Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš podporujú Národný pochod za život

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš podporuje Národný pochod za život, ktorý sa uskutoční 20.9.2015 v Bratislave. Na prvú nedeľu v mesiaci september 6.9.2015 bude vo farnosti a filiálke prvonedeľná adorácia za Pochod za život. Taktiež budeme pridávať tento úmysel pri každodennej modlitbe ruženca pred sv. omšou.

Pozývame vás k modlitbovej podpore Národného pochodu za život

Chceme ďakovať Pánovi za nádherný dar každého života a napriek komplikovanému postoju súčasného sveta voči tejto hodnote aj verejne svedčiť o našej radosti z neho.
Chváľme Boha – Prameň života, aj Ho odprosujme za zlo konané proti ľudskému životu aj za naše vlastné zlyhania. Ďakujme mu tiež za každého človeka a za každé dobro, ktoré nám dáva.
Prosme ho tiež o požehnanie pre Národný pochod za život a pre všeky iniciatívy, ktoré sa uskutočňujú v prospech života a na jeho ochranu a zveľadenie.

Do modlitbovej podpory sa môžete zapojiť

  • ako jednotlivecalebo
  • zapojte svoju farnosť(pozvanie pre kňazov) alebo
  • spoločenstvoči organizáciu.

Na mape Slovenska budú postupne pribúdať značky s farnosťami, spoločenstvami a podujatiami, ktoré sa zapojia do modlitbovej podpory, aby sme tak vytvorili jednu veľkú modlitbovú reťaz a zažili naplnenie Ježišovho prísľubu: “Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.” (Mt 18,20).

Mapa modlitebnej podpory

Vložiť komentár