Farské oznamy 34. týždeň cez rok C

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 34. cezročnom týždni rok C
21.11. – 27.11.2022

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
21.11.2022
17:00
Zvolenská Slatina
+ Ján Ľalík, sestra Mária a rodičia Peter a Zuzana Obetovanie preblahoslavenej Panny Márie (sp)    
Utorok
22.11.2022
17:00
Vígľaš
+ rodičia Ondrej a Emília a ich syn Štefan a kmotor Ján Sv. Cecílie, panny a mučenice (sp)       
Streda
23.11.2022
17:00
Zvolenská Slatina
+ Magdaléna, 3. výr. a za zdravie a BP pre celú rodinu Streda 34. týždňa cez rok      
Štvrtok
24.11.2022
17:00
Vígľaš
Poďakovanie za 45 rokov života Petra a BP pre rodinu Jablonkovú Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spol. mučeníkov (sp)    
Piatok
25.11.2022
17:00
Zvolenská Slatina
Za živých a zosnulých členov ruže č.5 vo Zvolenskej Slatine Piatok 34. týždňa cez rok      
Sobota
26.11.2022
8:00
Zvolenská Slatina
Poďakovanie za 50 rokov manželstva Rudolfa a Marty Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu (ľs)            
 Nedeľa
27.11.2022
8:00
Vígľaš
Poďakovanie za 60 rokov života Jána  1. adventná nedeľa rok A
9:30
Zvolenská Slatina
Za veriacich farnosti
  • Dnes je Nedeľa Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme. Po sv. omšiach bude pred Najsvätejšou sviatosťou obnova zasvätenia Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
  • Aj tento školský rok 2022/23 bude prvé sv. prijímanie. Prihlášky si môžete zobrať v sakrestii kostola, na fare alebo stiahnuť z farskej stránky faraslatina.sk a vyplnené odovzdať mne. Ďalšie informácie budú podávané priebežne.
  • Každú stredu vo Zvolenskej Slatine a každý štvrtok vo Vígľaši sa budeme pred omšou modliť ruženec s úmyslom za ochranu farnosti pred zlom. Tak isto budú na tento úmysel obetovane aj prvopiatkové adorácie. Pobožnosti budem viesť ja ako správca farnosti.
  • Oznam pre birmovancov. Najbližšie katechézy budú v pondelok 21.11.2022 o 17:45 v kostole vo Vígľaši a v piatok 25.11.2022 o 17:45 v kostole vo Zvolenskej Slatine. Viac informácii ako aj zhrnutie katechéz nájdete na faraslatina.sk.
  • Zapisujem úmysly sv. omší na budúci polrok. Zatiaľ zapisujem iba prvé výročia úmrtia a životné jubileá. Zapísať si svoj úmysel môžete po sv. omši v sakrestii kostola alebo na fare.
  • Budúca nedeľa je prvý adventná nedeľa. Na sv. omšu si môžete priniesť svoje adventné vence, ktoré vám požehnám.
  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.

 

Pavel Cerovský, administrátor

Vložiť komentár