Farské oznamy 6. veľkonočný týždeň C

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 6. veľkonočnom týždni rok C
23.5. – 29.5.2022

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
23.5.2022
18:00
Zvolenská Slatina
+ Mária Ľalíková, 21. výr.   Pondelok po 6. veľkonočnej nedeli
Utorok
24.5.2022
18:00
Vígľaš
+ rodičia Rudolf a Anna, sestra Anna a starí rodičia z oboch strán a Ján Utorok po 6. veľkonočnej nedeli
Streda
25.5.2022
18:00
Zvolenská Slatina
+ Peter Kučera Streda po 6. veľkonočnej nedeli
 Štvrtok
26.5.2022
17:00
Zvolenská Slatina
+ Jaroslav Ľupták  Nanebovstúpenie Pána (sl)
18:00
Vígľaš
Za veriacich farnosti
Piatok
27.5.2022
18:00
Zvolenská Slatina
Poďakovanie za 50 rokov Jany a prosba za zdravie a PB pre rodinu
+ brat Ján, nedož. 50 rokov
Piatok po 6. veľkonočnej nedeli
Sobota
28.5.2022
8:00
Zvolenská Slatina
Za zdravie a PB pre Jána Sobota po 6. veľkonočnej nedeli
 Nedeľa
29.5.2022
8:00
Zvolenská Slatina
Poďakovanie za 50 rokov života Anton a Drahomíra  7. Veľkonočná nedeľa
Prvé sv. prijímanie vo Vígľaši
10:00
Vígľaš
Za veriacich farnosti
  •  Na budúcu nedeľu bude v kostole vo Vígľaši prvé sv. prijímanie. Sv. omša bude o 10:00. Modlite sa za týchto 8 detí, ktoré prvý krát príjmu Telo Kristovo do svojho života.
  • Prvé organizačné stretnutie birmovancov ohľadom priebehu a prípravy birmovky bude v piatok 27.5.2022 o 18:30 v kostole vo Zvolenskej Slatine. Účasť je nutná.
  • Zapisujem úmysly sv. omší na nasledujúci polrok, teda do konca decembra. Cely máj budem zapisovať iba prvé výročia a životné jubileá. Ostatné úmysly budem zapisovať od júna.
  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédia. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.

Pavel Cerovský, administrátor

Vložiť komentár