Avízo Katolíckych novín č. 45

Duchovná obnova Katolícke noviny sa zameriavajú na radostnú evanjeliovú chudobu. Téma týždňa Približuje stravovanie detí v školských jedálňach. Vatikán Rubrika ponúka hlavné myšlienky z posolstva Svätého Otca Františka k Svetovému dňu chudobných. Téma Venuje sa spoločenskej etikete na pohrebnom obrade. Téma Predstavuje jedinečné drevené chrámy v Karpatoch. Rozhovor Rubrika ponúka rozhovor s duchovným sprievodcom pútnikov, … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č. 44

Rozhovor týždňa Katolícke noviny sa rozprávajú s teológom Markom Heczeiom z Teologickej fakulty Trnavskej univerzity o tom, kde končia naše duše po smrti. Téma Venuje sa téme trestu smrti. Téma Predstavuje zobrazenia Danteho Božskej komédie vo výtvarných dielach Dorého a Dalího. Listáreň Vysvetľuje, ako sa Cirkev stavia k sobášom v piatok, keď je piatok dňom … Čítaj ďalej…

Ako môžeme dušiam v očistci pomáhať?

Hlavne svätou omšou , ktorú nemôže nič nahradiť. 2. november je sviatkom všetkých verných zosnulých. Vtedy je kňazom dovolené slúžiť tri sv. omše za zomrelých. (Už Tertulián v 2. storočí spomínal aj výročné spomienkové bohoslužby.) Zmiernym utrpením . Každé utrpenie, či telesné alebo duševné, ktoré obetujeme za duše v očistci, im prináša veľkú úľavu. Ruženec je po … Čítaj ďalej…

Ekumenická pobožnosť vo Zvolenskej Slatine 2017

V stredu 1.11.2017 máme slávnosť a prikázaný sviatok Všetkých svätých. Práve v tento deň v minulosti bývali v našej obci ekumenické pobožnosti s bratmi evanjelikmi. Po dohode s evanjelickým pánom farárom Branislavom Kováčom a v spolupráci s obecným úradom vo Zvolenskej Slatine budeme pokračovať v tejto tradícii. V stredu 1.11.2017 sa budeme katolíci a evanjelici spolu modliť v katolíckom kostole zo začiatkom o 10:30. Po ekumenickej pobožnosti spolu prejdeme na obecný … Čítaj ďalej…

Odpustky pre duše v očistci

V stredu (1.11.) a celú nasledujúcu oktávu je možnosť získať úplné odpustky, ktoré môžu byť pripočítané iba dušiam v očistci. Potrebné je: Odpustky 1.11. – 2.11.2017 – Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých (2.11.) nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č. 43

Duchovná obnova Predstavuje ruženec ako modlitbu nielen pre ženy, ale aj pre mužov. Téma týždňa Katolícke noviny sa zameriavajú na povolanie katechétov, ktorí svedčia deťom o Bohu i napriek prekážkam. Téma Venuje sa téme opatrovateľstva, ktoré je predovšetkým službou. Téma Približuje slávenie Roka svätého Martina v Bratislavskej arcidiecéze a Spišskej diecéze, ktoré si pripomínajú dve … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č. 42

Duchovná obnova Katolícke noviny sa zameriavajú na pokrm večného života a nato, že sme pozvaní sýtiť našich bratov a sestry obetavou láskou. Reportáž týždňa Približuje prežívanie kresťanstva v Južnej Kórei. Reportáž Rubrika prináša reportáž z košickej farnosti Svätej rodiny na sídlisku Furča. Téma Spomína na Máriu Bellovú, prvú Slovenku – lekárku, ktorá zasvätila svoj život … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č. 41

Duchovná obnova Katolícke noviny sa venujú fatimskému posolstvu, ktoré nám Božia Matka odovzdala a Kristova Cirkev predostrela. Posolstvo nás vyzýva na to, aby sme robili úprimné a konkrétne pokánie. Téma týždňa Približujú slnečný zázrak, ktorý sa udial pred 100 rokmi, 13. októbra 1917, neďaleko Fatimy a venuje sa histórii sochy Panny Márie Fatimskej, ktorá je … Čítaj ďalej…