KÁZEŇ: 5. Veľkonočná nedeľa C

Audio kázeň na 5. Veľkonočnú nedeľu rok C Jn 13,31-33a. 34-35 Keď Judáš vyšiel z večeradla, Ježiš povedal: „Teraz je Syn človeka oslávený a v ňom je oslávený Boh. A keď je Boh oslávený v ňom, aj Boh jeho v sebe oslávi, a čoskoro ho oslávi. Deti moje, ešte chvíľku som s vami. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Aby … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 5. veľkonočný týždeň C

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 5. veľkonočnom týždni rok C 16.5. – 22.5.2022 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 16.5.2022 18:00 Zvolenská Slatina + rodičia Helena a Ján a brat Ján Kurčíkoví Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka (sp) Utorok 17.5.2022 18:00 Vígľaš + Štefan, Ján a ich rodičia a starí rodičia z oboch … Čítaj ďalej…

Katolícke noviny 19/2022

Téma/Duchovná obnova Katolícke noviny sa tematicky venujú ekológii a starostlivosti o náš spoločný domov. Vysvetľujú, aký vzťah by mal mať kresťan ku klimatickej zmene Reportáž Katolícke noviny predstavujú Spojenú školu svätého Jána Pavla II. v Poprade, ktorá získala titul Zelená škola. Rozhovor Klimatológ Pavol Šťastný rozpráva o tom, aká je v súčasnosti reálna možnosť ovplyvniť … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 4. veľkonočný týždeň C

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 4. veľkonočnom týždni rok C 9.5. – 15.5.2022 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 9.5.2022 18:00 Zvolenská Slatina + manžel Peter a rodičia z oboch strán Pondelok po 4. veľkonočnej nedeli Utorok 10.5.2022 18:00 Vígľaš + Pavel, Margita a dcéra Magdaléna, Ján a syn Ján Utorok po … Čítaj ďalej…

KÁZEŇ: 3. Veľkonočná nedeľa C

Audio kázeňa na 3. Veľkonočnú nedeľu C Jn 21,1-19 Ježiš sa znova zjavil učeníkom pri Tiberiadskom mori. A zjavil sa takto: Boli spolu Šimon Peter, Tomáš nazývaný Didymus, Natanael z Kány Galilejskej, Zebedejovi synovia a iní dvaja z jeho učeníkov. Šimon Peter im povedal: „Idem loviť ryby.“ Povedali mu: „Pôjdeme aj my s tebou.“ Išli a nastúpili na loď. Ale tej … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 3. veľkonočný týždeň C

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 3. veľkonočnom týždni rok C 2.5. – 8.5.2022 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 2.5.2022 18:00 Zvolenská Slatina + Marcela, 5. výr. Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi (sp) Utorok 3.5.2022 18:00 Vígľaš + rodičia Záchenskí a Farbiakoví Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov (sv) Streda 4.5.2022 … Čítaj ďalej…

KÁZEŇ: 2. Veľkonočná nedeľa C

Audio kázeň na 2. veľkonočnú nedeľu rok C Jn 20,19-31 Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: „Pokoj vám!“ Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána. A znova im povedal: „Pokoj vám! Ako … Čítaj ďalej…

Vyhlásenie biskupov Slovenska

Drahí bratia a sestry, chceme vám poďakovať za pomoc ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine. Vážime si vašu obetavosť a ochotu. S radosťou vnímame veľké množstvo dobra, ktoré v tejto skúške prejavujete. Na Nedeľu Božieho milosrdenstva vás chceme povzbudiť, aby ste v konkrétnych prejavoch milosrdenstva voči našim bratom a sestrám vytrvali. Nenechajte sa nikým … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 2. veľkonočný týždeň C

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 2. veľkonočnom týždni rok C 25.4. – 1.5.2022 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 25.4.2022 18:00 Zvolenská Slatina + Mária a Jozef Mudrák Sv. Marka, Evanjelistu, (sv) Utorok 26.4.2022 18:00 Vígľaš + Emília Utorok po 2. veľkonočnej nedeli Streda 27.4.2022 18:00 Zvolenská Slatina + … Čítaj ďalej…

ÚPLNÉ ODPUSTKY: Nedeľa Božieho milosrdenstva

Každý, kto si v 2. veľkonočnú nedeľu – nedeľu Božieho milosrdenstva pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole alebo v kaplnke nábožne uctí tento obraz a splní predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov (svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca) a pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím v Boha a pridá k tomu … Čítaj ďalej…

Praktické uvedenie do „Halmovej“ ikony Svätého Františka Xaverského

Prológ Misia v Indii aj Japonsku bola dôležitým historickým okamihom. V nej sa pomyselne aj skutočne prenáša Evanjelium z Európy do prostredia kultúr Východu a Ázie. Pripomeňme si, že už predtým žila v týchto krajoch časť zhýralých kresťanov. V tomto kontexte sa sv. František, súčasník sv. Ignáca z Loyly v roku 1541 postupne podujíma na … Čítaj ďalej…

KÁZEŇ: Veľkonočný pondelok

Audio kázeň na Veľkonočný pondelok  Mt 28,8-15 Ženy rýchlo vyšli z hrobu a so strachom i s veľkou radosťou bežali to oznámiť jeho učeníkom. A hľa, Ježiš im išiel v ústrety a oslovil ich: „Pozdravujem vás!“ Ony pristúpili, objali mu nohy a klaňali sa mu. Tu im Ježiš povedal: „Nebojte sa! Choďte, oznámte mojim bratom, aby šli do Galiley; tam ma uvidia.“ Keď … Čítaj ďalej…

PASTIERSKY LIST: Veľká noc – dôležitosť modlitby

Drahí bratia a sestry, srdečne vás všetkých pozdravujeme z biskupského úradu! Slávime Veľkú noc, slávime spásne víťazstvo Krista Pána nad zlom a smrťou, ale – žiaľ – nemôžeme sa tomuto sláveniu oddať úplne. Nedovoľuje nám to vojna na Ukrajine a jej vážne dôsledky, ktoré silne pociťujeme aj my na Slovensku. Napadne nás pritom myšlienka: „Kde je to Božie … Čítaj ďalej…

KÁZEŇ: Veľkonočná nedeľa

https://www.youtube.com/watch?v=EsvQCAt68xk Audio kázeň na Veľonočnú nedeľu  Lk 24,1-12 V prvý deň týždňa zavčas ráno prišli k hrobu ženy a priniesli voňavé oleje, čo si pripravili. Kameň našli od hrobu odvalený, vošli dnu, ale telo Pána Ježiša nenašli. Ako nad tým rozpačito uvažovali, zastali pri nich dvaja mužovia v žiarivom odeve. Zmocnil sa ich strach i sklonili tvár k zemi. Ale oni … Čítaj ďalej…

KÁZEŇ: Svätá sobota

Audio kázeň na Svätú sobotu Lk 24,1-12 V prvý deň týždňa zavčas ráno prišli k hrobu ženy a priniesli voňavé oleje, čo si pripravili. Kameň našli od hrobu odvalený, vošli dnu, ale telo Pána Ježiša nenašli. Ako nad tým rozpačito uvažovali, zastali pri nich dvaja mužovia v žiarivom odeve. Zmocnil sa ich strach i sklonili tvár k zemi. Ale oni sa … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 1. veľkonočný týždeň C

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 1. veľkonočnom týždni rok C 18.4. – 24.4.2022 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok  Pondelok 18.4.2022 8:00 Vígľaš Na úmysel celebranta  Pondelok vo veľkonočnej oktáve 9:30 Zvolenská Slatina Poďakovanie za 80 rokov života Jána a BP pre rodinu Utorok 19.4.2022 18:00 Vígľaš Poďakovanie za 10 … Čítaj ďalej…

Veľkonočná vigília

Podľa pradávnej tradície táto noc je očakávaním Pána79 a vigília, ktorá sa v nej slávi, pripomína svätú noc, v ktorú Pán vstal z mŕtvych, a pokladá sa za „matku všetkých svätých vigílií“. V nej totiž Cirkev bdie, očakáva Pánovo zmŕtvychvstanie a slávi ju sviatosťami kresťanského zasvätenia. 1. Čo znamená nočný ráz Veľkonočnej vigílie „Celá slávnosť … Čítaj ďalej…