Farské oznamy 21. týždeň

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 21. cezročnom týždni
24.8. – 30.8.2015

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
24.8.2015
18:00
Zvolenská Slatina
+ Ján a Alžbeta  

Sv. Bartolomeja, apoštola (sv)

Utorok
25.8.2015
18:00
Vígľaš
+ Anna a Július  

Féria

Streda
26.8.2015
18:00
Zvolenská Slatina
+ Mária Beňová  

Féria

Štvrtok
27.8.2015
18:00
Vígľaš
+ Pavel, Zuzana, Ondrej a Mikuláš Sv. Moniky (sp)
Piatok
28.8.2015
18:00
Zvolenská Slatina
+ Stanislav Toporka Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi
Sobota
29.8.2015
8:00
Zvolenská Slatina
+ Ján Šulek Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa (sp)

Nedeľa

30.8.2015
7:45
Vígľaš
Poďakovanie za 80 rokov života  

 

22. nedeľa v cezročnom období

9:30
Zvolenská Slatina
Za veriacich farnosti

 

  • Hľadáme pomoc pre úpravu kvetov v kostole vo Zvolenskej Slatine. Kto by chcel pomáhať pri aranžovaní kvetov, výmene vody atď. nech sa prihlási u mňa.
  • Blíži sa Národný pochod za život v Bratislave. Túto prolife akciu podporíme duchovným zázemím. Obetujeme za ňu prvonedeľné adorácie, pridáme tento úmysel pri modlitbe ruženca pred sv. omšami a budeme prosiť pri sv. omšiach na tento úmysel. Viac informácii na http://faraslatina.sk
  • Budúcu nedeľu bude Veni Sancte. Pri sv. omšiach budeme prosiť o nasledujúci školský rok a vzývať Ducha Svätého pre všetkých žiakov a učiteľov.

 

  • Ekonomické oznamy:
    Zvonček a ofera: Zvolenská Slatina: 87,07 €, Vígľaš: 101 €
    Bohuznámi na kostol a zo sv. omší 40€, 20€, 30€

 

Vígľaš –  nedeľné čítania Krajčovič – Ostrihoňová

 

Pavel Cerovský, administrátor

Vložiť komentár