Ako vybaviť

Krst Krst môžu vybavovať rodičia krsteného dieťaťa (aspoň jeden z rodičov). Je potrebné priniesť kópiu rodného listu. Rodičia si musia vybrať krstných rodičov, ktorí majú sv. prijímanie a birmovku. Rodičia a krstní rodičia sa zúčastnia krstného poučenia podľa dohody s kňazom. Krstí sa v sobotu 8:30 kostol vo Zvolenskej Slatine a 9:00 kostol vo Vígľaši. … Čítaj ďalej…

Info o farnosti

História obce Zvolenská Slatina patrí medzi najstaršie obce nielen v okrese Zvolen, ale i na Slovensku. Prvá písomná zmienka je z roku 1263. Prvý názov obce bol “SANCTA CRUX DE SOLIO” (Svätý kríž pri Zvolene). Ďalšie pomenovania – Zalatna, Zalatna Zolienzis, Veľká Slatina a od roku 1927 nesie názov Zvolenská Slatina. Do tohto roku bola … Čítaj ďalej…