Farské oznamy 2. pôstny týždeň

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 2. pôstnom týždni rok B
1.3. – 7.3.2021

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
1.3.2020
ODSLÚŽENÁ
SÚKROMNE
+ rodičia Ondrej a Anna a starí rodičia z oboch strán Pondelok po 2.pôstnej nedeli
Utorok
2.3.2020
ODSLÚŽENÁ
SÚKROMNE
+ rodičia Krnáčoví a manželka Viera Utorok po 2.pôstnej nedeli
Streda
3.3.2020
ODSLÚŽENÁ
SÚKROMNE
+ Magdaléna Košičiarová, 1.výr. Streda po 2.pôstnej nedeli
Štvrtok
4.3.2020
ODSLÚŽENÁ
SÚKROMNE
+ manžel Peter a brat Peter a Pavol
+ rodičia z oboch strán
Štvrtok po 2.pôstnej nedeli
 Piatok
5.3.2021
ODSLÚŽENÁ
SÚKROMNE
Poďakovanie za 10 rokov manželstva Mariána a Jany Piatok po 2.pôstnej nedeli

Prvý piatok v mesiaci

ODSLÚŽENÁ
SÚKROMNE
Za živých a zosnulých členov ruže č.1 vo Vígľaši
Sobota
6.3.2021
ODSLÚŽENÁ
SÚKROMNE
+ Štefan Kurčík Sobota po 2.pôstnej nedeli
 Nedeľa
7.3.2021
ODSLÚŽENÁ
SÚKROMNE
Za veriacich farnosti  3.pôstna nedeľa B
ODSLÚŽENÁ
SÚKROMNE
Poďakovanie za 80 rokov života Anny
  •  Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky budú vo všetkých slovenských diecézach a eparchiách od 24. januára až do neurčita pozastavené verejné slávenia bohoslužieb. Slovenskí biskupi toto nariadenie zobrali na vedomie a kňazov i veriacich žiadajú o jeho dodržanie, zároveň tiež prosia o veľkú trpezlivosť, ktorá bude pre dané obdobie mimoriadne potrebná. 
  • Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby sa pohyboval od jedného zastavenia k druhému a rozjímal o umučení a smrti Pána Ježiša. Ak sa koná pobožnosť verejne, stačí, ak sa pohybuje ten, čo vedie pobožnosť. Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny. Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. 
  • Asi všetci prežívame ťažké obdobie poznačené chorobou a obmedzeniami Covid-19. Dotýka sa to to spoločenskej, kultúrnej ale aj osobnej oblasti. Aj my kresťania zažívame tvrdú ranu úplného obmedzenia verejných bohoslužieb. Na jar v roku 2020 v prvej vlne viac ako dva mesiace a teraz v roku 2021 sa nekonali žiadne zbierky a ofery na kostole a jeho chod. Preto vás chcem poprosiť o elektronické zbierky, ktoré sa budú konať dobrovoľne na účet farnosti. Kto môže prispieť jednorázovo alebo pravidelne ľubovoľnou sumou, dávam mu do pozornosti čísla účtov farnosti aj QR kódy. (Zvlášť kostol vo Zvolenskej Slatine a zvlášť kostol vo Vígľaši). Do poznámky napíšte „Milodar.“ Za vaše dary úprimne Pán Boh zaplať.

 

Kostol Zvolenská Slatina

IBAN: SK37 0900 0000 0000 7162 8890

Kostol Vígľaš IBAN

SK88 0900 0000 0004 0095 4030

 

Pavel Cerovský, administrátor

Vložiť komentár