Farské oznamy 18. týždeň cez rok B

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 18. cezročnom týždni rok B
2.8. – 8.8.2021

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
2.8.2020
Sv. omša nebude   Pondelok 18. týždňa cez rok
Utorok
3.8.2020
Sv. omša nebude   Utorok 18. týždňa cez rok
Streda
4.8.2020
Sv. omša nebude   Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza (sp)
Štvrtok
5.8.2020
Sv. omša nebude   Štvrtok 18. týždňa cez rok
 Piatok
6.8.2021
17:00
Zvolenská Slatina
Poďakovanie za 60 rokov života Eleny  Premenenie Pána (sv)
18:15
Vígľaš
+ Emília Nosáľová, 1.výr.
Sobota
7.8.2021
8:00
Vígľaš
+ biskup Rudolf Baláž Panny Márie v sobotu
 Nedeľa
8.8.2021
8:00
Vígľaš
Za veriacich farnosti  19. nedeľa v cezročnom období rok B 
9:30
Zvolenská Slatina
+ Ján Kliment, 20. výr.
  •  Tento týždeň je prvý piatok mesiaca. Spovedať chorých budem v piatok tak ako býva zvykom doobeda. Spovedať v kostoloch budem pol hodinu pred sv. omšou a v piatok vo Vígľaši od 14:30 – 15:30 a vo Zvolenskej Slatine od 16:00 – 17:00.
  • PORCIUNKULOVÉ ODPUSTKY: augusta možno získať vo všetkých farských kostoloch, v bazilikách minor, v katedrálnych chrámoch a františkánskych kostoloch úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče náš) a Vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: svätú spoveď, sväté prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého Otca (napr. Otče náš, Zdravas’ a Sláva).

Pavel Cerovský, administrátor

Vložiť komentár