Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš podporujú Národný pochod za život

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš podporuje Národný pochod za život, ktorý sa uskutoční 20.9.2015 v Bratislave. Na prvú nedeľu v mesiaci september 6.9.2015 bude vo farnosti a filiálke prvonedeľná adorácia za Pochod za život. Taktiež budeme pridávať tento úmysel pri každodennej modlitbe ruženca pred sv. omšou. Pozývame vás k modlitbovej podpore Národného pochodu za život Chceme … Čítaj ďalej…

O Národnom pochode za život

Misiou Národného pochodu za život je na celoslovenskej úrovni a verejným spôsobom vyjadriť túžbu po spoločenskej zmene, ktorá by sa prejavila v ochrane života každého človeka – od počatia po prirodzenú smrť. Národný pochod za život chce nadviazať na úspešný prvý Národný pochod za život, ktorý sa uskutočnil v septembri 2013 v Košiciach. Podujatie chce prinášať nádej, … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 20. týždeň

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 20. cezročnom týždni 17.8. – 23.8.2015 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 17.8.2015 18:00 Zvolenská Slatina Za Pavla ako poďakovanie za 50 rokov života Féria Utorok 18.8.2015 18:00 Vígľaš + Mária Sľuková1. výročie Féria Streda 19.8.2015 18:00 Zvolenská Slatina + Ján a Dorota + … Čítaj ďalej…

Celodenná adorácia

V Piatok 14.8. bude v kostole vo Vígľaši celodenná adorácia. Sviatosť Oltárna bude vystavená k úcte a poklone od rána 8:00 a ukončenie adorácie s požehnaním bude večer o 17:00. Dôležitosť adorácie   Najsvätejšou sviatosťou je Eucharistia, lebo v nej je vždy prítomný Ježiš Kristus. Je vrcholom celého kultu a kresťanského života. Preto veriaci majú mať najsvätejšiu Eucharistiu v najväčšej úcte. Táto … Čítaj ďalej…

Požehnanie bylín a kvetov

V sobotu 15.8.2015 je prikázaný sviatok Nanebovzatie Panny Márie. Sv. omše budú ako v nedeľu: Vígľaš o 7:45 a Zvolenská Slatina o 9:30. Pri týchto sv. omšiach požehnáme byliny a kvety, ktoré si na sv. omšu môžete priniesť. Požehnanie bylín na sviatok Nanebovzatie Panny Márie vzniklo v Nemecku, kde je možné doložiť príslušné obrady požehnania už v 10. storočí. Už pohanský starovek … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 19. týždeň

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 19. cezročnom týždni 10.8. – 16.8.2015 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 10.8.2015 18:00 Zvolenská Slatina + Pavel Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka (sv) Utorok 11.8.2015 18:00 Vígľaš + Pavol a Paulína Hoduľoví+ Rudolf Lievaj  Sv. Kláry, panny (sp) Streda 12.8.2015 18:00 Zvolenská Slatina … Čítaj ďalej…