Farské oznamy 34. týždeň cez rok B

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 34. cezročnom týždni rok B
22.11. – 28.11.2021

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
22.11.2021
17:00 – OTP
Zvolenská Slatina
+ Magdaléna, 2.výr.
+ starí rodičia
Sv. Cecílie, panny a mučenice (sp)
Utorok
23.11.2021
17:00 – OTP
Vígľaš
+ sestra Paulína, Júlia a synovci Peter a Tomáš Utorok 33. týždňa cez rok
Streda
24.11.2021
17:00 – OTP
Zvolenská Slatina
Poďakovanie za 46 rokov Miroslava a za zdravie a BP pre Máriu Sv. Ondreja Dung-Laka a spol., mučeníkov (sp)
Štvrtok
25.11.2021
17:00 – OTP
Vígľaš
+ Ondrej a Emília Štvrtok 33. týždňa cez rok
Piatok
26.11.2021
17:00 – OTP
Zvolenská Slatina
+ Anton Poduška a Matúš Piatok 33. týždňa cez rok
Sobota
27.11.2021
8:00 – OTP
Zvolenská Slatina
Poďakovane za 60 rokov manželstva Jána a Anny Panny Márie v sobotu
 Nedeľa
28.11.2021
7:00 – OP
Zvolenská Slatina
Za veriacich farnosti  1. adventná nedeľa C
8:00 – OP
Vígľaš
Na úmysel celebranta
9:30 – OTP
Zvolenská Slatina
+ manžel Milan a rodičia z oboch strán
  •  Budúcou nedeľou začína adventné obdobie a nový cirkevný rok. Vo sv. omšiach budem požehnávať adventné vence, ktoré si môžete priniesť do kostola. 
  • Zapisujem úmysly sv. omší na nasledujúc polrok. Zatiaľ zapisujem iba prvé výročia a životné jubileá. Ostatné úmysly zapisujem od 1.12.2021. 
  • Na budúcu nedeľu bude jesenná zbierka na charitu. Všetkým darcom Pán Boh zaplať. 
  • Kto sa dnes zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na slávnosť Krista Kráľa, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. 
  • Aj v našich kostoloch musíme urobiť covid obmedzenia. Kostol bude fungovať v obmedzeniach podľa rozpisu v OTP a v nedeľu bude jedna omša vo Zvolenskej Slatine a Vígľaši pre zaočkovaných v počte po 50 ľudí. Cez týždeň bude sv. omša pre tých, ktorí si nahlásili sv. omšu v počte pre 6 ľudí. Prosím tých, ktorí majú úmysel sv. omše, aby sa mi dopredu nahlásili, či na sv. omšu prídu. 
  • Od 3.11.2021 až do odvolania vydal diecézny biskup, Mons. Marián Chovanec, dišpenz o oslobodení od účasti na svätej omši pre tých veriacich, ktorí sú vo farnostiach, ktoré sa v rámci platného Covid automatu podľa okresov nachádzajú v 3. stupni ohrozenia (čierna farba). 

* 1. Pod “základom” sa pre potreby Covid Automatu myslia všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania.
* 2. Pod “OTP” sa pre potreby Covid Automatu myslia výlučne len osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní.
* 3. Pod “OP” sa pre potreby Covid Automatu myslia osoby, ktoré sú: – Kompletne zaočkované osoby po dobu 1 roka od ukončenia základnej očkovacej schémy. Osoby po prekonaní COVID-19 viac ako 180 dní + jedna dávka vakcíny (ak vakcína bola podaná do 180 dní od prekonania potvrdeného RT-PCR3) po dobu 1 roka od prekonania COVID-19 – Osoby po prekonaní COVID-19 potvrdeného RT-PCR2 nie staršom ako 180 dní – Deti mladšie ako 2 roky – Deti 2-12 rokov s testom (48h Ag, 72h PCR / LAMP)

 

Pavel Cerovský, administrátor

Vložiť komentár