Avízo Katolíckych novín č. 4

Apoštolská cesta Katolícke noviny mapujú 22. zahraničnú apoštolskú cestu pápeža Františka v Čile a v Peru. Rozhovor týždňa Katolícke noviny sa pri príležitosti Svetového dňa pomoci malomocným rozprávajú s lekárom Vladimírom Krčmérym. Téma Zameriava sa na osmičkové roky v našich dejinách. Duchovná obnova Venuje sa téme obrátenia ako osobnej cesty človeka k svätosti. Mladým Približuje … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 3. týždeň cez rok B

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 3. cezročnom týždni rok B 22.1. – 28.1.2018 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 22.1.2018 17:00 Zvolenská Slatina + rodičia Štefan a Zuzana Pondelok 3. týždňa cez rok Utorok 23.1.2018 17:00 Vígľaš + rodičia Peter a Katarína Utorok 3. týždňa cez rok Streda … Čítaj ďalej…

Nicejsko-carihradské vyznanie viery

Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného. Verím v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi; Boha z Boha, Svetlo zo Svetla, pravého Boha z Boha pravého, splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom. Skrze neho bolo všetko stvorené. On pre nás … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č. 3

Duchovná obnova Katolícke noviny sa zameriavajú na to, aký význam má dnes heslo svätého Ignáca z Loyoly: Všetko na väčšiu česť a slávu Božiu. Rozhovor týždňa Rubrika prináša rozhovor s Danielom Arasom z Pápežskej univerzity Santa Croce v Ríme o médiách a komunikácii. Téma Ponúka rozhovor s výtvarníčkou Danielou Olejníkovou, ktorá je jednou z najvýraznejších … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 2. týždeň cez rok B

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 2. cezročnom týždni rok B 15.1. – 21.1.2018 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 15.1.2018 17:00 Zvolenská Slatina Poďakovanie za 45 rokov života Mariána Pondelok 2. týždňa cez rok Utorok 16.1.2018 17:00 Vígľaš Prosba o šťastnú operáciu Nadeždy Utorok 2. týždňa cez rok Streda … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č. 2

Duchovná obnova Katolícke noviny sa zameriavajú na tanec v živote veriaceho človeka. Téma týždňa Predstavuje príbeh Iránca Armina, ktorý prišiel do Rakúska v čase najväčšej utečeneckej krízy v roku 2015 a minulý rok prijal krst. Téma Približuje knihu Pápež Luciani. Kronika úmrtia od Stefanie Falascovej o pápežovi Jánovi Pavlovi I. Listáreň Vysvetľuje, prečo sa obraciame … Čítaj ďalej…