Farské oznamy 3. veľkonočný týždeň B

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 3. veľkonočnom týždni rok B
19.4. – 25.4.2021

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
19.4.2020
18:00
Zvolenská Slatina
+ rodina Mudráková, Pavlendová a Hovorková Pondelok po 3. veľkonočnej nedeli
Utorok
20.4.2020
18:00
Vígľaš
+ Anna a Jozef Tereňoví   Utorok po 3. veľkonočnej nedeli
Streda
21.4.2020
18:00
Zvolenská Slatina
Poďakovanie za 40 rokov života dcéry Kataríny a za zdravie pre vnučku Lauru Streda po 3. veľkonočnej nedeli
Štvrtok
22.4.2020
18:00
Vígľaš
Za zdravie a BP pre rodičov Uhliarových vnúčatá Tobiáš a Karolína Štvrtok po 3. veľkonočnej nedeli
Piatok
23.4.2021
18:00
Zvolenská Slatina
+ Jozef a rodičia z oboch strán Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka (sp)
Sobota
24.4.2021
8:00
Vígľaš
+ Marián Hupian Sobota po 3. veľkonočnej nedeli
 Nedeľa
25.4.2021
7:00
Zvolenská Slatina
Za veriacich farnosti  4.Veľkonočná nedeľa
8:00
Vígľaš
Na úmysel celebranta
9:30
Zvolenská Slatina
+ rodičia Anton a Rozália Matúškoví
  •  Na základe uznesenia vlády SR a povolenia zo strany KBS od pondelka 19.4.2021 opäť budú bývať verejné sv. omše. Napriek povoleniu budú pretrvávať obmedzenia počtu veriacich v kostole a to 1 človek na 15m2. Tí, ktorí sa nevojdú do kostola, môžu počas omše ostať pred kostolom s primeraným odstupom, kde prídem dať sv. prijímanie. Naďalej sú povinné rúška/respirátory a sv. prijímanie na ruku. 
  • Piata katechéza prvoprijímajúcich detí bude už pokračovať prezenčnou formou. Stretneme sa deti zo Zvolenskej Slatiny v stredu 21.4.2021 o 18:30 v kostole vo Zvolenskej Slatine a deti z Vígľaša vo štvrtok 22.4.2021 o 18:30 v kostole vo Vígľaši. Stretnutie bude trvať 45 min a budeme pokračovať v harmonograme prvého sv. prijímania, ktorý je na faraslatina.sk. Stretnutie s rodičmi si dohodnem telefonicky. 
  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na kňazský seminár. Všetkým darcom Pán Boh zaplať. 
  • Asi všetci prežívame ťažké obdobie poznačené chorobou a obmedzeniami Covid-19. Dotýka sa to to spoločenskj, kultúrnej ale aj osobnej oblasti. Aj my kresťania zažívame tvrdú ranu úplného obmedzenia verejných bohoslužieb. Na jar v roku 2020 v prvej vlne viac ako dva mesiace a teraz v roku 2021 sa nekonali žiadne zbierky a ofery na kostole a jeho chod. Preto vás chcem poprosiť o elektronické zbierky, ktoré sa budú konať dobrovoľne na účet farnosti. Kto môže prispieť jednorázovo alebo pravidelne ľubovoľnou sumou, dávam mu do pozornosti čísla účtov farnosti aj QR kódy. (Zvlášť kostol vo Zvolenskej Slatine a zvlášť kostol vo Vígľaši). Do poznámky napíšte „Milodar.“ Za vaše dary úprimne Pán Boh zaplať. 

Kostol Zvolenská Slatina

IBAN: SK37 0900 0000 0000 7162 8890

Kostol Vígľaš IBAN

SK88 0900 0000 0004 0095 4030

  

Pavel Cerovský, administrátor

Vložiť komentár