Avízo Katolíckych novín č.39

TRADIČNÉ NOVINY SÚČASNÉHO KRESŤANA Rok zasväteného života Rubrika predstavuje Misijné sestry Kráľovnej apoštolov, u nás známe aj ako „indické sestry“. Téma Prináša svedectvá rehoľníčok, ktoré zažili Akciu R, akciu komunistického režimu v bývalej ČSSR zameranú na likvidáciu ženských kláštorov. Téma Ponúka reportáž z práce dobrovoľníkov v rozvojových krajinách. Fotoreportáž týždňa Prostrednítvom fotografií ukazuje zručnosť umeleckých remeselníkov pri príležitosti … Čítaj ďalej…

Kántrové dni

Nasledujúci týždeň v stredu, piatok a sobotu sú jesenné kántrové dni. Ich obsahom je poďakovanie za úrodu. V piatok budeme Bohu ďakovať za všetky dobrodenia, ktoré nám tento rok na úrode požehnal. Budúcu nedeľu poďakujeme za úrodu osobitným spôsobom, preto si prineste na sv. omšu aspoň symbolicky časť svojej úrody, za ktorú budeme Bohu pri sv. omši ďakovať. … Čítaj ďalej…

Hody vo Zvolenskej Slatine a uctenie relikvii svätých

V nedeľu 13.9.2015 o 9:30 bude vo Zvolenskej Slatine hodová sv. omša k titulu kostola „Povýšenie sv. Kríža“, po ktorej si budú môcť veriaci uctiť relikvie svätých. Všetci ste srdečne pozvaní.  V kresťanstve máme v úcte ostatky sv. kríža Pána Ježiša, plátno, do ktorého bol po smrti zabalený a pod. Nie je to však len úcta k predmetom, ale k samotnej … Čítaj ďalej…

Pastiersky list k Národnému pochodu za život 2015

Drahí bratia a sestry! Ak pozorne a súvisle počúvame všetky čítania dnešnej nedele – čiže slová Knihy proroka Izaiáša, výzvy žalmistu, Jakubov list a napokon Markovo evanjelium – všimneme si ich spoločného menovateľa: všetky spomínajú ľudskú schopnosť vidieť a počuť. V prvom čítaní prorok sľubuje, že oči slepých a uši hluchých sa otvoria a že … Čítaj ďalej…

Odpustky v deň patrocínia kostola (hody)

Podľa starobylej obyčaje sa kostol zasväcuje Bohu zvláštnou liturgiou, pri ktorej sa určuje aj titul kostola – patrón, alebo tajomstvo viery, pod ktorého zvláštnu ochranu sa týmto spôsobom kostol dostáva. Na znak toho, že chrám je určený na slávenie liturgie a stáva sa zvláštnym Božím vlastníctvom, ho pri konsekrácii biskup pomaže na viacerých miestach svätou … Čítaj ďalej…

Detské sv. omše

Cez školský rok budú bývať v našej farnosti detské sv. omše na ktorých budú spievať deti. Budú sa striedať raz vo Zvolenskej Slatine a druhý krát vo Vígľaši. Prvá detská sv. omša bude budúcu nedeľu 6.9.2015 o 10:30 vo Vígľaši. Pozývame všetky deti farnosti do týchto detských spevokolov. Kontaktovať môžete pre Zvolenskú Slatinu Žofiu Petrincovú 0908 896 859 a pre Vígľaš Marcelu … Čítaj ďalej…

Odpust vo Vígľaši a uctenie relikvii svätých

V nedeľu 6.9.2015 o 10:30 bude vo Vígľaši hodová sv. omša k titulu Narodenia Panny Márie, po ktorej si budú môcť veriaci uctiť relikvie svätých. Všetci ste srdečne pozvaní.  V kresťanstve máme v úcte ostatky sv. kríža Pána Ježiša, plátno, do ktorého bol po smrti zabalený a pod. Nie je to však len úcta k predmetom, ale k samotnej … Čítaj ďalej…

Veni Sancte na začiatku školského roku 2015/2016

V nedeľu 30.9.2015 budeme pri  sv. omšiach vo Vígľaši (7:45) a vo Zvolenskej Slatine (9:30) prosiť o nasledujúci školský rok. Budeme spoločne vzývať Ducha Svätého pre všetkých žiakov a učiteľov. Všetci ste srdečne pozvaní. Keď som potom začal hovoriť, zostúpil na nich Duch Svätý, tak ako na začiatku na nás.   Duchu Svätý, príď z neba a vyšli nám zo … Čítaj ďalej…

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš podporujú Národný pochod za život

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš podporuje Národný pochod za život, ktorý sa uskutoční 20.9.2015 v Bratislave. Na prvú nedeľu v mesiaci september 6.9.2015 bude vo farnosti a filiálke prvonedeľná adorácia za Pochod za život. Taktiež budeme pridávať tento úmysel pri každodennej modlitbe ruženca pred sv. omšou. Pozývame vás k modlitbovej podpore Národného pochodu za život Chceme … Čítaj ďalej…