Farské oznamy 30. týždeň

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 30. cezročnom týždni
26.10. – 1.11.2015

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
26.10.2015
18:00
Zvolenská Slatina
+ rodičia Andrej a Augustína  Féria
Utorok
27.10.2015
18:00
Vígľaš
+ Jozef Výboh  Féria
Streda
28.10.2015
18:00
Zvolenská Slatina
+ Ján Jablonka 20. výr. Sv. Šimona a Júdu, apoštolov (sv)
Štvrtok
29.10.2015
18:00
Vígľaš
+ manžel Ondrej

+ syn Ondrej a Ján

 Féria
Piatok
30.102015
18:00
Zvolenská Slatina
+ František a Amália Spodniakoví  Féria
Sobota
31.10.2015
8:00
Zvolenská Slatina
Za zdravie a Božiu pomoc pre Veroniku  Panna Márie v sobotu
Nedeľa

1.11.2015

7:45
Vígľaš
+ rodič 1.výr.   Všetkých svätých (sl)
9:00
Zvolenská Slatina
Za veriacich farnosti
10:30

Zvolenská Slatina

EKUMENICKÁ POBOŽNOSŤ

EVANJELICKÝ KOSTOL A CINTORÍN

 

 

 

 • Budúcu nedeľu máme slávnosť a prikázaný sviatok Všetkých svätých. Práve v tento deň v minulosti bývali v našej obci ekumenické pobožnosti s bratmi evanjelikmi. Po dohode s evanjelickým pánom farárom Kevickým obnovíme tieto ekumenické pobožnosti. Na budúcu nedeľu „Všetkých svätých“ sa budeme spolu katolíci a evanjelici v evanjelickom kostole zo začiatkom o 10:30 spolu modliť. Po ekumenickej pobožnosti spolu prejdeme na obecný cintorín, kde budeme zo zástupcami obce pokračovať v pobožnosti. Všetci ste srdečne pozvaní.
 • omše na budúcu nedeľu budú v zmenenom čase Vígľaš 7:45 a Zvolenská Slatina 9:00.
 • Budúcu nedeľu a celú nasledujúcu oktávu je možnosť získať úplné odpustky, ktoré môžu byť pripočítané iba dušiam v očistci. Potrebné je:
  1. Odpustky 1.11. – 2.11.2015 – Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci. Je potrebné splniť tri podmienky: sv. spoveď (krátko predtým alebo potom), sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitba na úmysel Sv. otca (stačí Otče náš, Zdravas a Sláva). Okrem toho ako vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa.
  2. Odpustky od 1.11. – 8.11.2015 – Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci,  raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky. Jedna sv. spoveď však stačí na všetky odpustky.
 • Budúca nedeľa je prvá v mesiaci november. Pravidelná prvonedeľná adorácia nebude, keďže v tento deň viacerí ľudia chcú chodiť na cintorín a modliť sa za svojich zosnulých.
 • Tak ako každý rok aj budúci rok 2016 bude v našej farnosti „Prvé sväté prijímanie“. Prihlášky si môžu zobrať v sakrestii kostola. Aby dieťa mohlo ísť na prvé sväté prijímanie musí chodiť na náboženstvo a v nedeľu a prikázané sviatky na sv. omše. (k tomu som deťom rozdával malý slovníček, kde si budú dávať potvrdzovať účasť na nedeľných sv. omšiach). Taktiež budú od nového roku bývať pravidelné stretnutia detí na fare, kde sa deti budú pripravovať. Ak s týmito podmienkami drahí rodičia súhlasíte, vypísanú a podpísanú prihlášku mi môžete odovzdať.
 • Po rozhovore s viacerými veriacimi, či už mladými, staršími ale aj deťmi a na ich prosbu budú bývať nedeľné sv. omše v zmenenom čase. (problém nastal, že niektorí chceli mať omše neskoršie a iní v starom čase). Keďže vyhovieť sa všetkým nedá, kompromis podľa môjho názoru by mohol byť, že sv. omša vo Vígľaši bude 8:30 a vo Zvolenskej Slatine o 10:00. Môžete sa mi k tomu osobne vyjadriť. Do platnosti nové časy sv. omši prídu až 22.11.2015.
 • Ekonomické oznamy:
  Zvonček a ofera: Zvolenská Slatina: 28 €, Vígľaš: 25,9  €. Zbierka z minulej nedele na misie bola 302€, bola odoslaná na účet biskupského úradu. Všetkým darcom srdečne Pán Boh zaplať.
  Bohuznámi na kostol a zo sv. omší  100€ 50€, 30€. Všetkým darcom srdečne Pán Boh zaplať.

Vígľaš –  nedeľné čítania Anna Rončáková – Peter Krajčovič

 

                                   Pavel Cerovský, administrátor

Vložiť komentár