Farské oznamy 17. týždeň

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 17. cezročnom týždni 27.7. – 2.8.2015 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 27.7.2015 18:00 Zvolenská Slatina + Ondrej, Zuzana a Emília Sv. Gorazda a spoločníkov (sp) Utorok 28.7.2015 18:00 Vígľaš + Mária Kamenská1. výročie Féria Streda 29.7.2015 18:00 Zvolenská Slatina + rodičia Marcinekovi, + … Čítaj ďalej…

O pochode za život 2015

Chceme Slovensko… …kde pomáhame bezbranným, chorým a núdznym. Naše zákony a spoločnosť sú spravodlivé, chránia a pomáhajú všetkým, vrátane nenarodených detí a ich mám. Chránia život a dôstojnosť každého človeka od počatia po prirodzenú smrť, podporujú, ochraňujú a vyzdvihujú rodinu založenú manželstvom muža a ženy, kde sa vytvárajú najlepšie podmienky pre prijatie, ochranu a výchovu … Čítaj ďalej…

Zvolenská Slatina

Virtuálna prehliadka kostola Povýšenia sv. kríža vo Zvolenskej Slatine Na mieste dnešného rímskokatolíckeho kostola stál bohostánok pravdepodobne už v 13. stor. Keďže sa stratili kroniky z tohto obdobia, je známe len to, že bol zasvätený pamiatke Povýšenia Svätého Kríža. V roku 1467 bol prestavaný na gotický chrám, celý postavený z kamenných kvádrov, so štvorcovou loďou … Čítaj ďalej…

Sv. omše

Sv. omše sú podľa týždenných farských oznamov Letný čas   Zvolenská Slatina Vígľaš Pondelok 18:00  — Utorok  — 18:00 Streda 18:00  — Štvrtok  — 18:00 Piatok 18:00  — Sobota 8:00  — Nedeľa 9:30 8:00     Zimný čas     Zvolenská Slatina Vígľaš Pondelok 17:00  — Utorok  — 17:00 Streda 17:00  — Štvrtok  — 17:00 Piatok … Čítaj ďalej…

Ako vybaviť

Krst Krst môžu vybavovať rodičia krsteného dieťaťa (aspoň jeden z rodičov). Je potrebné priniesť kópiu rodného listu. Rodičia si musia vybrať krstných rodičov, ktorí majú sv. prijímanie a birmovku. Rodičia a krstní rodičia sa zúčastnia krstného poučenia podľa dohody s kňazom. Krstí sa v sobotu 8:30 kostol vo Zvolenskej Slatine a 9:00 kostol vo Vígľaši. … Čítaj ďalej…

Info o farnosti

História obce Zvolenská Slatina patrí medzi najstaršie obce nielen v okrese Zvolen, ale i na Slovensku. Prvá písomná zmienka je z roku 1263. Prvý názov obce bol “SANCTA CRUX DE SOLIO” (Svätý kríž pri Zvolene). Ďalšie pomenovania – Zalatna, Zalatna Zolienzis, Veľká Slatina a od roku 1927 nesie názov Zvolenská Slatina. Do tohto roku bola … Čítaj ďalej…