Farské oznamy 12. týždeň cez rok C

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 12. cezročnom týždni rok C
20.6. – 26.6.2022

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
20.6.2022
18:00
Zvolenská Slatina
+ Ján Ľalík a rodičia   Pondelok 12. týždňa cez rok
Utorok
21.6.2022
18:00
Vígľaš
+ Ondrej, Vilma a dcéra Anna Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka (sp)
Streda
22.6.2022
18:00
Zvolenská Slatina
+ Jozef Výboh, rodičia z oboch strán, sratí rodičia a Štefan a Anna Streda 12. týždňa cez rok
Štvrtok
23.6.2022
18:00
Vígľaš
+ rodičia Martin a Emília a brat Alojz Narodenie sv. Jána Krstiteľa (sl)
Piatok
24.6.2022
18:00
Zvolenská Slatina
Za zdravie a BP pre Jána, Pavla a Jána Pavla Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (sl)
Sobota
25.6.2022
8:00
Zvolenská Slatina
Za zdravie a BP pre Annu a Emila Kurčíkových Nepoškvrneného Srdca preblahoslavenej Panny Márie (sp)
 Nedeľa
26.6.2022
8:00
Vígľaš
Za veriacich farnosti  13. nedeľa cez rok C
9:30
Zvolenská Slatina
+ Ján, 1.výr.
  •  Keďže v tomto roku je slávnosť Narodenia svätého Jána Krstiteľa vo svojom vlastnom dni (24. júna 2022) hatená slávením slávnosti Nasvätejšieho Srdca Ježišovho, prekladá sa v tomto roku na 23. júna 2022. 
  • Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Najmilší Ježišu (Iesu dulcissime), predpísanú na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky
  • Už nezapisujem úmysly sv. omší na nasledujúci polrok. Termíny sú už plné.
  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na Dobročinné diela Svätého Otca. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.

 Pavel Cerovský, administrátor

Vložiť komentár