Avízo Katolíckych novín č.42

Duchovná obnova

Katolícke noviny sa venujú spiritualite svätej Terézie z Avily, ktorá sa vo svojich spisoch zameriava na rôzne stupne modlitby a opisuje ich.

Rok zasväteného života

Rubrika približuje históriu a súčasnosť rehoľného spoločenstva Školských bratov.

Téma

V súvislosti s misijnou nedeľou sa zameriava na pomoc misijných sestier, služobníc Ducha Svätého utečencom v susednom Rakúsku.

Téma týždňa

Prináša vzácne myšlienky arcibiskupa José Rodrígueza Carballa, františkánskeho mnícha, sekretára Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.

Misie

Pozývajú na slávenie tohtoročného v poradí už 89. svetového dňa misií, ktoré pripadá na 18. októbra.

Vložiť komentár