Farské oznamy 24. týždeň

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 24. cezročnom týždni 14.9. – 20.9.2015 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 14.9.2015 18:00 Zvolenská Slatina + manžel,  Ján + otec Ján Povýšenie svätého kríža (sv)   Utorok 15.9.2015 7:45 Vígľaš + Oľga Nosáľová, 1. výročie   Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska (sl) … Čítaj ďalej…

Novéna k Národnému pochodu za život (2.deň)

Krátka pro-life novéna Druhý DEŇ 12.9.2015 Za uznanie rodiny ako základnej jednotky spoločnosti Božie slovo hovorí: „Poponáhľali sa a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach.“ (Lk 2, 16) Litánie, ktoré sa prednášajú každý deň novény Pane zmiluj sa. Pane zmiluj sa. Kriste zmiluj sa. Kriste zmiluj sa. Pane zmiluj sa. Pane zmiluj sa. Boh, … Čítaj ďalej…

Novéna k Národnému pochodu za život (3.deň)

Krátka pro-life novéna Tretí DEŇ 13.9.2015 Za ochranu každého ľudského života Božie slovo hovorí: „Pán povedal Kainovi: „Kde je tvoj brat Ábel?“ On však odvetil: „Neviem. Či som ja strážca svojho brata?“„ (Gn 4, 9) Litánie, ktoré sa prednášajú každý deň novény Pane zmiluj sa. Pane zmiluj sa. Kriste zmiluj sa. Kriste zmiluj sa. Pane zmiluj sa. … Čítaj ďalej…

Novéna k Národnému pochodu za život (5.deň)

Krátka pro-life novéna Piaty DEŇ 15.9.2015 Za tých, ktorým je zverená verejná služba Božie slovo hovorí: „My silnejší sme povinní znášať slabosti slabých a nehľadať záľubu sami v sebe.“ (Rim 15, 1) Litánie, ktoré sa prednášajú každý deň novény Pane zmiluj sa. Pane zmiluj sa. Kriste zmiluj sa. Kriste zmiluj sa. Pane zmiluj sa. Pane zmiluj sa. … Čítaj ďalej…

Novéna k Národnému pochodu za život (7.deň)

Krátka pro-life novéna Siedmy DEŇ 17.9.2015 Za tých, ktorí najviac potrebujú odpustenie a uzdravenie Božie slovo hovorí: „v Ráme počuť vzdychanie, prehorký plač, Ráchel narieka nad svojimi deťmi, nedá sa potešiť nad deťmi, pretože ich niet.“ (Jer 31, 15) Litánie, ktoré sa prednášajú každý deň novény Pane zmiluj sa. Pane zmiluj sa. Kriste zmiluj sa. Kriste zmiluj … Čítaj ďalej…

Novéna k Národnému pochodu za život (8.deň)

Krátka pro-life novéna Ôsmy DEŇ 18.9.2015 Za tých, ktorí nedoceňujú význam staroby a utrpenia Božie slovo hovorí: „Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji podľa svojho slova.“ (Lk 2, 29) Litánie, ktoré sa prednášajú každý deň novény Pane zmiluj sa. Pane zmiluj sa. Kriste zmiluj sa. Kriste zmiluj sa. Pane zmiluj sa. Pane zmiluj sa. Boh, Otec … Čítaj ďalej…