Farské oznamy 32. týždeň cez rok B

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 32. cezročnom týždni rok B
8.11. – 14.11.2021

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
8.11.2021
17:00
Zvolenská Slatina
+ Margita Bariaková, 2.výr.
Zosnulý z rodiny Gondovej
Pondelok 32. týždňa cez rok
Utorok
9.11.2021
17:00
Vígľaš
+ Margita Výročie posviacky Lateránskej baziliky (sv)
Streda
10.11.2021
17:00
Zvolenská Slatina
+ manžel Ján a súrodenci Ondrej a Pavel Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi (sp)
Štvrtok
11.11.2021
17:00
Vígľaš
+ Ján a Mária
+ Július a Anna
Sv. Martina z Tours, biskupa (sp)
 Piatok
12.11.2021
17:00
Zvolenská Slatina
+ Pavel Kliment, 1.výr. Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka (sp)

 Výročie posviacky kostola vo Vígľaši (sl)

18:00
Vígľaš
+ Ján Alexander
Sobota
13.11.2021
8:00
Zvolenská Slatina
+ Alica Rettková, 1.výr. Panny Márie v sobotu
 Nedeľa
14.11.2021
8:00
Vígľaš
Za veriacich farnosti  33. nedeľa v cezročnom období rok B 
9:30
Zvolenská Slatina
+ Ondrej a Dušan, 1.výr.
+ rodičia a starí rod. z oboch strán
  • Od 3.11.2021 až do odvolania vydal diecézny biskup, Mons. Marián Chovanec, dišpenz o oslobodení od účasti na svätej omši pre tých veriacich, ktorí sú vo farnostiach, ktoré sa v rámci platného Covid automatu podľa okresov nachádzajú v 3. stupni ohrozenia (čierna farba).
  • Zapisujem úmysly sv. omší na nasledujúc polrok. Zatiaľ zapisujem iba prvé výročia a životné jubileá. Ostatné úmysly zapisujem od 1.12.2021.
  • Na budúcu nedeľu bude jesenná zbierka pre potreby kňazského seminára. Pre našu diecézu momentálne študuje 13 bohoslovcov.

 

Pavel Cerovský, administrátor

Vložiť komentár