Farské oznamy 22. týždeň

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 22. cezročnom týždni
31.8. – 6.9.2015

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
31.8.2015
18:00
Zvolenská Slatina
Za zdravie a BP pre syna Jaroslava pri jubileu 50 rokov  

Féria

Utorok
1.9.2015
18:00
Vígľaš
+ Rozália, Ján, Vojtech  

Féria

Streda
2.9.2015
18:00
Zvolenská Slatina
Poďakovanie za 50 rokov života  

Féria

Štvrtok
3.9.2015
18:00
Vígľaš
+ rodičia Štefan a Magdaléna Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi (sp)
 

Piatok
4.9.2015

17:00
Zvolenská Slatina
+ Ján Maľa, 1. výročie  

 

Votívna sv. omša k Božskému srdcu Ježišovmu

18:15

Vígľaš

Na úmysel celebranta
Sobota
5.9.2015
8:00
Zvolenská Slatina
+ Milan Tuharský Panny Márie v sobotu (ľs)

Nedeľa

6.9.2015
9:30
Zvolenská Slatina
+ Peter Bartko  

 

23. nedeľa v cezročnom období

10:30
Vígľaš
Za veriacich farnosti

Hody k titulu kostola vo Vígľaši

 

 • Tento týždeň je prvý piatok mesiaca. Spovedať chorých budem v piatok tak ako býva zvykom doobeda. Spovedať v kostoloch budem pol hodinu pred sv. omšou a v piatok vo Vígľaši od 14:00 – 15:30 a vo Zvolenskej Slatine od 15:45 – 17:00.

 

 • Cez školský rok budú bývať v našej farnosti detské sv. omše na ktorých budú spievať deti. Budú sa striedať raz vo Zvolenskej Slatine a druhý krát vo Vígľaši. Prvá detská sv. omša bude budúcu nedeľu 6.9. vo Vígľaši.

 

 • Kostol vo Vígľaši si v utorok 8.9. pripomína svojho patróna NARODENIE PANNY MÁRIE. Patrocínium kostola oslávime spolu slávnostnou sv. omšou a to v nedeľu 6.9.2015 o 10:30 (sv. omša o 7:45 nebude). Preto prosím ženy, ktoré môžu, aby napiekli koláče na ktorých sa po sv. omši na spoločnom agapé pohostíme.

 

 • Samotné slávenie patróna kostola sa nazýva aj odpust. Teda je možnosť získať úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby boli splnene tradične podmienky (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. otca) a návšteva kostola v deň slávnosti.

 

 • Hodová sv. omša bude obohatená vzácnou návštevou svätcov. Po sv. omši bude možnosť uctiť si relikvie svätých, ktoré budú v kostole po sv. omši vystavené.

 

 • Budúca nedeľa je prvá v mesiaci. Prvonedeľná hodinová pobožnosť začne o 13:00 vo Vígľaši a o 13:30 vo Zvolenskej Slatine. Všetci ste srdečne pozvaný. Budeme sa modliť a prosiť o Národný pochod za život, ktorý bude 20.9.2015 v Bratislave.

 

 • Ekonomické oznamy:
  Zvonček a ofera: Zvolenská Slatina: 98,8 €, Vígľaš: 93 €
  Bohuznámi na kostol a zo sv. omší 20, 20€ €

 

Vígľaš –  nedeľné čítania Emília Androvičová – Miroslav Androvič

 

Pavel Cerovský, administrátor

Vložiť komentár