Farské oznamy 18. týždeň cez rok B

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 18. cezročnom týždni rok B 2.8. – 8.8.2021 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 2.8.2020 Sv. omša nebude   Pondelok 18. týždňa cez rok Utorok 3.8.2020 Sv. omša nebude   Utorok 18. týždňa cez rok Streda 4.8.2020 Sv. omša nebude   Sv. Jána … Čítaj ďalej…

KÁZEŇ: 17. nedeľa cez rok B

Audio kázeň na 17. nedeľu cez rok B Jn 6,1-15 Ježiš odišiel na druhý breh Galilejského čiže Tiberiadského mora. Šlo za ním veľké množstvo ľudí, lebo videli znamenia, ktoré robil na chorých. Ježiš vystúpil na vrch a tam si sadol so svojimi učeníkmi. Blízko boli židovské sviatky Veľkej noci. Keď Ježiš zdvihol oči a videl, že k nemu … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 17. týždeň cez rok B

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 17. cezročnom týždni rok B 26.7. – 1.8.2021 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 26.7.2020 Sv. omša nebude   Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie (sp) Utorok 27.7.2020 Sv. omša nebude   Sv. Gorazda a spol. (sp) Streda 28.7.2020 Sv. omša nebude   Streda … Čítaj ďalej…

Encyklika pápeža Františka: Lumen fidei

Encyklika pápeža Františka   Lumen fidei         biskupom, kňazom a diakonom, zasväteným osobám a veriacim laikom o viere   1. SVETLO VIERY: týmto výrazom cirkevná tradícia označovala veľký dar, ktorý nám priniesol Ježiš a ktorý sa v Jánovom evanjeliu predstavuje takto: „Ja som prišiel na svet ako svetlo, aby nik, kto verí … Čítaj ďalej…

PASTIERSKY LIST: Pri príležitosti návštevy Svätého Otca Františka na Slovensku

Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;  taká, ktorá by nás potešila, povzbudila, spojila naprieč celou spoločnosťou? V týchto dňoch takáto správa prišla: Svätý Otec František sa chystá na návštevu Slovenska. Prijal … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 16. týždeň cez rok B

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 16. cezročnom týždni rok B 19.7. – 25.7.2021 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 19.7.2020 18:00 Zvolenská Slatina Za obrátenie Adriany, Franka a Frederiky k Bohu Pondelok 16. týždňa cez rok Utorok 20.7.2020 18:00 Vígľaš Poďakovanie za ochranu pri nehode autobusu na ceste do tábora … Čítaj ďalej…

KÁZEŇ: 15. nedeľa cez rok B

Audio kázeň na 15. nedeľu cez rok B Mk 6,7-13 Ježiš zvolal Dvanástich a začal ich posielať po dvoch. Dal im moc nad nečistými duchmi a prikázal im, aby si okrem palice nebrali na cestu nič: ani chlieb ani kapsu ani peniaze do opaska, ale aby sa obuli do sandálov a neobliekali si dvoje šiat. A povedal im: „Keď … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 15. týždeň cez rok B

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 15. cezročnom týždni rok B 12.7. – 18.7.2021 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 12.7.2020 18:00 Zvolenská Slatina + Štefan Kurčík Pondelok 15. týždňa cez rok Utorok 13.7.2020 18:00 Vígľaš + Ondrej a Marta a vnuk Vladimír Utorok 15. týždňa cez rok Streda 14.7.2020 18:00 … Čítaj ďalej…

KÁZEŇ: Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov

Audio kázeň na slávnosť sv. Cyrila a Metoda  Mt 28,16-20 Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 14. týždeň cez rok B

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 14. cezročnom týždni rok B 5.7. – 11.7.2021 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok  Pondelok 5.7.2020 8:00 Vígľaš Na úmysel celebranta  Sv. Cyrila a Metoda, Slovanských vierozvestov (sl) 9:30 Zvolenská Slatina Za živých a zosnulých členov ruže č.4 vo Zvolenskej Slatine Utorok 6.7.2020 18:00 Vígľaš Za … Čítaj ďalej…

KÁZEŇ: Sv. Petra a Pavla, apoštolov

Audio kázeň na sviatok Petra a Pavla Mt 16, 13-19 Keď Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov: „Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“ Oni vraveli: „Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov.“ „A za koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich. Odpovedal Šimon Peter: „Ty … Čítaj ďalej…

KÁZEŇ: 13. nedeľa cez rok B

Audio kázeňa na 13. nedeľu cez rok B Mk 5,21-43 Keď sa Ježiš znova preplavil loďou na druhý breh, zišiel sa k nemu veľký zástup a bol pri mori. Tu prišiel jeden z predstavených synagógy menom Jairus a len čo ho zazrel, padol mu k nohám a veľmi ho prosil: „Dcérka mi umiera. Poď, vlož na ňu ruky, aby ozdravela a žila.“ … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 13. týždeň cez rok B

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 13. cezročnom týždni rok B 28.6. – 4.7.2021 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 28.6.2020 18:00 Zvolenská Slatina + Ján, Emil, Júlia, Mária Kurčíkoví Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka (sp)  Utorok 29.6.2020 17:00 Zvolenská Slatina Za veriacich farnosti  Sv. Petra a Pavla, apoštolov (sl) 18:00 … Čítaj ďalej…