Farské oznamy na 1. adventný týždeň rok A

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 1. adventnom týždni rok A
28.11. – 4.12.2022

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
28.11.2022
17:00
Zvolenská Slatina
+ rodičia Vojtech a Magdaléna a starí rod. z oboch strán Pondelok po 1. adventnej nedeli
Utorok
29.11.2022
17:00
Vígľaš
+ Mária a Dioniz a ich dcéra Mária Utorok po 1. adventnej nedeli       
Streda
30.11.2022
17:00
Zvolenská Slatina
Za zdravie a BP pre Vanesu a starých rodičov Sv. Ondreja, apoštola (sv)        
Štvrtok
1.11.2022
17:00
Vígľaš
Za zosnulých členov farnosti Štvrtok po 1. adventnej nedeli        
 Piatok
2.11.2022
17:00
Zvolenská Slatina
Na úmysel celebranta  Piatok po 1. adventnej nedeli   

Prvý piatok v mesiaci

18:15
Vígľaš
Za živých a zosnulých členov rodiny Melicherovej a Klembarovej
Sobota
3.11.2022
8:00
Zvolenská Slatina
+ Mária Očenášová, 1.výr. Sv. Františka Xaverského, kňaza (sv)            
 Nedeľa
4.11.2022
8:00
Vígľaš
Poďakovanie za 20 rokov života Martina  2. adventná nedeľa rok A
9:30
Zvolenská Slatina
Za veriacich farnosti
  • Aj tento školský rok 2022/23 bude prvé sv. prijímanie. Prihlášky si môžete zobrať v sakrestii kostola, na fare alebo stiahnuť z farskej stránky faraslatina.sk a vyplnené odovzdať mne. Ďalšie informácie budú podávané priebežne. 
  • Tento týždeň je prvý piatok mesiaca. Spovedať chorých budem v piatok tak ako býva zvykom doobeda. Spovedať v kostoloch budem pol hodinu pred sv. omšou a v piatok vo Vígľaši od 14:30 – 15:30 a vo Zvolenskej Slatine od 16:00 – 17:00. 
  • Budúca nedeľa je prvá nedeľa v mesiaci. Po sv. omšiach bude prvonedeľná Eucharistická pobožnosť. Taktiež bude prvonedeľná zbierka na potreby farnosti. Všetkým darcom úprimne Pán Boh zaplať. 
  • Zapisujem úmysly sv. omší na budúci polrok. Zatiaľ zapisujem iba prvé výročia úmrtia a životné jubileá. Zapísať si svoj úmysel môžete po sv. omši v sakrestii kostola alebo na fare. 
  • Spovedať chorých a nevládnych k Vianociam budem v utorok 13.12.2022 doobeda. Zapísať svojich chorých môžete do zoznamu v kostole vzadu na stolíku. 
  • Vianočná sv. spoveď bude v nedeľu 11.12.2022 medzi 15:00 a 16:00 v kostoloch vo Zvolenskej Slatine a vo Vígľaši. Prídu Všetci kňazi dekanátu. Všetci ste srdečne poznaný dobre sa vyspovedať. 
  • Každú stredu vo Zvolenskej Slatine a každý štvrtok vo Vígľaši sa budeme pred omšou modliť ruženec s úmyslom za ochranu farnosti pred zlom. Tak isto budú na tento úmysel obetovane aj prvopiatkové adorácie. Pobožnosti budem viesť ja ako správca farnosti. 
  • Dnes je zbierka na charitu. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.

 

  Pavel Cerovský, administrátor

Vložiť komentár