Farské oznamy 4. veľkonočný týždeň C

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 4. veľkonočnom týždni rok C
9.5. – 15.5.2022

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
9.5.2022
18:00
Zvolenská Slatina
+ manžel Peter a rodičia z oboch strán Pondelok po 4. veľkonočnej nedeli
Utorok
10.5.2022
18:00
Vígľaš
+ Pavel, Margita a dcéra Magdaléna, Ján a syn Ján Utorok po 4. veľkonočnej nedeli
Streda
11.5.2022
18:00
Zvolenská Slatina
+ rodičia Pavol a Eva
+ Ján, Anna a Juraj
Streda po 4. veľkonočnej nedeli
Štvrtok
12.5.2022
18:00
Vígľaš
+ Magdaléna a starí rodičia Pacigoví a Svoreňoví Štvrtok po 4. veľkonočnej nedeli
Piatok
13.5.2022
18:00
Zvolenská Slatina
+ Gizela a manžel Ladislav Preblahoslavenej Panny Márie Fatimskej (ľs)
Sobota
14.5.2022
8:00
Zvolenská Slatina
Za zdravie a BP pre Jozefínu a jej manžela Sv. Mateja, apoštola (sv)
 Nedeľa
15.5.2022
8:00
Vígľaš
Za veriacich farnosti  5. Veľkonočná nedeľa
9:30
Zvolenská Slatina
Poďakovanie za 85 rokov života Eleny Malatincovej
  •  Prvé organizačné stretnutie birmovancov ohľadom priebehu a prípravy birmovky bude v piatok 27.5.2022 o 18:30 v kostole vo Zvolenskej Slatine. Účasť je nutná. 
  • Zapisujem úmysly sv. omší na nasledujúci polrok, teda do konca decembra. Cely máj budem zapisovať iba prvé výročia a životné jubileá. Ostatné úmysly budem zapisovať od júna. 
  • Dnes je zbierka na kňazský seminár. Všetkým darcom Pán Boh zaplať.

Pavel Cerovský, administrátor

Vložiť komentár