Avízo Katolíckych novín č. 8

Duchovná obnova Katolícke noviny sa zameriavajú na dávanie dobrých rád. Zo sveta Rubrika mapuje najdôležitejšie okamihy apoštolskej návštevy Svätého Otca Františka v Mexiku. Téma Predstavuje život a dielo americkej lekárky, anesteziologičky Virginie Apgarovej. Listáreň Odpovedá na otázku, za akých podmienok si môže vziať slobodný muž rozvedenú ženu, aby mohli prijať sviatosť manželstva a žiť kresťanským životom. Misie Opisujú … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 2. pôstny týždeň

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 2. pôstnom týždni 22.2. – 28.2.2016 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 22.2.2016 17:00 Zvolenská Slatina + dcéra Pavla Katedra sv. Petra, apoštola (sv)   Utorok 23.2.2016 17:00 Vígľaš + starí rodičia Dorota, Pavlína, Štefan a Jozef Utorok po druhej pôstnej nedeli   Streda … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č. 7

Duchovná obnova Katolícke noviny sa zameriavajú na umelecký odkaz významného talianskeho maliara 15. storočia, blahoslaveného Fra Angelica. Zo sveta Rubrika mapuje apoštolskú cestu pápeža Františka v Mexiku. Téma Približuje skutočný príbeh grófa Mórica Beňovského, ktorý sa v mnohom líši od románovej či filmovej fikcie.   Reportáž týždňa Pozýva na návštevu českého pútnického miesta Křtiny. Téma Zaostruje … Čítaj ďalej…

Druhá katechéza prvoprijímajúcich detí

Druhá katechéza prvoprijímajúcich detí bude v stredu o 17:45 na fare vo Zvolenskej Slatine pre deti zo ZŠ Zvolenská Slatina a vo štvrtok o 17:45 v pastoračnom centre pod kostolom vo Vígľaši pre deti zo ZŠ vo Vígľaši. Je to stretnutie na jednu vyučovaciu hodinu teda na 45 min, do 18:30. Harmonogram stretávania sa detí bol pre jarným prázdniny upravený … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 1. pôstny týždeň

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 1. pôstnom týždni 15.2. – 21.2.2016 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 15.2.2016 17:00 Zvolenská Slatina + Július Valka, 8.výr. Pondelok po prvej pôstnej nedeli   Utorok 16.2.2016 17:00 Vígľaš + Štefan a Pavlína Utorok po prvej pôstnej nedeli   Streda 17.2.2016 17:00 Zvolenská … Čítaj ďalej…

Morálka

ZHRNUTIE DVADSTIATEJ ŠTVRTEJ PREDNÁŠKY          Boh vložil do ľudskej prirodzenosti túžbu po pravde. Človek má pravdu hľadať, aj podľa poznanej pravdy žiť. Dobré spolunažívanie vyžaduje vzájomnú dôveru, postavenú na pravdivom, priamom, čestnom a úprimnom postoji v rečiach i v skutkoch. Čnosť pravdivosti dáva druhým, čo im patrí. Rozpozná, kedy a ako pravdu oznámiť a kedy … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č. 6

Duchovná obnova Katolícke noviny sa zameriavajú na tajomstvo Ježiša Krista v tele a v Eucharistii. Téma Predstavuje Kostol Povýšenia Svätého kríža, ktorý dal meno obci Krížovany na východe Slovenska. Listáreň Vysvetľuje pôvod a význam slov „milosť“ a „milosrdenstvo“ najmä z biblického hľadiska. Rozhovor týždňa Katolícke noviny sa rozprávajú s lekárkou Beatou Mladosievičovou, medzinárodne uznávanou odborníčkou … Čítaj ďalej…

Pôstne obdobie

Prípravným obdobím pred Veľkou nocou je štyridsaťdňový pôst. Je formou pokánia nielen v kresťanstve, ale aj v iných náboženstvách. V Rímskokatolíckej cirkvi sa pôstna príprava na Veľkú noc začína tzv. Popolcovou stredou. Je to streda v siedmom týždni pred Veľkou nocou. Tento rok pripadá na 10. februára. V tento deň, ktorý je dňom prísneho pôstu … Čítaj ďalej…