O pochode za život 2015

Chceme Slovensko… …kde pomáhame bezbranným, chorým a núdznym. Naše zákony a spoločnosť sú spravodlivé, chránia a pomáhajú všetkým, vrátane nenarodených detí a ich mám. Chránia život a dôstojnosť každého človeka od počatia po prirodzenú smrť, podporujú, ochraňujú a vyzdvihujú rodinu založenú manželstvom muža a ženy, kde sa vytvárajú najlepšie podmienky pre prijatie, ochranu a výchovu … Čítaj ďalej…

Organový festival 2015

III. ročník medzinárodného organového festivalu v Banskej Bystrici pri príležitosti 300. výročia posvätenia Katedrály sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici pod záštitou Mons. Mariana Chovanca, diecézneho banskobystrického biskupa a Jána Noska, primátora mesta Banská Bystrica