Avízo Katolíckych novín č.15

Z domova Slovensko sa 6. apríla vo Zvolene rozlúčilo s jednou z najväčších osobností našej Cirkvi aj Rehole dominikánov Akvinasom Jurajom Gaburom OP. Duchovná obnova Zameriava sa na pašie ako vášnivé utrpenie. Reportáž týždňa Katolícke noviny predstavujú farnosť Cífer. Téma Prináša inšpirujúci príklad prijatia bolesti, ktorý nám zanechal český dominikán Patrik František Kužela. Jubileum KN … Čítaj ďalej…

Veľkonočné spovedanie v dekanáte Detva 2019

Nedeľa 7.4.2019 13:45 – 14:30 Farnosť Očová Filiálka Dúbravy 15:00 – 16:00 Farnosť Zvolenská Slatina Filiálka Vígľaš Štvrtok 10.4.2019 16:00 – 17:00 Farnosť Vígľašská Huta – Kalinka Piatok 11.4.2019 18:30 – 19:30 Farnosť Stožok Sobota 12.4.2019 10:00 – 11:30 Farnosť Hriňová 13:00 – 14:00 Farnosť Detvianska Huta a filiálka Látky 15:00 – 16:30 Farnosť Kriváň a filiálka … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 5. pôstny týždeň

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 5. pôstnom týždni rok C 8.4 – 14.4.2019 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 8.4.2019 18:00 Zvolenská Slatina Za zdravie a BP pre Janku k životnému jubileu 35 rokov Pondelok po 5. pôstnej nedeli Utorok 9.4.2019 18:00 Vígľaš + Juraj, Jozef, Anna a Elena Utorok po … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č.14

Duchovná obnova Venuje sa problematike manželskej nevery. Rozhovor Rubrika prináša rozhovor s Miroslavom Sanigom pri príležitosti Svetového dňa vtáctva. Téma Približuje históriu vzniku Kúpeľov Nimnica. Z domova/ Téma týždňa Katolícke noviny prinášajú informácie z 88. valného zhromaždenia Spolku svätého Vojtecha, ktoré sa uskutočnilo 30. marca 2019 v Trnave. Približujú aj historické súvislosti vzniku SSV a … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 4. pôstny týždeň

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 4. pôstnom týždni rok C 1.4 – 7.4.2019 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 1.4.2019 18:00 Zvolenská Slatina + Martin a Marta + manžel Milan Pondelok po 4. pôstnej nedeli Utorok 2.4.2019 18:00 Vígľaš + Ondrej, Katarína, Pavel a syn Ondrej Lievajový Utorok po 4. … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č.13

Témy Katolícke noviny približujú dejiny pedagogiky. Zameriavajú sa na to, ako vyzerala škola na slovenskom vidieku pred sto rokmi. Tiež prinášajú stručný prierez dejín historickej Trnavskej univerzity. Reportáž týždňa Rubrika pozýva na návštevu Katolíckej spojenej školy svätého Mikuláša v Prešove. Rozhovor Prezident Slovenskej komory učiteľov Vladimír Crmoman rozpráva o súčasnej situácii slovenských pedagógov. Duchovná obnova … Čítaj ďalej…

Oznam Biskupského úradu v Banskej Bystrici o presune seminára v Badíne

Drahí veriaci – bratia a sestry! Vzhľadom na nízky počet našich seminaristov a znižujúce sa finančné dotácie z univerzity, budú naši badínski seminaristi od akademického r. 2019/2020 študovať a formovať sa na kňazskú vysviacku v kňazskom seminári v Nitre.  Do r. 2002 bola prevádzka nášho kňazského seminára plne financovaná zo štátneho rozpočtu. Ale po zákonnej úprave financovania … Čítaj ďalej…