Novéna k Národnému pochodu za život (5.deň)

Krátka pro-life novéna Piaty DEŇ 15.9.2015 Za tých, ktorým je zverená verejná služba Božie slovo hovorí: „My silnejší sme povinní znášať slabosti slabých a nehľadať záľubu sami v sebe.“ (Rim 15, 1) Litánie, ktoré sa prednášajú každý deň novény Pane zmiluj sa. Pane zmiluj sa. Kriste zmiluj sa. Kriste zmiluj sa. Pane zmiluj sa. Pane zmiluj sa. … Čítaj ďalej…

Novéna k Národnému pochodu za život (7.deň)

Krátka pro-life novéna Siedmy DEŇ 17.9.2015 Za tých, ktorí najviac potrebujú odpustenie a uzdravenie Božie slovo hovorí: „v Ráme počuť vzdychanie, prehorký plač, Ráchel narieka nad svojimi deťmi, nedá sa potešiť nad deťmi, pretože ich niet.“ (Jer 31, 15) Litánie, ktoré sa prednášajú každý deň novény Pane zmiluj sa. Pane zmiluj sa. Kriste zmiluj sa. Kriste zmiluj … Čítaj ďalej…

Novéna k Národnému pochodu za život (8.deň)

Krátka pro-life novéna Ôsmy DEŇ 18.9.2015 Za tých, ktorí nedoceňujú význam staroby a utrpenia Božie slovo hovorí: „Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji podľa svojho slova.“ (Lk 2, 29) Litánie, ktoré sa prednášajú každý deň novény Pane zmiluj sa. Pane zmiluj sa. Kriste zmiluj sa. Kriste zmiluj sa. Pane zmiluj sa. Pane zmiluj sa. Boh, Otec … Čítaj ďalej…

Novéna k Národnému pochodu za život (9.deň)

Krátka pro-life novéna Deviaty DEŇ 19.9.2015 Za zosnulých Božie slovo hovorí: „Smrť pohltilo víťazstvo. Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Smrť, kdeže je tvoj osteň?“ (1Kor 15, 54-55) Litánie, ktoré sa prednášajú každý deň novény Pane zmiluj sa. Pane zmiluj sa. Kriste zmiluj sa. Kriste zmiluj sa. Pane zmiluj sa. Pane zmiluj sa. Boh, Otec na nebi, zmiluj … Čítaj ďalej…

Hody vo Zvolenskej Slatine a uctenie relikvii svätých

V nedeľu 13.9.2015 o 9:30 bude vo Zvolenskej Slatine hodová sv. omša k titulu kostola „Povýšenie sv. Kríža“, po ktorej si budú môcť veriaci uctiť relikvie svätých. Všetci ste srdečne pozvaní.  V kresťanstve máme v úcte ostatky sv. kríža Pána Ježiša, plátno, do ktorého bol po smrti zabalený a pod. Nie je to však len úcta k predmetom, ale k samotnej … Čítaj ďalej…

Pastiersky list k Národnému pochodu za život 2015

Drahí bratia a sestry! Ak pozorne a súvisle počúvame všetky čítania dnešnej nedele – čiže slová Knihy proroka Izaiáša, výzvy žalmistu, Jakubov list a napokon Markovo evanjelium – všimneme si ich spoločného menovateľa: všetky spomínajú ľudskú schopnosť vidieť a počuť. V prvom čítaní prorok sľubuje, že oči slepých a uši hluchých sa otvoria a že … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 23. týždeň

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 23. cezročnom týždni 7.9. – 13.9.2015 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 7.9.2015 18:00 Zvolenská Slatina + členovia z rodiny Jombíkovej Sv. Košických mučeníkov – Marka, Melichara a Štefana, (sp) Utorok 8.9.2015 18:00 Vígľaš + Pavel, Ján a rodičia   Narodenie Panny Márie (sv) Streda 9.9.2015 … Čítaj ďalej…

Odpustky v deň patrocínia kostola (hody)

Podľa starobylej obyčaje sa kostol zasväcuje Bohu zvláštnou liturgiou, pri ktorej sa určuje aj titul kostola – patrón, alebo tajomstvo viery, pod ktorého zvláštnu ochranu sa týmto spôsobom kostol dostáva. Na znak toho, že chrám je určený na slávenie liturgie a stáva sa zvláštnym Božím vlastníctvom, ho pri konsekrácii biskup pomaže na viacerých miestach svätou … Čítaj ďalej…