Rímskokatolícka cirkev
FARNOSŤ POVÝŠENIA SVÄTÉHO KRÍŽA
Zvolenská Slatina

Farské oznamy na 22. nedeľa v cezročnom období

Deň

Čas a miesto

Č.

Úmysel sv. omše

Liturgické slávenie

Pondelok
18.9.2023

 

 

 

 

Utorok
19.9.2023

 

 

 

 

Streda
20.9.2023

 

 

 

SV. ONDREJA KIMA TAEGONA, KŇAZA A PAVLA CHONGA HASANGA A SPOLOČ., MUČENÍKOV
spomienka

Štvrtok
21.9.2023

 

 

 

SV. MATÚŠA, APOŠTOLA A EVANJELISTU
sviatok

Piatok
22.9.2023

 

 

 

SV. PIA Z PIETRELCINY, KŇAZA
spomienka

Sobota
23.9.2023

 

 

 

 

Nedeľa
24.9.2023

8:00
Vígľaš

V
20

† Magdaléna a starý rodičia Svoreňoví a Pacigoví

DVATSIATA PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

9:30
Zvolenská Slatina

*

† manžel Štefan Kurčík (nedožitých 70 rokov)

Pondelok
25.9.2023

 

 

 

 

Utorok
26.9.2023

 

 

 

 

Streda
27.9.2023

 

 

 

SV. VINCENTA DE PAUL, KŇAZA
spomienka

Štvrtok
28.9.2023

 

 

 

 

Piatok
29.9.2023

17:00
Zvolenská Slatina

ZS
34

† Ondej Šimiak (5. výročie)

SV. MICHALA, GABRIELA A RAFAELA, ARCHANJELOV
sviatok

18:15
Vígľaš

*

† Anna Kohútová (1. výročie)

Sobota
30.9.2023

8:00
Zvolenská Slatina

ZS
35

† manžel Milan a otec Karol

SV. HIERONYMA, KŇAZA A UČITEĽA CIRKVI
spomienka

Nedeľa
1.10.2023

8:00
Vígľaš

*

Za farnosť

DVATSIATA ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

9:30
Zvolenská Slatina

*

† Vladimír Kaštier (1. výročie)

PRÍLEŽITOSTNÉ OZNAMY

Zapisujem úmysly sv. omší do poradia. Na dátum zapisujem iba:
- prvé výročie úmrtia;
- životné jubilea.

Medzi 17.-28. septembrom 2023 som odcestovaný. V prípade potreby zaopatrenia, alebo pohrebu ma zastupuje dp. Mgr. Marek Moravčík, farár z Očovej (t.č. 0908 893 217).

Farský úrad má od začiatku septembra nové tel. číslo 0909 250 436. Pôvodne tel. číslo bude funkčné do konca mesiaca september.

Z dôvodu vysokých nákladov na vykurovanie budovy fary je potrebná výmena pôvodných okien. Cieľom je zamedziť úniku tepla z jednotlivých priestorov. Túto rekonštrukciu máme v úmysle realizovať ešte tento rok. Jedná sa o finančne náročnú investíciu, preto vás chcem poprosiť, nakoľko je to z vašej strany možné, prispieť na tento účel. Nech Pán Boh odmení každý váš milodar.

 

Bankové spojenie:
IBAN: SK37 0900 0000 0000 7162 8890
BIC: GIBASKBX  

Kontakté údaje
Adresa: SNP 102/8, 962 01 Zvolenská Slatina
Telefón: 0909 250 436
E-mail: zvolenska.slatina@fara.sk