Farské oznamy 30. týždeň

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 30. cezročnom týždni 26.10. – 1.11.2015 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 26.10.2015 18:00 Zvolenská Slatina + rodičia Andrej a Augustína  Féria Utorok 27.10.2015 18:00 Vígľaš + Jozef Výboh  Féria Streda 28.10.2015 18:00 Zvolenská Slatina + Ján Jablonka 20. výr. Sv. Šimona a Júdu, … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č.43

Duchovná obnova Zameriava sa na spiritualitu svätého Jána Pavla II. Rok zasväteného života Rubrika približuje históriu a súčasnosť rehoľných sestier salvatoriánok. Téma Pozýva vybrať sa po stopách niektorých zruinovaných kláštorov. Téma týždňa Katolícke noviny si pripomínajú výročie Ostrihomského rituálu, ktorý obsahuje prvý tlačený liturgický text v slovenskom jazyku. Listáreň Odpovedá na otázku, s ktorým hriechom proti Desatoru súvisí … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 29. týždeň

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 29. cezročnom týždni 19.10. – 25.10.2015 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 19.10.2015 18:00 Zvolenská Slatina + rodičia Martin a Anna + manželka Margita   Féria Utorok 20.10.2015 18:00 Vígľaš + rodičia Anna a Martin a syn Martin   Féria Streda 21.10.2015 18:00 Zvolenská Slatina + … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č.42

Duchovná obnova Katolícke noviny sa venujú spiritualite svätej Terézie z Avily, ktorá sa vo svojich spisoch zameriava na rôzne stupne modlitby a opisuje ich. Rok zasväteného života Rubrika približuje históriu a súčasnosť rehoľného spoločenstva Školských bratov. Téma V súvislosti s misijnou nedeľou sa zameriava na pomoc misijných sestier, služobníc Ducha Svätého utečencom v susednom Rakúsku. Téma týždňa Prináša vzácne myšlienky … Čítaj ďalej…

Milión detí sa modlí ruženec

Pápežské dielo “Kirche in Not” pozýva zúčastniť sa na tejto modlitbovej iniciatíve. Jej myšlienka vznikla v roku 2005 u prícestného obrazu Panny Márie v Caracase, hlavnom meste Venezuely. Počas toho, ako sa deti spoločne pred týmto obrazom modlili ruženec, ženy, ktoré boli v blízkosti, zažili prítomnosť Nebeskej Matky. Nietoré si spomenuli na slová pátra Pia: … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 28. týždeň

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 28. cezročnom týždni 12.10. – 18.10.2015 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 12.10.2015 18:00 Zvolenská Slatina Poďakovanie za 20 rokov manželstva Petra a Janky   Féria Utorok 13.10.2015 18:00 Vígľaš + Pavel a Margita a starý rodičia   Féria Streda 14.10.2015 18:00 Zvolenská Slatina + rodičia … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č.41

Duchovná obnova Katolícke noviny sa zameriavajú na sviatok Ružencovej Panny Márie a s tým spojenú modlitbu posvätného ruženca. Rok zasväteného života Rubrika predstavuje kontemplatívny Rád sestier klarisiek kapucínok, ktoré žijú v kláštore Nepoškvrneného Srdca Panny Márie v Kopernici pri Kremnici. Téma Reaguje na súčasnú utečeneckú krízu v Európe vo vzťahu s historickými skúsenosťami a vo svetle kresťanskej morálky. Téma týždňa … Čítaj ďalej…