Avízo Katolíckych novín č.16/2021

Duchovná obnova Katolícke noviny vysvetľujú, prečo je dôležitá modlitba za dobrých pastierov v kňazskej službe. Reportáž týždňa Rubrika prináša reportáž z farnosti Blatné neďaleko Senca, ktorej obyvatelia si pred vyše sedemsto rokmi vybrali za patróna svätého Vojtecha Kultúra Prináša recenziu na knihu Danice Olexovej Príbehy spod akácie. Rozhovor Katolícke noviny ponúkajú rozhovor s psychiatrom Michalom … Čítaj ďalej…

Modlitba zverenia Banskobystrického biskupstva pod ochranu svätého Jozefa

(Modlitbu predniesol banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec dňa 19. marca 2021 vo farskom kostole v Sebechleboch.) „Svätý Jozef, verný Máriin ženích a pestún Božieho Syna. Prichádzame k tebe s dôverou a pod tvoju ochranu zverujeme duchovný život našej diecézy, našich farností, spoločenstiev, rodín i každého jednotlivca. Ty si počas svojho pozemského života nehľadal nič iné ako Božiu slávu. … Čítaj ďalej…

Bohoslužby bude možné znovu navštevovať, platia však ešte obmedzenia

Od pondelka 19. apríla budú opäť umožnené verejné bohoslužby. Vyplýva to z uznesenia vlády zo 16. apríla 2021 a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR (vyhláška 186 a vyhláška 187). Vyhlášky stanovujú pravidlá pre bohoslužby, obrady krstu, cirkevné a civilné obrady sobáša a pohrebu. Ak ide o povolenú kapacitu osôb, pre tieto typy podujatí platia nasledovné podmienky: Počet návštevníkov v … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 3. veľkonočný týždeň B

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 3. veľkonočnom týždni rok B 19.4. – 25.4.2021 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 19.4.2020 18:00 Zvolenská Slatina + rodina Mudráková, Pavlendová a Hovorková Pondelok po 3. veľkonočnej nedeli Utorok 20.4.2020 18:00 Vígľaš + Anna a Jozef Tereňoví   Utorok po 3. veľkonočnej nedeli Streda … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č.15/2021

Duchovná obnova Rubrika pripomína, že zmŕtvychvstalý Kristus ponúka pokoj aj v neistote vyplývajúcej zo súčasnej pandémie. Téma Približuje, ako sa nedeľa stala dňom odpočinku. Stalo sa to presne pred 1700 rokmi, keď rímsky cisár Konštantín Veľký ustanovil nedeľu ako deň pracovného voľna. Rozhovor týždňa Katolícke noviny pri príležitosti stého výročia začiatku pastoračnej činnosti redemptoristov na … Čítaj ďalej…

Sprístupnenie bohoslužieb pre veriacich je dobrý krok

Slovenskí biskupi vnímajú ako dobrý krok sprístupnenie verejných bohoslužieb, ktoré prichádza po viac ako troch mesiacoch. Podľa COVID automatu od pondelka 19. apríla 2021 budú povolené opäť verejné bohoslužby. Podmienkou účasti na bohoslužbách bude negatívny test, pričom v chráme môže byť jedna osoba na 15 metrov štvorcových. Novinárov o tom dnes informoval minister financií Igor … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 2. veľkonočný týždeň B

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 2. veľkonočnom týždni rok B 12.4. – 18.4.2021 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 12.4.2020 ODSLÚŽENÁ SÚKROMNE + Mária a rodičia Peter a Zuzana Ľalíkoví Pondelok po 2. veľkonočnej nedeli Utorok 13.4.2020 ODSLÚŽENÁ SÚKROMNE + Anna Hupianová, 3.výr.   Utorok po 2. veľkonočnej nedeli Streda 14.4.2020 … Čítaj ďalej…

ÚPLNÉ ODPUSTKY v nedeľu Božieho milosrdenstva

Každý, kto si v 2. veľkonočnú nedeľu – nedeľu Božieho milosrdenstva pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole alebo v kaplnke nábožne uctí tento obraz a splní predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov (svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca) a pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím v Boha a pridá k tomu … Čítaj ďalej…

PASTIERKSY LIST: Veľká noc – Ježiš nám dáva nádej

Drahí bratia a sestry, milá mládež, srdečne vás všetkých pozdravujem! Viac ako rok prežívame epidemickú situáciu. Všetci sme z toho smutní a unavení. Predsa však, my veriaci, máme dnes dôvod na radosť. Pán Ježiš vstal z mŕtvych, zvíťazil nad zlom, hriechom a smrťou – a povoláva nás k účasti na jeho víťazstve. Čo to pre nás znamená? V prvom rade ide o … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 1. veľkonočný týždeň B

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší vo Veľkom týždni rok B 5.4. – 11.4.2021 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 5.4.2020 ODSLÚŽENÁ SÚKROMNE + rodičia Margita a Jozef a starí rodičia z oboch strán Veľkonočný pondelok Utorok 6.4.2020 ODSLÚŽENÁ SÚKROMNE Poďakovanie za 80 rokov života Jozefa   Veľkonočný utorok Streda 7.4.2020 ODSLÚŽENÁ SÚKROMNE … Čítaj ďalej…

Veľkonočná vigília

Podľa pradávnej tradície táto noc je očakávaním Pána79 a vigília, ktorá sa v nej slávi, pripomína svätú noc, v ktorú Pán vstal z mŕtvych, a pokladá sa za „matku všetkých svätých vigílií“. V nej totiž Cirkev bdie, očakáva Pánovo zmŕtvychvstanie a slávi ju sviatosťami kresťanského zasvätenia.81 1. Čo znamená nočný ráz Veľkonočnej vigílie „Celá slávnosť … Čítaj ďalej…

Piatok Pánovho umučenia a smrti

V tento deň, keď „bol obetovaný Kristus, náš veľkonočný Baránok“,83 Cirkev rozjíma o umučení a smrti svojho Pána a Ženícha a uctieva kríž, a tak si pripomína svoj pôvod z boku Krista spiaceho na kríži a prosí za spásu celého sveta. Cirkev v tento deň podľa pradávnej tradície neslávi Eucharistiu; sväté prijímanie sa veriacim dáva … Čítaj ďalej…