Farské oznamy 33. týždeň cez rok C

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 33. cezročnom týždni rok C
14.11. – 20.11.2022

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
14.11.2022
17:00
Zvolenská Slatina
+ rodičia Krahulcoví Michal a Magdaléna, Milan, Anna a Peter Pondelok 33. týždňa cez rok    
Utorok
15.11.2022
17:00
Vígľaš
Poďakovanie za 1. rok života Viktórie a za jej rodičov Utorok 33. týždňa cez rok       
Streda
16.11.2022
17:00
Zvolenská Slatina
Za zosnulých členov rodiny Kušnierikovej a Slovákovej Streda 33. týždňa cez rok      
Štvrtok
17.11.2022
8:00
Vígľaš
+ rodičia Štefan a Paulína a ich rodičia Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky (sp)    
Piatok
18.11.2022
Sv. omša nebude   Piatok 33. týždňa cez rok      
Sobota
19.11.2022
Sv. omša nebude   Sobota 33. týždňa cez rok            
 Nedeľa
20.11.2022
8:00
Vígľaš
Poďakovanie za 40 rokov života Kataríny a 45 rokov Vladimíra  34. nedeľa cez rok C

Nášho Pána Ježiša Krista,
Kráľa neba i zeme

9:30
Zvolenská Slatina
Za veriacich farnosti
  • V utorok je v kostole vo Zvolenskej Slatine predpísaná celodenná adorácia. Začne o 9:00 a ukončene bude o 16:30. Všetci ste srdečne pozvaní.
  • Každú stredu vo Zvolenskej Slatine a každý štvrtok vo Vígľaši sa budeme pred omšou modliť ruženec s úmyslom za ochranu farnosti pred zlom. Tak isto budú na tento úmysel obetovane aj prvopiatkové adorácie. Pobožnosti budem viesť ja ako správca farnosti.
  • Nasledujúca nedeľa je Nedeľa Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme. Po sv. omšiach bude pred Najsvätejšou sviatosťou obnova zasvätenia Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu.
  • Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na slávnosť Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
  • Zapisujem úmysly sv. omší na budúci polrok. Zatiaľ zapisujem iba prvé výročia úmrtia a životné jubileá. Zapísať si svoj úmysel môžete po sv. omši v sakrestii kostola alebo na fare.
  • Dnes je zbierka na seminár. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.

 

Pavel Cerovský, administrátor

Vložiť komentár