1. pôstny týždeň rok A

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 1. pôstnom týždni rok A 27.2. – 5.3.2023 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 27.2.2023 17:00 Zvolenská Slatina + Mária a Jozef Mudrák Pondelok po 1. pôstnej nedeli         Utorok 28.2.2023 17:00 Vígľaš + Jozef Ľalík, 1.výr.   Utorok po 1. pôstnej … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 7. týždeň cez rok A

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 7. cezročnom týždni rok A 20.2. – 26.2.2023 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 20.2.2023 17:00 Zvolenská Slatina + rodina Ľuptáková a Sľuková Pondelok 7.týždňa cez rok         Utorok 21.2.2023 17:00 Vígľaš + rodičia Rudolf a Anna, sestra Anna, Ján a starí rodičia … Čítaj ďalej…

KÁZEŇ: 6. nedeľa cez rok A

Audio kázeň na 6. nedeľu cez rok A Mt 5, 20-22a. 27-28. 33-34a. 37 Ježiš povedal svojim učeníkom: „Hovorím vám: Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva. Počuli ste, že otcom bolo povedané: ‚Nezabiješ!‘ Kto by teda zabil, pôjde pred súd. No ja vám hovorím: Pred súd pôjde každý, … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 6. týždeň cez rok A

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 6. cezročnom týždni rok A 13.2. – 19.2.2023 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 13.2.2023 17:00 Zvolenská Slatina + Ján Šulek, rodičia a súrodenci z oboch strán Pondelok 6.týždňa cez rok         Utorok 14.2.2023 17:00 Vígľaš Za zdravie a BP pre vnúčatá   Sv. … Čítaj ďalej…