Farské oznamy 2. veľkonočný týždeň B

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 2. veľkonočnom týždni rok B
12.4. – 18.4.2021

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
12.4.2020
ODSLÚŽENÁ
SÚKROMNE
+ Mária a rodičia Peter a Zuzana Ľalíkoví Pondelok po 2. veľkonočnej nedeli
Utorok
13.4.2020
ODSLÚŽENÁ
SÚKROMNE
+ Anna Hupianová, 3.výr.   Utorok po 2. veľkonočnej nedeli
Streda
14.4.2020
ODSLÚŽENÁ
SÚKROMNE
Za zdravie a PB v chorobe Streda po 2. veľkonočnej nedeli
Štvrtok
15.4.2020
ODSLÚŽENÁ
SÚKROMNE
Poďakovanie za 70 rokov života Jána Štvrtok po 2. veľkonočnej nedeli
Piatok
16.4.2021
ODSLÚŽENÁ
SÚKROMNE
+ Božena Sokáčová Piatok po 2. veľkonočnej nedeli
Sobota
17.4.2021
ODSLÚŽENÁ
SÚKROMNE
+ Štefan Kurčík Sobota po 2. veľkonočnej nedeli
 Nedeľa
18.4.2021
ODSLÚŽENÁ
SÚKROMNE
Za veriacich farnosti  3.Veľkonočná nedeľa
ODSLÚŽENÁ
SÚKROMNE
Na úmysel celebranta
  •  Každý, kto si v 2. veľkonočnú nedeľu – nedeľu Božieho milosrdenstva pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole alebo v kaplnke nábožne uctí tento obraz a splní predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov (svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca) a pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím v Boha a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo (napr. Milosrdný Ježišu, dôverujem ti), môže získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci podľa Dekrétu o odpustkoch, ktoré sa viažu na úkony úcty k Božiemu milosrdenstvu, ktorý vydala 29. 6. 2002 Apoštolská penitenciária a odobril ho svojím podpisom pápež Ján Pavol II. Kostol k uctení si obrazu Božieho milosrdenstva bude otvorený v nedeľu medzi 9:00 – 10:00. 
  • Je možnosť individuálne pristúpiť k sviatostiam zmierenia a Eucharistie. Pre viac info na telefonicky kontaktujte. 
  • Asi všetci prežívame ťažké obdobie poznačené chorobou a obmedzeniami Covid-19. Dotýka sa to to spoločenskej, kultúrnej ale aj osobnej oblasti. Aj my kresťania zažívame tvrdú ranu úplného obmedzenia verejných bohoslužieb. Na jar v roku 2020 v prvej vlne viac ako dva mesiace a teraz v roku 2021 sa nekonali žiadne zbierky a ofery na kostole a jeho chod. Preto vás chcem poprosiť o elektronické zbierky, ktoré sa budú konať dobrovoľne na účet farnosti. Kto môže prispieť jednorázovo alebo pravidelne ľubovoľnou sumou, dávam mu do pozornosti čísla účtov farnosti aj QR kódy. (Zvlášť kostol vo Zvolenskej Slatine a zvlášť kostol vo Vígľaši). Do poznámky napíšte „Milodar.“ Za vaše dary úprimne Pán Boh zaplať. 

 

Kostol Zvolenská Slatina

IBAN: SK37 0900 0000 0000 7162 8890

Kostol Vígľaš IBAN

SK88 0900 0000 0004 0095 4030

Pavel Cerovský, administrátor

Vložiť komentár