Farské oznamy 3. veľkonočný týždeň C

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 3. veľkonočnom týždni rok C
2.5. – 8.5.2022

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
2.5.2022
18:00
Zvolenská Slatina
+ Marcela, 5. výr. Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi (sp)
Utorok
3.5.2022
18:00
Vígľaš
+ rodičia Záchenskí a Farbiakoví Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov (sv)
Streda
4.5.2022
18:00
Zvolenská Slatina
Poďakovanie za 47 rokov života Vladimíra Streda po 3. veľkonočnej nedeli
Štvrtok
5.5.2022
18:00
Vígľaš
+ Ján a Emília Budáčoví a rodičia z oboch strán Štvrtok po 3. veľkonočnej nedeli
 Piatok
6.5.2022
17:00
Zvolenská Slatina
+ Anna, 5. výr.  Prvý piatok v mesiaci
O najsvätejšom srdci Ježišovom
18:15
Vígľaš
Za živých a zosnulých členov ruže č.3 vo Vígľaši
Sobota
7.5.2022
8:00
Zvolenská Slatina
Na úmysel celebranta Sobota po 3. veľkonočnej nedeli
 Nedeľa
8.5.2022
8:00
Vígľaš
+ Juliana Ozanova, 1.výr.  4. Veľkonočná nedeľa
9:30
Zvolenská Slatina
Za veriacich farnosti
  • Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Po sv. omšiach bude prvonedeľná Eucharistická pobožnosť. Taktiež bude prvonedeľná zbierka na potreby farnosti. Všetkým darcom úprimne Pán Boh zaplať.
  • Tento týždeň je prvý piatok mesiaca. Spovedať chorých budem v piatok tak ako býva zvykom doobeda. Spovedať v kostoloch budem pol hodinu pred sv. omšou a v piatok vo Vígľaši od 14:30 – 15:30 a vo Zvolenskej Slatine od 16:00 – 17:00.
  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na kňazský seminár. Všetkým darcom Pán Boh zaplať.
  • Od pondelka zapisujem úmysly sv. omší na nasledujúci polrok, teda do konca decembra. Cely máj budem zapisovať iba prvé výročia a životné jubileá. Ostatné úmysly budem zapisovať od júna.

 

Pavel Cerovský, administrátor

Vložiť komentár