Základné modlitby

Prežehnanie sa V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný, daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 2. týždeň cez rok

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 2. cezročnom týždni 18.1. – 24.1.2016 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 18.1.2016 17:00 Zvolenská Slatina + Peter   Féria   Utorok 19.1.2016 17:00 Vígľaš Za zdravie a BP pre rodinu   Féria   Streda 20.1.2016 17:00 Zvolenská Slatina + Štefan, Katarína, Ján, Paulína … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č.2

Z domova Vo štvrtok 7. januára zomrel po vážnej chorobe salezián Anton Srholec. Známy bol vďaka svojim sociálnym a pastoračným aktivitám na pomoc chudobným. Z domova Slovensko privítalo relikvie sv. Terézie z Lisieux, ktoré budú až do 24. januára putovať po našej krajine. Duchovná obnova Katolícke noviny sa zameriavajú na kresťanskú radosť. Téma Predstavuje Spoločnosť … Čítaj ďalej…

Materiály na štúdium – Liturgia

ZHRNUTIE JEDENÁSTEJ PREDNÁŠKY           Cez liturgiu má Boží ľud účasť na Božích skutkoch. Kristus, náš Spasiteľ a Veľkňaz, pokračuje v Cirkvi prostredníctvom liturgie v diele nášho vykúpenia. Tak sa Cirkev stáva znakom spoločenstva medzi Bohom a ľuďmi v Kristovi. Slávením liturgie sa nevyčerpáva celé poslanie Cirkvi. Musí ho predchádzať ohlasovanie evanjelia, viera a vnútorné obrátenie. … Čítaj ďalej…

Materiály na štúdium – Vierouka

ZHRNUTIE DEVIATEJ PREDNÁŠKY          Pevne veríme a s nádejou očakávame, že po smrti vstúpime do večného života, ktorého bude účastná nielen nesmrteľná duša, ale aj smrteľné telo, pretože na konci čias bude vzkriesené. Táto pravda bola vždy podstatnou súčasťou kresťanskej viery. V posledný deň dostaneme späť naše vlastné telo, ale premenené, podobné Ježišovmu oslávenému telu. … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 1. týždeň cez rok

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 1. cezročnom týždni 11.1. – 17.1.2016 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 11.1.2016 17:00 Zvolenská Slatina Za zdravie a BP pre Antona a Ondreja   Féria   Utorok 12.1.2016 17:00 Vígľaš + Mária Výbohová 1.výr.   Féria   Streda 13.1.2016 17:00 Zvolenská Slatina Za zdravie … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č.1

Duchovná obnova Pri príležitosti sviatku Krstu Krista Pána sa zameriava na Ježišov a náš krst. Téma Mapuje najdôležitejšie udalosti roka 2015 pre Cirkev vo svete a na Slovensku. Téma Približuje históriu a význam eucharistických kongresov. Rozhovor týždňa Rubrika prináša rozhovor so známym internistom a kardiológom Andrejom Dukátom. Rozhovor Katolícke noviny sa rozprávajú s kňazom Brankom … Čítaj ďalej…

Úplné odpustky k sviatku Zjavenia Pána

V stredu slávime slávnosť a prikázaný sviatok Zjavenie Pána. Z titulu Roku zasväteného života je možné získať práve tento deň úplne odpustky na základe dekrétu Apoštolskej penitenciárie. Banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec na základe tohoto dekrétu vyhlásil, že veriaci Banskobystrickej diecézy môžu získať úplné odpustky pri zachovaní obvyklých podmienok (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel … Čítaj ďalej…