Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Komisia pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví a Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov, ktoré materiály k Týždňu modlitieb za jednotu kresťanov spoločne pripravujú, navrhli na týchto osem dní cestu modlitby zloženú z biblických citátov z 15. kapitoly Jánovho evanjelia. Prvý deň sa … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 2. týždeň cez rok B

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 2. cezročnom týždni rok B 18.1. – 24.1.2021 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 18.1.2020 ODSLÚŽENÁ SÚKROMNE + Mikuláš Ľupták, Juraj Ľupták a Margita Pondelok 2. týždňa cez rok Utorok 19.1.2020 ODSLÚŽENÁ SÚKROMNE + manžel Ján, 1.výr. Utorok 2. týždňa cez rok Streda 20.1.2020 … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č.2/2021

Rozhovor týždňa Katolícke noviny si pripomínajú sedemdesiat rokov od vykonštruovaného monsterprocesu s biskupmi Jánom Vojtaššákom, Michalom Buzalkom a Pavlom Petrom Gojdičom. Udalosti z januára 1951 približuje historik, profesor Róbert Letz Téma Rubrika uverejňuje v plnom znení pastiersky list, ktorým sa Konferencia biskupov Slovenska prihovorila veriacim na Nový rok 2021. Duchovná obnova Upozorňuje na to, že … Čítaj ďalej…

List pápeža Františka k vyhláseniu Roka svätého Jozefa

Konferencia biskupov Slovenska prináša na internetovej stránke www.kbs.sk oficiálny preklad Apoštolského listu Svätého Otca Františka Patris corde. Pápež František ním pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia sv. Jozefa za patróna univerzálnej Cirkvi vyhlásil mimoriadny Rok sv. Jozefa. O vyhlásenie svätého Jozefa za patróna Katolíckej cirkvi sa postaral bl. pápež Pius IX. dekrétom Quemadmodum Deus z 8. decembra 1870. … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 1. týždeň cez rok B

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 1. cezročnom týždni rok B 11.1. – 17.1.2021 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 11.1.2020 ODSLÚŽENÁ SÚKROMNE + Mária Smutná, 1. výr. Pondelok 1. týždňa cez rok Utorok 12.1.2020 ODSLÚŽENÁ SÚKROMNE + rodina Ondreja Lievaja Utorok 1. týždňa cez rok Streda 13.1.2020 ODSLÚŽENÁ … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č.1/2021

Téma Katolícke noviny prinášajú prehľad najvýznamnejších udalostí v Katolíckej cirkvi na Slovensku i vo svete za uplynulý rok, ktorý bol poznačený pandémiou koronavírusu. Téma týždňa Predstavuje novú encykliku pápeža Františka s názvom Fratelli tutti – Všetci bratia. Duchovná obnova Pozýva uvažovať o prelomoch času. Téma Približuje vzácne spomienky Veroniky Kukučkovej na jej rodného brata – … Čítaj ďalej…

OZNÁMENIE DŇA VEĽKEJ NOCI

Milí bratia a sestry, Pánova sláva sa nám zjavila a vždy sa bude zjavovať medzi nami, až kým on sám nepríde. V rytmoch a striedaní času si pripomíname a prežívame tajomstvá spásy. Centrom celého liturgického roka je posvätné Trojdnie ukrižovaného, pochovaného a vzkrieseného Pána, ktoré vrcholí v nedeľu na Velkú noc – v tomto roku … Čítaj ďalej…

Nový rok 2021 – rok sčítania obyvateľstva

Drahí bratia a sestry! Dnes je Nový rok 2021. Tento deň je u nás významovo veľmi bohatý. Je cirkevnou slávnosťou Panny Márie Bohorodičky a svetovým dňom modlitieb za pokoj. Z občianskeho hľadiska je začiatkom nového kalendárneho roka aj Dňom vzniku Slovenskej republiky. Možno nájsť spoločného menovateľa, ktorým by sa dali tieto rozdielne významy dnešného dňa … Čítaj ďalej…

Farské oznamy na druhú nedeľu po Narodení Pána

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 2. vianočnom týždni rok B 4.1. – 10.1.2021 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 4.1.2020 ODSLÚŽENÁ SÚKROMNE Za zdravie a BP pre Miroslava Pondelok vo Vianočnom období Utorok 5.1.2020 ODSLÚŽENÁ SÚKROMNE Za zdravie a BP pre manžela Jozefa Utorok vo Vianočnom období  Streda 6.1.2020 ODSLÚŽENÁ … Čítaj ďalej…

Od 1. januára do 24. januára 2021 budú pozastavené verejné bohoslužby

Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pobytu a pohybu zákazom vychádzania a na základe Vyhlášky 77 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, nadobúdajúcej účinnosť 1. januára 2021, budú vo všetkých slovenských diecézach a eparchiách od 1. januára až do 24. januára 2021 pozastavené verejné slávenia bohoslužieb. Slovenskí biskupi toto … Čítaj ďalej…

Farské oznamy na prvú nedeľu po Narodení Pána

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 1. vianočnom týždni rok B 28.12. – 3.1.2021 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 28.12.2020 ODSLÚŽENÁ SÚKROMNE + Simona Tuharská, nedož. 30 rokov Sv. Neviniatok, mučeníkov (sv) Utorok 29.12.2020 ODSLÚŽENÁ SÚKROMNE Poďakovane za 55 rokov života Eleny Piaty deň v oktáve Narodenia Pána Streda … Čítaj ďalej…

PASTIERSKY LIST: Vianoce – Narodenie Pána

Drahí veriaci, milí bratia a sestry, všetkých vás srdečne pozdravujem. S celým kresťanským svetom – a s mnohými ľuďmi dobrej vôle – radostne oslavujeme narodenie Pána Ježiša, oslavujeme Vianoce. V duchu voláme tak, ako bolo počuť na betlehemských nivách pred dve tisíc rokmi: „Dnes sa nám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán!“ (por. Lk … Čítaj ďalej…