Sviečka za nenarodené deti

Fórum života organizuje s podporou a požehnaním otcov biskupov už trinásty ročník celoslovenskej kampane SVIEČKA ZA NENARODENÉ DETI. Cieľom kampane je pripomenúť si osud nenarodených detí, ktoré zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate. Spomienku na tieto deti je možné vyjadriť symbolicky večer 2. novembra v deň Pamiatky zosnulých zapálením sviečky a modlitbou alebo pietnym stíšením v kruhu rodiny. Túto kampaň … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č.44

Z domova V sobotu 24. októbra zomrel v Nitre vo veku 91 rokov kardinál Ján Chryzostom Korec, jedna z najvýraznejších osobností cirkvi i spoločnosti na Slovensku. Duchovná obnova Katolícke noviny sa zameriavajú na naše smerovanie tam, kde chóry svätých zvelebujú Boha. Spomienku na duše v očistci si pripomíname súbežne so sviatkom Všetkých svätých. Rok zasväteného života Predstavuje Kongregáciu Dcér Božskej lásky … Čítaj ďalej…

Ekumenická pobožnosť vo Zvolenskej Slatine

V nedeľu Všetkých Svätých (1.11.2015) po dohode s evanjelickým pánom farárom Kevickým obnovíme v našej farnosti ekumenické pobožnosti. Budeme sa spolu s evanjelikmi v evanjelickom kostole zo začiatkom o 10:30 spolu modliť. Po ekumenickej pobožnosti spolu prejdeme na obecný cintorín, kde budeme zo zástupcami obce pokračovať v pobožnosti. Všetci ste srdečne pozvaní. Plagát na stiahnutie  

Avízo Katolíckych novín č.43

Duchovná obnova Zameriava sa na spiritualitu svätého Jána Pavla II. Rok zasväteného života Rubrika približuje históriu a súčasnosť rehoľných sestier salvatoriánok. Téma Pozýva vybrať sa po stopách niektorých zruinovaných kláštorov. Téma týždňa Katolícke noviny si pripomínajú výročie Ostrihomského rituálu, ktorý obsahuje prvý tlačený liturgický text v slovenskom jazyku. Listáreň Odpovedá na otázku, s ktorým hriechom proti Desatoru súvisí … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č.42

Duchovná obnova Katolícke noviny sa venujú spiritualite svätej Terézie z Avily, ktorá sa vo svojich spisoch zameriava na rôzne stupne modlitby a opisuje ich. Rok zasväteného života Rubrika približuje históriu a súčasnosť rehoľného spoločenstva Školských bratov. Téma V súvislosti s misijnou nedeľou sa zameriava na pomoc misijných sestier, služobníc Ducha Svätého utečencom v susednom Rakúsku. Téma týždňa Prináša vzácne myšlienky … Čítaj ďalej…

Milión detí sa modlí ruženec

Pápežské dielo “Kirche in Not” pozýva zúčastniť sa na tejto modlitbovej iniciatíve. Jej myšlienka vznikla v roku 2005 u prícestného obrazu Panny Márie v Caracase, hlavnom meste Venezuely. Počas toho, ako sa deti spoločne pred týmto obrazom modlili ruženec, ženy, ktoré boli v blízkosti, zažili prítomnosť Nebeskej Matky. Nietoré si spomenuli na slová pátra Pia: … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č.41

Duchovná obnova Katolícke noviny sa zameriavajú na sviatok Ružencovej Panny Márie a s tým spojenú modlitbu posvätného ruženca. Rok zasväteného života Rubrika predstavuje kontemplatívny Rád sestier klarisiek kapucínok, ktoré žijú v kláštore Nepoškvrneného Srdca Panny Márie v Kopernici pri Kremnici. Téma Reaguje na súčasnú utečeneckú krízu v Európe vo vzťahu s historickými skúsenosťami a vo svetle kresťanskej morálky. Téma týždňa … Čítaj ďalej…

Modlitba k Svätej rodine za synodu

Ježiš, Mária a Jozef,  vo vás kontemplujeme žiaru pravej lásky, na vás sa s dôverou obraciame.  Svätá nazaretská rodina, urob aj z našich rodín miesta spoločenstva a večeradlá modlitby, opravdivé školy evanjelia a malé domáce cirkvi.  Svätá nazaretská rodina, nech sa viac v rodinách nezakusuje násilie, uzavretosť a rozdelenie: každému, kto bol zranený alebo pohoršený, nech sa čoskoro dostane útecha … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č.40

Apoštolská cesta Rubrika mapuje 10. apoštolskú cestu pápeža Františka na Kube a v USA a Svetové stretnutie rodín vo Filadelfii.   Duchovná obnova Katolícke noviny prinášajú zamyslenie o anjeloch.   Rok zasväteného života Predstavuje Kongregáciu sestier karmelitánok Dieťaťa Ježiša.   Téma Pozýva do pustovne sv. Mikuláša z Flüe v krásnom prostredí Štiavnických vrchov.   Fotoreportáž týždňa Mapuje stretnutie výhercov detskej … Čítaj ďalej…