Farské oznamy 2. veľkonočný týždeň C

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 2. veľkonočnom týždni rok C
25.4. – 1.5.2022

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
25.4.2022
18:00
Zvolenská Slatina
+ Mária a Jozef Mudrák Sv. Marka, Evanjelistu, (sv)
Utorok
26.4.2022
18:00
Vígľaš
+ Emília Utorok po 2. veľkonočnej nedeli
Streda
27.4.2022
18:00
Zvolenská Slatina
+ Anton a Rozália a sestra Mária Streda po 2. veľkonočnej nedeli
Štvrtok
28.4.2022
18:00
Vígľaš
+ Ondrej, Matúš, Anna a Matúš Štvrtok po 2. veľkonočnej nedeli
Piatok
29.4.2022
18:00
Zvolenská Slatina
+ Margita Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi (sv)
Sobota
30.4.2022
8:00
Zvolenská Slatina
Na úmysel celebranta Sobota po 2. veľkonočnej nedeli
 Nedeľa
1.5.2022
8:00
Vígľaš
Za veriacich farnosti  3. Veľkonočná nedeľa
9:30
Zvolenská Slatina
+ brat Ján, 5.výr. a rodičia Balážoví
  •  V stredu je v kostole vo Zvolenskej Slatine predpísaná celodenná adorácia. Sviatosť bude k úcte a modlitbe vystavená od 8:30 do 18:00. Vzadu na stolíku je zoznam, do ktorého sa môžete zapísať, aby kostol neostal prázdny. 
  • Vyhlásenie KBS: „Drahí bratia a sestry, chceme vám poďakovať za pomoc ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine. Vážime si vašu obetavosť a ochotu. S radosťou vnímame veľké množstvo dobra, ktoré v tejto skúške prejavujete. Na Nedeľu Božieho milosrdenstva vás chceme povzbudiť, aby ste v konkrétnych prejavoch milosrdenstva voči našim bratom a sestrám vytrvali. Nenechajte sa nikým znechutiť, ani pomýliť. Boh nehľadí ako človek, nesúdi podľa logiky mocných tohto sveta, ale zhliada na úbohých a počuje hlas strápených. Ani my nestraťme súcit s trpiacimi a nezatvorme si pred nimi svoje srdcia. Pomáhajme naďalej, a to nielen materiálne, ale aj ľudsky, záujmom, prihovorením sa, prijatím utečencov do našich spoločenstiev. Buďme naozaj milosrdní ako je milosrdný náš Nebeský Otec. K tomu vám žehnajú a denne sa za vás modlia biskupi Slovenska.“ 
  • Sviatosť birmovania sa bude udeľovať vo farnosti Zvolenská Slatina na jar 2023. Príprava na birmovku začne na jar 2022 (presný termín bude upresnený). Kto ešte túto sviatosť neprijal, môže sa prostredníctvom prihlášky na ňu prihlásiť. Podmienkou je vek birmovanca v čase birmovky minimálne 13 rokov. 
  • Budúca nedeľa bude prvá v mesiaci. Po sv. omšiach bude prvonedeľná Eucharistická pobožnosť. Taktiež bude prvonedeľná zbierka na potreby farnosti. Všetkým darcom úprimne Pán Boh zaplať.

 

  Pavel Cerovský, administrátor

Vložiť komentár