Farské oznamy 2.veľkonočný týždeň B

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 1. veľkonočnom týždni rok B 2.4. – 8.4.2018 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 9.4.2018 18:00 Zvolenská Slatina + rodičia Ondrej a Anna a starí rodičia Zvestovanie Pána (sl) Utorok 10.4.2018 18:00 Vígľaš + Jozef Utorok po 2. veľkonočnej nedeli Streda 11.4.2018 18:00 Zvolenská … Čítaj ďalej…

Nedeľa Božieho milosrdenstva

Každý, kto si v nedeľu Božieho milosrdenstva pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole alebo v kaplnke nábožne uctí tento obraz a splní predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov (sv. Spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel sv. Otca) a pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím v Boha a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie … Čítaj ďalej…

Veľká noc – prameň nádeje (Pastiersky list)

(Pastiersky list Banskobystrickej diecézy) Drahí bratia a sestry, srdečne vás všetkých pozdravujem. Slávime Veľkú noc, oslavujeme Kristovo zmŕtvychvstanie – najväčšie kresťanské sviatky. Pán Ježiš, ktorého v piatok odsúdili, zbičovali, ukrižovali, prebodli kopiou a mŕtveho pochovali, ten vstal; sám vyšiel z hrobu živý, ako sme počuli v dnešnom evanjeliu. Ježiš nás svojou smrťou a zmŕtvychvstaním vykúpil: oslobodil svet od hriechu, zla          a smrti. … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 1. veľkonočný týždeň B

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 1. veľkonočnom týždni rok B 2.4. – 8.4.2018 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok  Pondelok 2.4.2018 8:00 Vígľaš + rodičia Zdechovanovi a súrodenci  Veľkonočný pondelok 9:30 Zvolenská Slatina   Utorok 3.4.2018 18:00 Vígľaš + Matúš, Anna, Ondrej a Matúš Veľkonočný utorok Streda 4.4.2018 18:00 … Čítaj ďalej…