Farské oznamy na Kvetnú nedeľu A

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší vo Veľkom týždni rok A 6.4. – 12.4.2020 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 6.4.2020 Odslúžená SÚROMNE + Ondrej a Magdaléna a brat Ondrej a Anna Pondelok Veľkého týždňa Utorok 7.4.2020 Odslúžená SÚROMNE + Pavel, Margita a starí rodičia   Utorok Veľkého týždňa Streda 8.4.2020 Odslúžená SÚROMNE + … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č.14/2020

Duchovná obnova Katolícke noviny vysvetľujú, prečo je Kvetná nedeľa vstupnou bránou do Veľkého týždňa. Téma týždňa Rubrika spomína na pápeža Jána Pavla II. a na jeho vrúcny vzťah k mladým ľuďom. Téma Približuje životný príbeh sestry Dárie Miezgovej. Téma Predstavuje niektoré slovenské mestá, kde slávenie pobožností krížových ciest v uliciach je tradícia, ktorú však tento … Čítaj ďalej…

Slovenskí biskupi rozhodli o predĺžení trvania opatrení až do odvolania

Slovenskí biskupi rozhodli, že vzhľadom na pokračujúci zákaz zhromažďovania a trvanie opatrení, ktoré zaviedli inštitúcie verejnej správy, zostáva v platnosti aj rozhodnutie o neslávení verejných bohoslužieb, a to až do odvolania. Preto treba rešpektovať doteraz vydané inštrukcie a riadiť sa pokynmi jednotlivých biskupských úradov. Tie kňazom, zasväteným osobám a veriacim poskytnú ďalšie potrebné usmernenia týkajúce … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 5. pôstny týždeň

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 4. pôstnom týždni rok A 23.3. – 29.3.2020 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 30.3.2020 Odslúžená SÚROMNE + rodičia Peter a Zuzana a dcéra Mária Za zdravie a PB pre Luciu a Matúša Pondelok po 5. pôstnej nedeli Utorok 31.3.2020 Odslúžená SÚROMNE + rodičia Výbohoví Ján … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č.13/2020

Duchovná obnova Katolícke noviny vysvetľujú, prečo v živote nemôžeme urobiť nič múdrejšie, než sa s úplnou dôverou odovzdať Bohu. Tak to urobila Panna Mária a učí to aj nás. Téma týždňa Pripomína pätnásť rokov od smrti pápeža Jána Pavla II. Téma Prináša príbeh manželov a špeciálnych pedagógov Žofie a Rudolfa Salčákovcov. Keď si zakladali rodinu, … Čítaj ďalej…

Biskupi prijali pozvanie pápeža, veriacich volajú k modlitbe Otčenáš

Bratislava 24. marca (TK KBS) Európski biskupi prijali pozvanie pápeža spojiť sa v stredu 25. marca napoludnie v modlitbe Otčenáš a prosiť za odvrátenie pandémie. Predseda Rady európskych biskupských konferencií (CCEE) janovský arcibiskup kardinál Angelo Bagnasco reagoval, že sa bude v Janove o dvanástej hodine modliť v spojení so Svätým Otcom, a prosí, aby sa … Čítaj ďalej…

Svätý Otec František: V núdzi bez spovedníka si vzbuďme dokonalú ľútosť

Vatikán 20. marca (RV) Ako sa zmieriť s Bohom v čase, keď nemáme možnosť pristúpiť k sviatostnej spovedi? Na túto otázku dal v piatok 20. marca odpoveď pápež František pri rannej homílii v Dome sv. Marty. Veriacim pripomenul učenie Katechizmu Katolíckej cirkvi o sile dokonalej ľútosti. Salus animarum – spása duší – je najvyšším zákonom … Čítaj ďalej…

Udeľovaní mimoriadnych odpustkov veriacim v aktuálnej situácii pandémie spôsobenej chorobou Covid-19

Dekrét Apoštolskej penitenciárie o udeľovaní mimoriadnych odpustkov veriacim v aktuálnej situácii pandémie spôsobenej chorobou Covid-19    Cirkev, podľa príkladu svojho božského Učiteľa, mala vždy na srdci pomoc chorým. Ako uviedol Ján Pavol II. zmysel ľudského utrpenia je dvojaký: „Je nadprirodzený, lebo je zakotvený v božskom tajomstve vykúpenia sveta; súčasne je aj hlboko ľudský, lebo človek v ňom … Čítaj ďalej…