Farnosť Zvolenská Slatina

Rímskokatolícka cirkev
FARNOSŤ POVÝŠENIA SVÄTÉHO KRÍŽA
Zvolenská Slatina

Farské oznamy na 1. adventnú nedeľu

Deň

Čas a miesto

Č.

Úmysel sv. omše

Liturgické slávenie

Pondelok
4.12.2023

17:00
Zvolenská Slatina

*

† rodičov a starých rodičov Gajdošoví a Gavurikoví

rorátna sv. omša

 

Adorácia do 18:00

Utorok
5.12.2023

11:00
Zvolenská Slatina

*

† Pavol Gavurík
(s pohrebnými obradmi)

 

17:00
Vígľaš

*

† Herbert

Streda
6.12.2023

17:00
Zvolenská Slatina

ZS
58

Za zdravie a Bpomoc pre dcéru Luciu a syna Matúša a pre celú rodinu

SV. MIKULÁŠA, BISKUPA
ľubovoľná spomienka

Štvrtok
7.12.2023

17:00
Vígľaš

*

† Zuzana Krajnaková

SV. AMBRÓZA, BISKUPA A UČIŤEĽA  CIRKVI
spomienka

rorátna sv. omša

 

Adorácia do 18:00

Piatok
8.12.2023

17:00
Zvolenská Slatina

*

Poďakovanie za 85 rokov života Emila Kurčíka

NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE
slávnosť (prikázaný sviatok)

18:15
Vígľaš

*

† Jozef Tonkovič
vo farnosti pôsobil 1938-1939

Sobota
9.12.2023

8:00
Zvolenská Slatina

ZS
59

Za uzdravenie vnuka Šimona a Bpožehnanie pre celú rodinu

 

Nedeľa
10.12.2023

8:00
Vígľaš

 

Za farnosť

DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

9:30
Zvolenská Slatina

*

† Ondrej Krahulec
(nedožitých 80 rokov života)

PRÍLEŽITOSTNÉ OZNAMY

Zapisujem úmysly sv. omší do poradia. Na dátum zapisujem iba:
- prvé výročie úmrtia;
- životné jubilea.

Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Po sv. omšiach bude Eucharistická pobožnosť. Zároveň je zbierka na charitu. Všetkým darcom úprimne Pán Boh zaplať.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na potreby farnosti. Všetkým darcom Pán Boh zaplať.

V pondelok vo Zvolenskej Slatine a vo štvrtok vo Vígľaši bude rorátna sv. omša s iba zažatými sviečkami. Ak si prinesiete vlastné sviečky, prosím upravte si ich tak, aby vám nekvapkali. Ďakujem.

V piatok je prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Preblahoslavenej Panny Márie. Sv. omše budú vo Zvolenskej Slatine o 17:00 a vo Vígľaši o 18:15.

Chcem poprosiť deti, ktoré chcú chodiť koledovať a prinášať Dobrú novinu, aby dnes po sv. omši vo Zvolenskej Slatine zostali v kostole na nácvik, ktorý bude viesť Zuzka Hroncová.

SPOVEDANIE PRED VIANOČNÝMI SVIATKAMI

Deň

Čas

Miesto

Kňazi

NEDEĽA
10.12.

13.45 – 14.30

Očová

Mihál, Sabol, Krajčík, Moravčík, Murko, Prieboj

Dúbravy

Repiský, Randis, Gallik, Majerčák, Frindt, Macura, Polák

15.00 – 16.00

Zvolenská Slatina

Mihál, Gallik, Majerčák, Sabol, Frindt, Murko, Prieboj

Vígľaš

Repiský, Randis, Krajčík, Moravčík, Macura, Polák

ŠTVRTOK
14.12.

16.00 – 17.00

Vígľašská Huta – Kalinka

Mihál, Frindt

Klokoč

Moravčík

PIATOK
15.12.

17.30 – 18.15

Stožok

Figur, Mihál, Frindt, Majerčák

SOBOTA
16.12.

10.00 – 11.30

Hriňová

Mihál, Sabol, Krajčík, Moravčík, Murko, Prieboj, Repiský, Randis, Gallik, Majerčák, Frindt, Macura, Polák

13.00 – 13.45

Detvianská Huta

Repiský, Mihál, Gallik, Majerčák, Macura, Randis, Polák

13.00 – 13.45

Látky

Moravčík, Krajčík, Sabol, Murko, Frindt, Prieboj

14.30 – 15.30

Kriváň

Frindt, Mihál, Krajčík, Sabol, Murko, Moravčík, Prieboj

14.30 – 15.30

Korytárky

Gallik, Macura, Majerčák, Randis, Repiský, Polák

NEDEĽA
17.12.

14.00

Detva

Mihál, Sabol, Krajčík, Moravčík, Murko, Prieboj, Repiský, Randis, Gallik, Majerčák, Frindt, Macura, Polák

 

Bankové spojenie:
IBAN: SK37 0900 0000 0000 7162 8890
BIC: GIBASKBX  

Kontakté údaje
Adresa: SNP 102/8, 962 01 Zvolenská Slatina
Telefón: 0909 250 436
E-mail: zvolenska.slatina@fara.sk