Hodnotenie birmovancov

     Test č.1   Test č.2   Jana Ďuricová  71%  100%   Bianka Hodúľová  93%  86%   Romana Jarábeková  46%  50%   Nikola Kamenská  50%  64%   Patrik  Ľupták  50%  57%   Ľubica Matejová  64%  71%   Víktória  Šusteková  93%  93%   Radoslava Vajová  93%  71%   Gabriela Valkošáková  100%  100%   Benjamín Androvič  82% … Čítaj ďalej…