Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš
Oznamy a úmysly sv. omší v 15. cezročnom týždni

13.7. – 19.7.2015


Dátum

Čas a miesto

Úmysel sv. omše

Sviatok

Pondelok
13.7.2015

18:00
Zvolenská Slatina

Na úmysel celebranta

 

Utorok
14.7.2015

18:00
Vígľaš

+ rodičia Matúš a Margita

 

Streda
15.7.2015

18:00
Zvolenská Slatina

+ Jozef

Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi (sp)

Štvrtok
16.7.2015

18:00
Vígľaš

Na úmysel celebranta

Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej (ľs)

Piatok
17.7.2015

18:00
Zvolenská Slatina

+ Pavel Výboh

Sv. Andreja-Svorada a Benedikta (sp)

Sobota
18.7.2015

8:00
Zvolenská Slatina

Na úmysel celebranta

Panny Márie v sobotu (ľs)


Nedeľa

19.7.2015

7:45
Vígľaš

Na úmysel celebranta

 

16. nedeľa v cezročnom období

9:30
Zvolenská Slatina

Za veriacich farnosti

  1. Úradné hodiny na farskom úrade budú po sv. omšiach a podľa potreby ako sa individuálne dohodneme.
  2. Chcem poprosiť chlapov o pomoc pri kosení trávy vo farskom dvore. Hoci je na fare kosačka nestačí na takú veľkú trávu. Kontaktujte ma na fare alebo telefonicky.
  3. Úmysly sv. omší si môžete zapisovať u mňa po sv. omšiach alebo na fare v kancelárii.
  4. Ekonomické oznamy:
    Zvonček a na kostol: Zvolenská Slatina: 92,67 €, Vígľaš: 80,37 €
    Bohuznámi na kostol a zo sv. omší  50€, 30€ a 20€

Pavel Cerovský, administrátor