Farské oznamy 29. týždeň cez rok B

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 29. cezročnom týždni rok B 22.10. – 28.10.2018 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 22.10.2018 18:00 Zvolenská Slatina + Ján a Anna a rodičia Sv. Jána Pavla II., pápeža (ľs)  Utorok 23.10.2018 17:00 Zvolenská Slatina + Jozef Tatarka  Utorok 29. týždňa cez rok 18:00 … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č. 42

Téma týždňa Zameriava sa na 40. výročie zvolenia prvého slovanského pápeža – Jána Pavla II. Téma Približuje osobnosť Pavla VI., ktorého v nedeľu 14. októbra pápež František vyhlásil za svätého. Duchovná obnova Katolícke noviny predstavujú Máriino fiat ako slovo, ktoré zmenilo a tvorí dejiny. Reportáž Pozýva na návštevu ružencovej záhrady vo Vyšnej Šebastovej pri Prešove. … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 28. týždeň cez rok B

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 28. cezročnom týždni rok B 15.10. – 21.10.2018 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 15.10.2018 18:00 Zvolenská Slatina Poďakovanie za 70 rokov života Zuzana Šlobárovej Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi (sp) Utorok 16.10.2018 18:00 Vígľaš Poďakovanie za 65 rokov života … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č. 41

Téma týždňa Ponúka reportáž zo zariadenia pre seniorov Promeritae quieti svätého Svorada v Nitre a rozhovor s lekárom geriatrom Štefanom Krajčíkom. Vatikán Katolícke noviny mapujú otvorenie generálneho zhromaždenia Synody biskupov, ktoré sa uskutočnilo 3. októbra svätou omšou na Námestí Svätého Petra vo Vatikáne. Téma: Mladí, viera a rozlišovanie povolania. Duchovná obnova Katolícke noviny sa zameriavajú … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 27. týždeň cez rok B

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 27. cezročnom týždni rok B 8.10. – 14.10.2018 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok  Pondelok 8.10.2018 17:00 Vígľaš Poďakovanie za 35 rokov manželstva Františka a Zuzany  Pondelok 27. týždňa cez rok 18:00 Zvolenská Slatina + Ondrej a Zuzana Utorok 9.10.2018 18:00 Vígľaš + rodičia … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č. 40

Téma týždňa Predstavuje rímskokatolícku farnosť Ružencovej Panny Márie v Obišovciach, ktorá každoročne zažíva 7. októbra odpustovú slávnosť. Duchovná obnova Katolícke noviny sa zameriavajú na sviatok svätého Františka z Assisi a jeho prechod z pozemského putovania do nebeskej vlasti. Apoštolská cesta Rubrika mapuje najdôležitejšie okamihy apoštolskej návštevy pápeža Františka v Pobaltí. Rozhovor Katolícke noviny približujú život … Čítaj ďalej…

Prisľúbenia Panny Márie tým, ktorí sa modlia ruženec

V mesiaci október môžu získať úplné odpustny tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. Na získanie odpustkov sa stanovuje: 1. Stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov 2. k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách 3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku. (Enchiridion … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 26. týždeň cez rok B

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 26. cezročnom týždni rok B 1.10. – 7.10.2018 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 1.10.2018 18:00 Zvolenská Slatina + rodičia Krahulcoví Michal a Magdaléna a bratia Milan a Peter Sv. Terézie z Lisieux, Panny a učiteľky Cirkvi (sp) Utorok 2.10.2018 18:00 Vígľaš + rodičia Štefan a Mária, Martin … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č. 39

Duchovná obnova Katolícke noviny sa zameriavajú na Titusa Zemana a Annu Kolesárovú, ktorí dokazujú, že štafeta svätosti v našom národe pokračuje. Téma Rubrika prináša rozhovor s františkánskym kňazom Silvestrom Michalom Poliakom o pastorácii nepočujúcich. Téma Predstavuje Spoločenstvo Misia Máriina, ktoré vzišlo z iniciatívy manželov Viktora a Márie Bezákovcov ako misia ohlasujúca Božie kráľovstvo podľa potrieb … Čítaj ďalej…

Svätých Michal, Gabriel a Rafael, archanjeli

Svätý archanjel Michal Svätý Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý archanjel Gabriel Anjel Vtelenia, verný … Čítaj ďalej…