Farské oznamy 23. týždeň

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 23. cezročnom týždni
7.9. – 13.9.2015

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
7.9.2015
18:00
Zvolenská Slatina
+ členovia z rodiny Jombíkovej Sv. Košických mučeníkov – Marka, Melichara a Štefana, (sp)
Utorok
8.9.2015
18:00
Vígľaš
+ Pavel, Ján a rodičia  

Narodenie Panny Márie (sv)

Streda
9.9.2015
18:00
Zvolenská Slatina
Požehnanie pre rodinu  

Féria

Štvrtok
10.9.2015
18:00
Vígľaš
+ rodičia Ján a Emília

+ Silvia

 

Féria

Piatok
11.9.2015
18:00
Zvolenská Slatina
+ Katarína a Peter Hriň  

Féria

Sobota
12.9.2015
8:00
Zvolenská Slatina
+ Mária, Ondrej, Helena, Pavol Najsvätejšieho mena Panny Márie (ľs)

Nedeľa

13.9.2015
7:45
Vígľaš
Za veriacich farnosti  

 

24. nedeľa v cezročnom období

9:30
Zvolenská Slatina
+ Mária a Ondrej Kurčíkoví

Hody vo Zvolenskej Slatine

  • Kostol vo Zvolenskej Slatine si v pondelok 14.9. pripomína svojho patróna POVÝŠENIE SV. KRÍŽA. Patrocínium kostola oslávime spolu slávnostnou sv. omšou a to v nedeľu 13.9.2015 o 9:30. Preto prosím ženy, ktoré môžu, aby napiekli koláče na ktorých sa po sv. omši na spoločnom agapé pohostíme. Taktiež prosím tých, ktorí môžu, aby prišli na túto slávnosť v kroji.
  • Samotné slávenie patróna kostola sa nazýva aj odpust. Teda je možnosť získať úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby boli splnene tradične podmienky (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. otca) a návšteva kostola v deň slávnosti.
  • Hodová sv. omša bude obohatená vzácnou návštevou svätcov. Po sv. omši bude možnosť uctiť si relikvie svätých, ktoré budú v kostole po sv. omši vystavené.
  • Chcem poďakovať všetkým dobrodincom farnosti. Či už ženám, ktoré priniesli koláče alebo iné dobrodenia na faru, ale aj chlapom, ktorý pomohli pri kosení trávy okolo kostola, alebo pomáhajú s údržbou techniky na fare. Všetkým srdečne Pán Boh zaplať.
  • Ekonomické oznamy:
    Zvonček a ofera: Zvolenská Slatina: 134,6 €, Vígľaš: 89 €
    Bohuznámi na kostol a zo sv. omší 50€, 50€, 30€, 10€ a 1000€, Všetkým darcom srdečne Pán Boh zaplať.

 

Vígľaš –  nedeľné čítania Anna Virgulová – Jana Kamenská

  Pavel Cerovský, administrátor

Vložiť komentár