Farské oznamy 5. veľkonočný týždeň B

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 5. veľkonočnom týždni rok B
3.5. – 9.5.2021

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
3.5.2020
18:00
Zvolenská Slatina
+ Ladislav Palian, 2. výr. Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov (sv)
Utorok
4.5.2020
18:00
Vígľaš
+ Matúš, Ondrej, Anna a Matúš  Utorok po 5. veľkonočnej nedeli
Streda
5.5.2020
18:00
Zvolenská Slatina
+ Magdaléna a Pavel Kapcoví Streda po 5. veľkonočnej nedeli
Štvrtok
6.5.2020
18:00
Vígľaš
+ rodičia Záchenskí, Farbiakoví a starí rodičia z oboch strán Štvrtok po 5. veľkonočnej nedeli
 Piatok
7.5.2021
17:00
Zvolenská Slatina
Za nenarodené deti  Piatok po 5. veľkonočnej nedeli

Prvý piatok v mesiaci

18:15
Vígľaš
Za živých a zosnulých členov ruže č.2 vo Vígľaši
Sobota
8.5.2021
8:00
Vígľaš
Poďakovanie za 70 rokov života Anny Sobota po 5. veľkonočnej nedeli
Nedeľa
9.5.2021
7:30
Vígľaš
Za veriacich farnosti  6.Veľkonočná nedeľa
8:30
Zvolenská Slatina
+ rodičia Ján a Margita a brat Ján Balážoví
+ manžel Štefan
10:30
Vígľaš
Za prvoprijímajúce deti
  • Na základe uznesenia vlády SR a povolenia zo strany KBS od pondelka 19.4.2021 opäť budú bývať verejné sv. omše. Napriek povoleniu budú pretrvávať obmedzenia počtu veriacich v kostole a to 1 človek na 15m2. Tí, ktorí sa nevojdú do kostola, môžu počas omše ostať pred kostolom s primeraným odstupom, kde prídem dať sv. prijímanie. Naďalej sú povinné rúška/respirátory a sv. prijímanie na ruku. 
  • Tento týždeň je prvý piatok mesiaca. Spovedať chorých budem v piatok tak ako býva zvykom doobeda. Spovedať v kostoloch budem pol hodinu pred sv. omšou a v piatok vo Vígľaši od 14:30 – 15:30 a vo Zvolenskej Slatine od 16:00 – 17:00. 
  • Mesiac máj je oddávna mesiacom Panny Márie. Tak ako býva zvykom každý rok, budeme sa pred sv. omšami v mesiaci máj modliť Loretánske litánie. 
  • V nedeľu o 10:30 bude prvé sv. prijímanie pre deti z Vígľaša. Prosím, aby na túto sv. omšu prišli iba prvoprijímajúce deti a ich rodiny. Pre ostatných bude sv. omša o 7:30 vo Vígľaši a 8:30 vo Zvolenskej Slatine. Modlite sa za týchto 9 detí, aby ich Božia milosť cez Kristovo telo zasiahla a aby sa zamilovali do Krista. 
  • V kostoloch vo Zvolenskej Slatine a vo Vígľaši sú obrazy Božieho milosrdenstva. Sú už požehnané a môžete si ich zadarmo zobrať. 
  • Zapisujem úmysly sv. omší na budúci polrok, teda do konca decembra. Zapisujem celý máj iba prvé výročia a životné jubileá a od júna budem zapisovať všetky ostatné úmysly.

  Pavel Cerovský, administrátor

Vložiť komentár