Avízo Katolíckych novín č.49

Apoštolská cesta Rubrika mapuje apoštolskú cestu pápeža Františka v Afrike. Duchovná obnova Zameriava sa na ticho, v ktorom hovoríme Bohu svoje „áno“. Rok zasväteného života Rubrika predstavuje Spoločnosť dcér kresťanskej lásky svätého Vincenta de Paul – vincentky. Téma Spomína na slovenského básnika, prozaika a prekladateľa Janka Jesenského, ktorý zomrel pred sedemdesiatimi rokmi. Téma týždňa Približuje ďalšie zaujímavosti … Čítaj ďalej…

Stretnutie so sv. Mikulášom

V nedeľu 6.12. pripadá spomienka sv. Mikuláša, ktorá sa kvôli nedeli neslávi. Ale aj napriek tomu príde do našich kostolov vo Zvolenskej Slatine a vo Vígľaši sv. Mikuláš pozdraviť deti a určte im niečo dobré a sladké prinesie. Takže milé deti, všetky ste srdečne pozvané na stretnutie so sv. Mikulášom, ktoré bude v nedeľu po sv. omšiach.  

Koncert speváckeho zboru slovenských učiteliek „Ozvena“

V piatok po sv. omši vo Zvolenskej Slatine sa o 18:00 uskutoční adventný koncert Speváckeho zboru slovenských učiteliek Ozvena. Odznejú tieto piesne: P.I. Čajkovskij – Milosť mira J. Laburda : Exegi monumentum A. Vujic – Ave Maria B. Smetana – Západ slunce A. Dvořák – V přírode I. Hrušovský – Zahučali chladné vjetry P. Breiner – Svadobná … Čítaj ďalej…

Odpustky v deň slávnosti sv. Františka Xaverského

Vo štvrtok naša Banskobystrická diecéza slávi svojho patróna sv. Františka Xaverského. Z titulu Roku zasväteného života je možné získať práve tento deň úplne odpustky na základe dekrétu Apoštolskej penitenciárie. Banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec na základe tohoto dekrétu vyhlásil, že veriaci Banskobystrickej diecézy môžu získať úplné odpustky pri zachovaní obvyklých podmienok (sviatostná spoveď, sväté prijímanie … Čítaj ďalej…

Pastiersky list k Svätému roku milosrdenstva

Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska k mimoriadnemu Svätému roku milosrdenstva Drahí bratia a sestry, dnes začíname adventné obdobie, v ktorom sa duchovne pripravujeme na Pánov príchod. Tento rok má naša príprava výnimočný rozmer, lebo dňa 8. decembra sa začne Svätý rok milosrdenstva. Pred päťdesiatimi rokmi sa skončil Druhý vatikánsky koncil. Pri jeho otvorení naznačil pápež sv. … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č.48

Duchovná obnova Katolícke noviny sa zameriavajú na duchovné prežívanie nadchádzajúceho Adventného obdobia. Rok zasväteného života Rubrika predstavuje históriu a súčasnosť rehole uršulínok. Rozhovor Katolícke noviny sa rozprávajú so známym slovenským prekladateľom Jánom Švantnerom o knižnom diele Antoina de Saint-Exupéryho Citadela, ktoré vychádza v Spolku sv. Vojtecha. Téma týždňa Približuje históriu jubilejných rokov v Katolíckej cirkvi, ktoré sú možnosťou získať … Čítaj ďalej…

Požehnanie adventných vencov

Nasledujúca nedeľa je 1. adventná v roku „C“. Začína nový cirkevný rok. Na sv. omše si prineste adventné vence, ktoré vám požehnám.   História a symbolika Adventný veniec je súčasťou našich katolíckych tradícií. Avšak, skutočný pôvod nie je presne známy. Existujú zmienky o tom, že predkresťanské germánske národy počas chladných a tmavých decembrových dní pomocou venca so zapálenými … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č.47

Duchovná obnova Katolícke noviny približujú históriu slávnosti Krista Kráľa Rok zasväteného života Rubrika predstavuje Kongregáciu sestier Matky Božieho milosrdenstva. Téma Približuje komunitu slovenských katolíkov v Dubaji. Téma týždňa Ponúka portrét svetoznámeho tenoristu Josého Curu. Listáreň Prináša rozhovor s hovorcom Konferencie biskupov Slovenska, katolíckym kňazom Martinom Kramarom.   Využite najrýchlejšiu objednávku na www.katolickenoviny.sk

Nedeľa Krista Kráľa – odpustky

Nasledujúca nedeľa (22.11.) sa nazýva aj nedeľa Krista Kráľa. V túto nedeľu je možné získať úplné odpustky, ak sa zúčastníme pre vyloženou Oltárnou Sviatosťou verejného recitovania modlitby „Ježišu, vykupiteľ ľudského pokolenia.“ Taktiež je k odpustkom potrebné splniť tradičné podmienky ako sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitbu na úmysel sv. otca. Okrem toho ako vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k … Čítaj ďalej…