Farské oznamy 28. týždeň cez rok B

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 28. cezročnom týždni rok B
11.10. – 17.10.2021

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
11.10.2021
18:00
Zvolenská Slatina
+ rodičia
+ Ján a súrodenci
Pondelok 28. týždňa cez rok
Utorok
12.10.2021
18:00
Vígľaš
Poďakovanie za 75 rokov života Anny Utorok 28. týždňa cez rok
Streda
13.10.2021
18:00
Zvolenská Slatina
Za zdravie a BP pre Ladislava a Janku Streda 28. týždňa cez rok
Štvrtok
14.10.2021
18:00
Vígľaš
+ Katarína, Juraj, synovia Ján a Pavel
+ Anna
Štvrtok 28. týždňa cez rok
Piatok
15.10.2021
18:00
Zvolenská Slatina
Poďakovanie za 20 rokov života Laury Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi (sp)
Sobota
16.10.2021
8:00
Zvolenská Slatina
Poďakovanie za 26 rokov života Filipa a zdravie s BP pre rodinu Panny Márie v sobotu
 Nedeľa
17.10.2021
8:00
Vígľaš
Poďakovanie za 50 rokov manželstva Jána a Anny  29. nedeľa v cezročnom období rok B 
9:30
Zvolenská Slatina
Za veriacich farnosti
  •  Budúca nedeľa je 29. cez rok a bude sa sláviť ako Misijná nedeľa. Túto nedeľu bude zbierka na misie. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať. 
  • Pre covid opatrenia musíme rodiť zoznam účastníkov na sv. omšiach. Preto pred každou omšou bude vzadu na stolíku krabica, do ktorej dáte papierik, na ktorý napíšete svoje meno a priezvisk a telefónne číslo. Po omši sa tento zoznam odloží a bude v prípade nutnosti k dispozícii patričným úradom.

 

 Pavel Cerovský, administrátor

Vložiť komentár